بررسي عوامل مؤثر بر راندمان كوره‌هاي دوار سيمان از ديدگاه بهره برداري و آناليز شيميايي خوراك كوره

اجزاء سيستم پخت,الكتروفيلتر,تحقیق,تحقیق پیرامون,دانلود تحقیق,راه‌اندازي سيستم پخت,رعايت اصول كوره باني,سيستم پخت,سیمان,شناخت متغيرهاي كنترل سيستم پخت,طرحي كارخانه سيمان,فازهاي سيمان,مشخصات شيميائي و فيزيكي سيمان,نسوزكاري سيستم پخت سيمان
دانلود بررسي عوامل مؤثر بر راندمان كوره‌هاي دوار سيمان از ديدگاه بهره برداري و آناليز شيميايي خوراك كوره

دانلود فایل

بخشی از متن اصلی:فهرست مطالبچكيده    1مقدمه    2فصل1: طرحي از يك كارخانه سيمان با تكنولوژي روز دنيا    4فصل دوم: اجزاء سيستم پخت    131-2- مشخصه‌هايي از كوره دوار سيمان    141-1-2- غلطك‌ها    152-1-2- غلطك بالابر    153-1-2- سيستم چرخاننده كوره    164-1-2- آب‌بندي سر و ته كوره    162-2- نسوزكاري كوره    173-2- مشخصه‌هايي از پيش گرم‌كن    184-2- مسير فرعي    205-2- سيستم تكليس(Calciner)    216-2- مشخصه‌هايي از خنك‌كن    227-2- انواع خنك‌كنها    241-7-2- خنك‌كن مشبك    278-2- اتاق كنترل    309-2- سوخت رساني و مشعل    301-9-2- اصول سوختن و كنترل شعله    322-9-2- شعله    333-9-2- درجه حرارت شعله    34فصل 3: پروژه    40فصل 4: شناخت متغيرهاي كنترل سيستم پخت    421-4- كنترل كوره    432-4- خنك كردن كلينكر    443-4- سوخت كوره    454-4- تغذيه كوره    465-4- متغيرهاي راهبري كوره    466-4- مكانيك كوره    487-4- شرايط خاص راهبري كوره    511-7-4- كليات    512-7-4- تجزيه شيميايي گاز خروجي كوره    513-7-4- حجم هواي اوليه    524-7-4- درجه حرارت گاز خروجي پيش گرم‌كن    525-7-4- درجه حرارت ياتاقانها    526-7-4- الكتروفيلترها    527-7-4- گرفتگي سيكلونها    538-7-4- گرفتگي در رايزر پايپ و ورودي كوره    539-7-4- نسوزكاري كوره    538-4- چرخاندن كوره با موتور كمكي    549-4- تحليل گزارشات ساعتي سيستم پخت    54فصل 5: رعايت اصول كوره باني    591-5- مشخصه‌هايي از سيستم پخت    601-5-1- جلو شعله    601-5-2- هواي ثانويه    632-5- كوره بان وكوتينگ(استر كوره)    653-5- عقب كوره    681-3-5- درجه حرارت عقب كوره    692-3-5- مكش عقب كوره    713-3-5- اكسيژن عقب كوره    724-5- كنترل مقدار سوخت    735-5- كنترل مقدار خوراك كوره و دور كوره    746-5- كنترل متغيرهاي خنك كن گريت    761-6-5- كنترل مكش درب كوره    772-6-5- فشار زير صفحات خنك كن    783-6-5- كنترل درجه حرارت هواي ثانويه    787-5- بيست و هفت حالت اساسي كوره    791-7-5- سه متغير و كنترل كننده اساسي    812-7-5- شرح بيست و هفت حالت- راه‌حلها و دلايل    853-7-5- حالات اضطراري    92فصل 6: اولين گرم كردن سيستم پخت    1021-6- خشك كردن پيش گرم‌كن    1032-6- خشك كردن درب كوره و كانال هواي سوم و خنك كن    1061-2-6- مشعل كمكي براي خشك كردن درب كوره    1082-2-6- مشعل كمكي براي خشك كردن كانال هواي سوم    1083-2-6- مشعل كمكي براي خشك كردن خنك كن    1083-6- گرم كردن كوره دوار    1131-3-6- آماده سازي    1132-3-6- گرم كردن تمام سيستم پخت    1133-3-6- كنترل درجه حرارت    1154-3-6- چرخاندن كوره در مرحله گرم كردن    1165-3-6- وقفه در گرم كردن    1164-6- خواباندن كوره    1175-6- نكات مهم    117فصل 7: اولين راه‌اندازي سيستم پخت    1191-7- اولين باردهي كوره    1202-7- مقدمات تغذيه كوره    1203-7- راه‌اندازي موتور كوره    1204-7- فراهم كردن شرايط توليد عادي    1215-7- راه‌اندازي خنك كن    1226-7- آماده شدن براي راه‌اندازي كلساينر    1257-7- رسيدن به باردهي عادي    1258-7- حالات غيرعادي خنك كن    126فصل 8: گرفتگي‌هاي سيستم پخت    1301-8- قليائي‌ها    1312-8- پاك كردن پيش گرم‌كن    1343-8- عوامل گرفتگي عقب كوره    1341-3-8- توازن چسبندگي و فرسايش    1342-3-8- چسبندگي چيست؟    1363-3-8- چسبندگي جامد به جامد    1374-3-8- جذب سطحي    1375-3-8- نتيجه‌گيري    1384-8- ماهيت جرم گرفتگي عقب كوره    1381-4-8- مشخصات ظاهري گرفتگي    1382-4-8- تركيب شيميايي    1383-4-8- تركيب مينرالوژيكي    1444-4-8- مكانيزم تشكيل    1445-8- عوارض گرفتگي عقب كوره    1451-5-8- عقب كوره    1452-5-8- عوارض گرفتگي    147فصل 9: نسوزكاري سيستم پخت سيمان    1491-9- مواد نسوز در نقاط مختلف سيستم پخت    150فصل 10: فرسايش مواد نسوز در سيستم پخت    1601-10- مقدمه    1612-10- عوامل مختلف فرسايش آجر منطقه پخت    1621-2-10- زياد داغ شدن آجر    1632-2-10- نفوذ املاح قليائي    1673-2-10- فرسايش ناشي از احياء    1724-2-10- فرسايش مكانيكي    1753-10- سيكل قليائي در سيستم پخت سيمان    1804-10- شكفتگي قليائي    1835-10- فرسايش بدنه كوره    185فصل 11: رعايت نكات ايمني سيستم پخت    1861-11- كوره    1872-11- سيكلونها    1873-11- الكتروفيلتر    188فصل 12: عوامل موثر بر راندمان كوره‌هاي دوار سيمان از ديدگاه آناليز شيميايي خوراك كوره    1911-12- مقدمه    1921-1-12- مسئوليت آزمايشگاه كارخانه سيمان    1922-1-12- سيمان    1922-12- مشخصات شيميائي و فيزيكي سيمان    1951-2-12- آليت    1962-2-12- بليت    1983-2-12- فاز الومينات    1984-2-12- فاز فريت    1985-2-12- تركيبات فرعي    1986-2-12- سنگ گچ    2023-12- محاسبه فازهاي سيمان    2034-12- مشخصات از انواع سيمان    2035-12- چگونگي پخت مواد    2061-5-12- فعل و انفعالات مواد در پيش گرمكن    2062-5-12- فعل و انفعالات مواد در داخل كوره    2086-12- عوامل موثر در پختن مواد    2111-6-12- تركيب شيميايي مواد اوليه    2112-6-12- تركيب مينرالي مواد اوليه و خوراك كوره    2173-6-12- دانه‌بندي خوراك كوره    2184-6-12- همگن بودن مواد خام    2185-6-12- شرايط پخت    2197-12- ميكروسكوپي كلينكر    2191-7-12- كلينكر نرمال    2192-7-12- كلينكر آهسته خنك شده    2198-12- مراحل فيزيكي و شيميائي مواد در حين پخت    2231-8-12- خشك شدن    2232-8-12- دهيدراته شدن مواد رسي    2233-8-12- تجزيه كربناتها    2234-8-12- واكنش‌هاي جامد    2235-8-12- واكنش‌هايي كه در حضور فاز مايع رخ مي‌دهد    2249-12- تاثير نوسانات كيفيت خوراك كوره بر راندمان كوره    22410-12- اقدامات موردنياز در جهت كاهش نوسان كيفيت خوراك كوره    2261-10-12- تدوين استراتژي نمونه‌گيري    2262-10-12- مطالعات تفصيلي معادن    2273-10-12- جلوگيري از عوامل نوسان كاذب در سيستم كنترل كيفي    227منابع و مراجع    229چكيده انگليسي     230 فهرست اشكال1-1- فلودياگرام خط توليد سيمان    62-1- مشخصات پخت سيمان    73-1- خط توليد سيمان به روش خشك    104-1- سيستم پخت سيمان    115-1- سيستم پخت سيمان با سيكلون 5 مرحله‌اي    121-2- كوره دوار سيمان    142-2- بدنه كوره    153-2- غلطك مستقر روي پايه‌هاي كوره سيمان    154-2- سيستم حركت كوره    165-2- نسوزكاري بخشهايي از سيستم پخت    177-2- تغييرات حرارت ويژه مصرفي نسبت به ظرفيت كوره    208-2- نمونه‌اي از طرح مسير فرعي    2111-2- خنك كن دوار به همراه كوره داراي كلساينر طرح همبولت    2612-2- خنك كن سياره‌اي    2613-2- خنك كن مشبك    2814-2- اتاق كنترل سيمان اكباتان    3015-2- مقطع انتهاي خروجي كوره سيمان    3424-2- يكي از آخرين طرحهاي مشعل و موقعيت آن در سيستم پخت سيمان    391-4- محاسبه مقدار هواي نشتي در بخشهاي مختلف سيستم پخت و آسياب مواد    502-4- نقاط سنجش متغيرهاي مختلف سيستم پخت    553-4- نقاط سنجش متغيرهاي مختلف خنك كن كلينكر    564-4- گزارش ساعتي كاركرد كوره سيمان هگمتان    575-4- گزارش ساعتي كاركرد خنك كن كلينكر سيمان هگمتان    581-5- موقعيت نقطه تاريك نسبت به شعله    612-5- جهت انتقال حرارت از مركز كوره به بدنه    643-5- حالات مختلف منطقه پخت    651-6- محل تعبيه حرارت سنج‌ها در نقاط مختلف پيش گرمكن    1052-6- چگونگي تعبيه سوراخهايي در سقف سيكلونها براي خروج بخار آب    1073-6- محل تعبيه مشعل براي خشك و گرم كردن كانال هواي سوم    1094-6- محل تعبيه براي خشك و گرم كردن درب كوره    1105-6- مشعل كمكي براي خشك كردن خنك كن    1111-7- موتور كوره    1213-8- جريان گاز و مواد    1364-8- جريان گاز و مواد    1365-8- گرفتگي‌هاي سيستم پخت    1461-9- تغييرات درجه حرارت در بخشهاي مختلف سيستم پخت    1512-9- نسوزكاري قسمتهاي مختلف سيستم پخت    1533-9- جنس مواد نسوز مورد استفاده در قسمتهاي مختلف سيستم پخت    1544-9- سيكلون پايين پيش گرمكن و نسوزكاري سقف    1565-9- انتهاي پيش گرمكن و ورودي    1566-9- مناطق مختلف ابتدا تا انتهاي كوره    1571-10- عوامل فرسايش مختلف شيميايي- مكانيكي و حرارتي موثر روي آجر    1622-10- الي 24-10- اشكال مختلف آجرهاي كوره كه دچار فرسايش شده‌اند صفحه 164الي صفحه18025-10- سيكل كلر در سيستم پخت    18126-10- سيكل قليائي در سيستم پخت    18227-10- سيكل سولفور در سيستم پخت    18228-10- شكفتگي قليائي    18430-10- فرسايش بدنه كوره    1851-12- دياگرام سه تائي نشان‌دهنده تركيبات اكسيدي و مينرالي سيمان پرتلند و موقعيت آن در مقايسه با ساير مصالح و مواد معدني    1932-12- تقسيم‌بندي مناطق مختلف كوره    2073-12- تغييرات شيميائي و حرارتي خوراك كوره از ورود به سيستم پخت تا خروج از آن    2104-12- بلورهاي كلينكر عادي    2215-12- بلورهاي كلينكر آهسته خنك شده    2216-12- توده بلورهاي آهك آزاد كه توسط اليتها احاطه شده‌اند    2218-12- كلينگر آزمايشگاهي با سولفات زياد    222 فهرست جداول1-2- موازنه حرارتي پيش گرمكن اس- اف    222-3- موازنه حرارتي خنك كن فولر داراي اندازه‌هاي 1050/825    293-2- مشخصات فيزيكي شيميايي انواع سوخت(مأخذ: المان)    314-2- مشخصات نفت كوره پالايشگاهي ايران    321-4- مشخصه‌اي از سوختهاي مصرفي در كوره سيمان    461-5- شرح بيست و هفت حالت اساسي- راه‌حلها و دلايل    851-8- مشخصات ظاهري و شيميايي جرم گرفتگي‌هاي عقب تعدادي از كوره‌هاي متعلق به كمپاني holcim    1402-8- آناليز شيميايي نمونه‌هايي از سيلكون 4    1423-8- آناليز شيميايي نمونه‌هاي از كوتينگ‌هاي مزاحم رايز پايپ ورودي كوره    1431-9- چرا سيستم پخت سيمان را نسوزكاري مي‌كنيم؟    15229-10- واكنش‌هاي مرتبط با تركيب Na20 و مولايت موجود در آجر آلومينيومي و تركيبات آلومينو سيليكات موجود در آجر شاموتي    1841-12- تركيب شيميايي مواد اوليه كارخانجات سيمان ايران    1942-12- علائم اختصاري براي اجزاء تشكيل دهنده سيمان    1973-12- تركيب شيميائي فازهاي يك نمونه كلينگر سيمان پرتلند(برحسب درصد وزني)    2004-12- فازهاي كلينكر و مشخصات آنها(درصدها وزني است)    2015-12- انواع سيمان پرتلند براساس تقسيم‌بندي انجمن سيمان اروپا    2046-12- استانداردهاي آمريكا(ASTM-C 150) براي سيمان    2057-12- خلاصه عمليات شيميائي- حرارتي و نام مناطق كوره    2098-12- روابط و نسبت مدولهاي مورد استفاده براي تنظيم مواد و پختن كلينكر    2139-12- نمونه‌اي از مشخصات سنگ آهك- خاك رس و كلينكر    214 فهرست منحني‌ها و نمودارها7-2- منحني تغييرات حرارت ويژه مصرفي نسبت به ظرفيت كوره    209-2- منحني قابليت خرد شدن كلينكر و ارتباط آن با نحوه سرد كردن    2410-2- منحني درصد انبساط كلينكر و ارتباط آن با چگونگي سرد شدن    2416-2- منحني تغييرات درجه حرارت و طول شعله نسبت به نوع سوخت    3517-2- منحني اثر نسبت هوا روي درجه حرارت شعله    3518-2- منحني طول نسبي شعله به صورت تابعي از نسبت هوا    3619-2- منحني رابطه بين نسبت هوا و فاصله نقطه حداكثر حرارت شعله تا سرمشعل    3620-2- منحني تغييرات درجه حرارت نسبي شعله- نسبت هواي اوليه به ثانويه    3721-2- نمودار تغييرات درجه حرارت شعله- درصد هواي اضافي- درجه حرارت هواي ثانويه براي سوخت    3722-2- اثر سرعت جريان سوخت روي درجه حرارت شعله و فاصله حداكثر درجه حرارت    3823-2- اثر سرعت جريان سوخت روي گسترش شعله    394-5- رابطه بين درصد هواي اضافي و اكسيژن عقب كوره    725-5- سه نمونه از افزايش دور كوره نسبت به زمان    755-6- نمودار بيست و هفت حالت اساسي كوره    846-6- منحني ارتباط درجه حرارت بدنه با درجه حرارت سطح داغ آجر و ضخامت آجر    1127-6- منحني گرم كردن كوره    1142-7- منحني گرم كردن كوره    1241-8- Relation between removal ratio of volative component and by pass ratio      1322-8- منحني‌هاي فشار جزئي تركيبات مختلف موجود در سيكل قليائي    133سيستم پخت سيمان مهمترين و اساسي‌ترين بخش يك واحد توليدي سيمان مي‌باشد، به طوريكه ظرفيت اسمي كارخانه‌هاي سيمان براساس ميزان توليد روزانه(24 ساعته) كوره بنا نهاده شده و ظرفيت دپارتمانها- تجهيزات و ماشين آلات- سيلوهاي ذخيره مواد خام- كلينكر و سيمان نيز بر پايه ظرفيت توليد كوره طراحي و ساخته مي‌شود.لذا راندمان كوره يكي از پارامترهاي مهم در بخش توليد بوده و تلاش در جهت به ظرفيت رساندن و سپس بالا بردن راندمان توليد كوره از مهمترين اهداف تيم مديريتي و پرسنل فني كارخانه‌هاي سيمان مي‌باشد. در اين پروژه سعي بر اين است كه پس از ارائه شناخت كلي از خط توليد سيمان دو فاكتور بسيار مهم و ارزشمند يعني عوامل موثر بر راندمان كوره‌هاي دوار سيمان از ديدگاه بهره‌برداري و آناليز شيميائي خوراك كوره ارزيابي شده و مورد تاثير هر كدام از دو عامل مذكور پس از شناخت موضوعات و مسائل مطروحه به بررسي مشكلات موجود پرداخته و راه‌حلهايي صحيح جهت برخورد با اين گونه مسائل ارائه شود تا انشاءالله بدين وسيله هدف اصلي از ارائه اين پروژه محقق شود.تعداد صفحات:250

 
من می خواهم این فایل را خریداری کنم

برچسب ها:
فازهاي سيمان مشخصات شيميائي و فيزيكي سيمان الكتروفيلتر نسوزكاري سيستم پخت سيمان راه‌اندازي سيستم پخت سيستم پخت رعايت اصول كوره باني سیمان شناخت متغيرهاي كنترل سيستم پخت اجزاء سيستم پخت طرحي كارخانه سيمان تحقیق تحقیق پیرامون دانلود تحقیق

 • تحقیق آسیب های نوع یک پناهگاه جزایر بیماری زا

  باکتری های بیماری زا,پایان نامه باکتری,پایان نامه باکتری های بیماری زا,پایان نامه در مورد باکتری,پناهگاه جزایر بیماری زا,تحقیق باکتری,تحقیق باکتری های بیماری زا,تحقیق در مورد باکتری,مقاله باکتری,مقاله باکتری های بیماری زا,مقاله در مورد باکتری دانلود تحقیق آسیب های نوع یک…

 • تحقیق روش های ایجاد ارتباط موثر با کودکان کار

  آشنایی با کودکان خیابا,آشنایی با کودکان کار,ارتباط با کودکان خیابانی,ارتباط با کودکان کار,پایان نامه کودکان خیابانی,پایان نامه کودکان کار,تحقیق کودکان خیابانی,تحقیق کودکان کار,کودکان خیابانی,کودکان کار,مقاله کودکان خیابانی,مقاله کودکان کار دانلود تحقیق روش های ایجاد ارتباط موثر با کودکان کار دانلود…

 • تحقیق محاسبات پخش بار در شبكه داخلي نيروگاه سيكل تركيبي يزد

  پخش بار,سیکل ترکیبی,شبکه داخلی,نیروگاه تحقیق محاسبات پخش بار در شبكه داخلي نيروگاه سيكل تركيبي يزد رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق باموضوع محاسبات پخش بار در شبكه داخلي نيروگاه سيكل تركيبي يزد ،در قالب word و در 173 صفحه، قابل ویرایش،…

 • پاورپوینت بهينه ‎سازي مصرف انرژي در صنعت شير

  استانداردهای مصرف انرژی برای تولید هر تن شیر,اقدامات انجام شده در راستای بهینه سازی مصرف انرژی,بهينه سازي مصرف انرژي,بهينه سازي مصرف انرژي در صنعت شير,بهینه سازی مصرف انرژی در صنعت شیر پاورپوینت بهينه ‎سازي مصرف انرژي در صنعت شير رفتن…

 • پاورپوینت ازدواج و آثار و فواید ازدواج از نگاه اسلام

  آثار ازدواج,آثار ازدواج سفید,آثار ازدواج موقت,آثار ازدواج نکردن,آیات مربوط به ازدواج در قرآن,ازدواج در قرآن pdf,ازدواج در نهج البلاغه,تحقیق آثار ازدواج,شرایط ازدواج در قران,فواید,فواید ازدواج,فواید و مضرات ازدواج فامیلی,مقاله آثار ازدواج دانلود پاورپوینت ازدواج و آثار و فواید ازدواج از…

 • تحقیق تحلیل شبکه های آب رسانی

  تحقیق تحلیل شبکه های آب رسانی تحقیق تحلیل شبکه های آب رسانی رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع  تحلیل شبکه های آب رسانی،در قالب word و در 18 صفحه، قابل ویرایش، شامل:گام اول: تعیین جمعیت در 25 سال آیندهگام…

 • گزارش کارآموزی در پتروشیمی (واحد اسید استیک)

  گزارش کارآموزی در پتروشیمی (واحد اسید استیک) گزارش کارآموزی واحد اسید استیک رفتن به سایت اصلی دانلود گزارش کارآموزی در پتروشیمی (واحد اسید استیک)،در قالب word و در 28 صفحه، قابل ویرایش، شامل:مقدمهدستورالعمل‌های عمومی جهت جلوگیری از حوادث در واحد…

 • تحقیق بررسي نقش قاضي محمد در جمهوري كردستان

  تحقیق بررسي نقش قاضي محمد در جمهوري كردستان قاضي محمد رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:تحقیق بررسي نقش قاضي محمد در جمهوري كردستانقالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 46بخشی از متن تحقیق:مقدمه : منطقه كردستان به دليل وجود…

 • پرسش نامه سلامت سازمانی

  پرسش نامه بهبود سازمان,پرسش نامه سازمانی,پرسش نامه سلامت سازمانی,پرسش نامه سلامت عملکرد,پرسشنامه,پرسشنامه بهبود سازمان,پرسشنامه سازمانی,پرسشنامه سلامت سازمانی,پرسشنامه سلامت عملکرد,دانلود پرسشنامه سلامت سازمانی دانلود پرسش نامه سلامت سازمانی دانلود فایل دانلود پرسش نامه با موضوع سلامت سازمانی،در قالب word و در…

 • تحقیق نماسازی در ساختمان

  انواع نماسازی در ساختمان,پایان نامه نماسازی در ساختمان,پروژه نماسازی در ساختمان,تحقیق رایگان نماسازی در ساختمان,تحقیق نماسازی در ساختمان,دانلود تحقیق نماسازی در ساختمان,مقاله نماسازی در ساختمان,نماسازی در ساختمان,نماسازی در ساختمان با سنگ دانلود تحقیق نماسازی در ساختمان دانلود فایل دانلود تحقیق…

 • پاورپوینت مهارت هاي رواني

  پاورپوینت مهارت هاي رواني مهارت هاي رواني رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع مهارت هاي رواني،در قالب ppt و در 46 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:انگيختگي Arousalانگیزش Motivationتصويرپردازي ذهني Mental Imageryعزت نفس Self-Esteemاحساس خود سودمندي Self-Efficacyتمركز Concentrationاضطراب Anxietyو ...بخشی…

 • تحقیق ادبیات شفاهی شهراشکذر

  تحقیق ادبیات شفاهی شهراشکذر ادبیات شفاهی رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:تحقیق ادبیات شفاهی شهراشکذرقالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 39بخشی از متن تحقیق:در این تحقیق به بررسی و پژوهش درمورد ادبیات شفاهی شهراشکذر می پردازیم ابتدا دراین…

 • گزارش کارآموزی کامپیوتر با موضوع اتوماسیون صنعتی PLC

  دانلود رایگان گزارش کارآموزی اتوماسیون صنعتی,دانلود گزارش کارآموزی اتوماسیون صنعتی,گزارش کارآموزی plc,گزارش کارآموزی اتوماسیون صنعتی,گزارش کارآموزی اتوماسیون صنعتی PLC,گزارش کارآموزی اتوماسیون صنعتی رایگان گزارش کارآموزی کامپیوتر با موضوع اتوماسیون صنعتی PLC رفتن به سایت اصلی فهرست مطالب:مقدمهكنترل كننده هاي قابل…

 • پاورپوینت آبیاری بارانی

  آبیاری بارانی pdf,آبیاری بارانی کلاسیک ثابت,آبیاری بارانی گندم,آبیاری بارانی یونجه,تجهیزات آبیاری بارانی,معایب ابیاری بارانی,هزینه آبیاری بارانی در هکتار,هزینه سیستم آبیاری بارانی پاورپوینت آبیاری بارانی رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع آبیاری بارانی،در قالب ppt و در 19 اسلاید،…

 • تحقیق نورولوژی

  آشنایی با نورولوژی,تحقیق در مورد نورولوژی,تحقیق نورولوژی,دانلود تحقیق نورولوژی,دانلود مقاله نورولوژی,عوارض نارسایی مزمن,مقاله در مورد نورولوژی,مقاله نورولوژی,منونوروپاتی,نورولوژی,نورولوژی چیست,نورولوژیست دانلود تحقیق نورولوژی دانلود فایل دانلود تحقیق در مورد نورولوژی،در قالب doc و در 21 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق:(chromic kidney…

 • پاورپوینت نگهداری مواد غذایی بوسیله انجماد

  پاورپوینت نگهداری مواد غذایی بوسیله انجماد,تحقی,دانلود پاورپوینت در مورد نگهداری مواد غذایی بوسیله انجماد,دانلود پاورپوینت نگهداری مواد غذایی بوسیله انجماد,دانلود رایگان پاورپوینت نگهداری مواد غذایی بوسیله انجماد,نگهداری مواد غذایی بوسیله انجماد پاورپوینت نگهداری مواد غذایی بوسیله انجماد رفتن به سایت…

 • تحقیق حقوق زن در اسلام

  آشنایی با حقوق زن در اسلام,ارزیابی حقوق زن در اسلام,استقلال مالی و اهلیت تملک زن,اصول حاکم بر حقوق مالی زن,پایان نامه حقوق زن در اسلام,تحقیق حقوق زن در اسلام,حقوق زن در اسلام,مقاله حقوق زن در اسلام دانلود تحقیق حقوق زن…

 • تحقیق کاربرد گابیون ها در سازه های هیدرولیکی

  تحقیق سازه های توری سنگی,تحقیق گابیون ها,دانلود تحقیق گابیون ها,روش های اجرایی گابیون بندی,سازه های توری سنگی,کاربرد سازه های توری سنگی,کاربرد گابیون ها,کاربرد گابیون ها در سازه های هیدرولیکی,کاربردهای گابیون ها,مقاله گابیون ها دانلود تحقیق کاربرد گابیون ها در سازه…

 • تحقیق واژه و معنی اسطوره

  پایان نامه اسطوره,پایان نامه با موضوع اسطوره,پایان نامه در مورد,تحقیق اسطوره,تحقیق در مورد اسطوره,تحقیق درباره اسطوره,تحقیق درباره ی اسطوره,معنی اسطوره,مقاله اسطوره,مقاله در مورد اسطوره,مقاله درباره ی اسطوره,واژه اسطوره,واژه و معنی اسطوره دانلود تحقیق واژه و معنی اسطوره دانلود فایل دانلود…

 • تحقیق کتیبه حقوق بشر کوروش بزرگ

  پروژه کتیبه حقوق بشر کوروش بزرگ,تحقیق در مورد کتیبه حقوق بشر کوروش بزرگ,دانلود تحقیق کتیبه حقوق بشر کوروش بزرگ,دانلود رایگان تحقیق کتیبه حقوق بشر کوروش بزرگ,کتیبه حقوق بشر کوروش بزرگ,مقاله در مورد کتیبه حقوق بشر,مقاله کتیبه حقوق بشر کوروش بزرگ…

 • پاورپوینت خلاصه کتاب حسابداری صنعتی 2 تالیف محمود عربی و نسرین فریور

  جزو حسابداری صنعتی 2,حسابداری صنعتی 2,خلاصه کتاب حسابداری صنعتی 2,دانشگاه ,دانلود جزو حسابداری صنعتی 2,دانلود خلاصه کتاب حسابداری صنعتی 2,دانلود رایگ,دانلود رایگان خلاصه کتاب حسابداری صنعتی 2,دانلود کتاب حسابداری صنعتی 2,رشته مدیریت پاورپوینت خلاصه کتاب حسابداری صنعتی 2 تالیف محمود…

 • پاورپوینت آب در خاک یک بعدی

  آب در خاك يك بعدي,اندازه گيري ضريب نفوذ پذيري,پاورپوینت آب در خاك يك بعدي,تحقیق آب در خاك يك بعدي,حدود اعتبار قانون دارسي,سرعت جريان در خاک,طبيعت جريان سيال در خاكها,عوامل موثر بر نفوذپذيري خاک ها,قانون دارسي,نفوذپذیری خاک دانلود پاورپوینت آب در…

 • جزوه تئوری درس آزمایشگاه متالوگرافی

  جزوه تئوری درس آزمایشگاه متالوگرافی جزوه درس آزمایشگاه متالوگرافی رفتن به سایت اصلی دانلود جزوه تئوری درس آزمایشگاه متالوگرافی،در قالب word و در 83 صفحه، قابل ویرایش، شامل:بخش اول: متالوگرافی و ریزساختار چدن‌ها1- مقدمه2 - آماده‌سازی نمونه چدنی جهت بررسی…

 • تحقیق کودک آزاری

  آزار کودک,آزار کودکان,پایان نامه کودک آزاری,تحقیق کودک آزاری,کودک آزاری,کودک آزاری جسمانی,کودک آزاری جسمی,کودک آزاری در ایران,کودک آزاری در مهدکودک,مقاله کودک آزاری,مقاله کودک آزاری pdf,مقاله کودک آزاری ppt,مقاله کودک آزاری در ایران دانلود تحقیق کودک آزاری دانلود فایل دانلود تحقیق در مورد کودک…

 • تحقیق نقش خانواده در آموزش علوم

  پایان نامه پیرامون آموزش علوم,پروژه آموزش علوم,تحقیق آموزش علوم,تحقیق در مورد آموزش علوم,تحقیق روانشناسی,تحقیق روانشناسی آموزش علوم,دانلود تحقیق آموزش علوم,مقاله آموزش علوم تحقیق نقش خانواده در آموزش علوم رفتن به سایت اصلی بخشی از متن تحقیق:دانش، شيوه‌اي براي شناخت جهان…

 • پاورپوینت اصول علم و سیاست

  اصول علم و سیاست,پاورپوینت آماده اصول علم و سیاست,پاورپوینت اصول علم و سیاست,تحقیق اصول علم و سیاست,دانلود پاورپوینت اصول علم و سیاست,دانلود پاورپوینت در مورد اصول علم و سیاست,دانلود تحقیق اصول علم و سی,دانلود رایگان پاورپوینت اصول علم و سیاست…

 • کار تحقیقی در مورد چک و سفته

  بررسی چک و سفته,پایان نامه حقوق پیرامون چک و سفته,پروژه چک و سفته,تحقیق چک و سفته,تحقیق حقوق چک و سفته,تحقیق در مورد چک و سفته,دانلود تحقیق چک و سفته,دانلود تحقیق حقوق در مورد چک و سفته,مقاله چک و سفته کار…

 • تحقیق شیر ایرانی

  بررسی شیر ایرانی,پاورپوینت شیر ایرانی,پایان نامه شیر ایرانی,پژوهش شیر ایرانی,تحقیق شیر ایرانی,حیات وحش شیر ایرانی,زیستگاه شیر ایرانی,شیر ایرانی,شیر ایرانی از آلمان,شیر ایرانی حیات وحش,شیر ایرانی منقرض شده,مقاله شیر ایرانی,نژاد شیر ایرانی دانلود تحقیق شیر ایرانی دانلود فایل دانلود تحقیق در…

 • تحقیق اثر آلودگي روي كيفيت زندگي

  آلودگی هوا,پایان نامه آلودگی هوا,تحقیق آلودگي هوا,تحقیق آلودگي هوای تهران,دانلود پایان نامه آلودگی هوا,مقاله آلودگي هوا,مقاله آلودگی هوا,مقاله آلودگی هوا pdf,مقاله آلودگی هوا به انگلیسی,مقاله آلودگی هوای تهران,موضوع پایان نامه آلودگی هوا دانلود تحقیق اثر آلودگي روي كيفيت زندگي دانلود…

 • پاورپوینت مدیریت سرمایه در گردش

  پاورپوینت مدیریت سرمایه در گردش,تحقیق مدیریت سرمایه در گردش,مدیریت سرمایه در گردش,مدیریت سرمایه در گردش doc,مدیریت سرمایه در گردش pdf,مدیریت سرمایه در گردش ppt,مدیریت سرمایه در گردش و تامین مالی,مقاله مدیریت سرمایه در گردش دانلود پاورپوینت مدیریت سرمایه در گردش…

 • تحقیق گالوانومتر

  پایان نامه گالوانومتر,پروژه گالوانومتر,تحقیق در مورد گالوانومتر,تحقیق درباره گالوانومتر,تحقیق گالوانومتر,کاربرد گالوانومتر,گالوانومتر,گالوانومتر بالستیک,گالوانومتر چیست,گالوانومتر عقربه ای,مقال,مقاله گالوانومتر,نحوه استفاده از گالوانومتر دانلود تحقیق گالوانومتر دانلود فایل دانلود تحقیق در مورد گالوانومتر،در قالب word و در 6 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق:بسته…

 • تحقیق گزارشي از رأي ديوان بین‌المللي دادگستری در قضيه لاكربي: ايرادات مقدماتي

  ایرادات رای لاکربی,تحقیق در مورد رای لاکربی,تحقیق رای دیوان در قضیه لاکربی,تحقیق رای لاکربی,تحقیق لاکربی,رأي ديوان بین‌المللي دادگستری در قضيه لاكربي,رای دیوان در قضیه لاکربی,قضیه لاکربی,قضیه ی لاکربی,مقاله لاکربی دانلود تحقیق گزارشي از رأي ديوان بین‌المللي دادگستری در قضيه لاكربي:…

 • پاورپوینت مسجد- مدرسه سپهسالار

  پاورپوینت مسجد مدرسه سپهسالار,تحقیق مسجد مدرسه سپهسالار,مدرسه سپهسالار,مسجد سپهسالار,مسجد مدرسه سپهسالار,مسجد مدرسه سپهسالار تهران,معماری مسجد مدرسه سپهسالار,معماری مسجد و مدرسه سپهسالار پاورپوینت مسجد- مدرسه سپهسالار رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع مسجد- مدرسه سپهسالار،در قالب ppt و در…

 • تحقیق برش پلاسما

  اصول برش پلاسما,برش پلاسما,برش پلاسما cnc,برش پلاسما چیست,برش پلاسما دست دوم,تحقیق برش پلاسما,دستگاه برش پلاسما,دستگاه برش پلاسما cnc,دستگاه برش پلاسمای دستی,مقاله در مورد برش پلاسما,مقاله دستگاه برش پلاسما,مقاله مقاله برش پلاسما دانلود تحقیق برش پلاسما دانلود فایل دانلود تحقیق در مورد برش…

 • تحقیق پناهگاه حيات وحش حيدري منطقه نیشابور

  پروژه پناهگاه حيات وحش حيدري,پروژه در,پناهگاه حيات وحش حيدري,تحقیق در مورد پناهگاه حيات وحش حيدري,دانلود تحقیق پناهگاه حيات وحش حيدري,دانلود رایگان تحقیق پناهگاه حيات وحش حيدري,مقاله پناهگاه حيات وحش حيدري,مقاله در مورد پناهگاه حيات وحش حيدري تحقیق پناهگاه حيات وحش…