بررسي عوامل مؤثر بر راندمان كوره‌هاي دوار سيمان از ديدگاه بهره برداري و آناليز شيميايي خوراك كوره

اجزاء سيستم پخت,الكتروفيلتر,تحقیق,تحقیق پیرامون,دانلود تحقیق,راه‌اندازي سيستم پخت,رعايت اصول كوره باني,سيستم پخت,سیمان,شناخت متغيرهاي كنترل سيستم پخت,طرحي كارخانه سيمان,فازهاي سيمان,مشخصات شيميائي و فيزيكي سيمان,نسوزكاري سيستم پخت سيمان
دانلود بررسي عوامل مؤثر بر راندمان كوره‌هاي دوار سيمان از ديدگاه بهره برداري و آناليز شيميايي خوراك كوره

دانلود فایل

بخشی از متن اصلی:فهرست مطالبچكيده    1مقدمه    2فصل1: طرحي از يك كارخانه سيمان با تكنولوژي روز دنيا    4فصل دوم: اجزاء سيستم پخت    131-2- مشخصه‌هايي از كوره دوار سيمان    141-1-2- غلطك‌ها    152-1-2- غلطك بالابر    153-1-2- سيستم چرخاننده كوره    164-1-2- آب‌بندي سر و ته كوره    162-2- نسوزكاري كوره    173-2- مشخصه‌هايي از پيش گرم‌كن    184-2- مسير فرعي    205-2- سيستم تكليس(Calciner)    216-2- مشخصه‌هايي از خنك‌كن    227-2- انواع خنك‌كنها    241-7-2- خنك‌كن مشبك    278-2- اتاق كنترل    309-2- سوخت رساني و مشعل    301-9-2- اصول سوختن و كنترل شعله    322-9-2- شعله    333-9-2- درجه حرارت شعله    34فصل 3: پروژه    40فصل 4: شناخت متغيرهاي كنترل سيستم پخت    421-4- كنترل كوره    432-4- خنك كردن كلينكر    443-4- سوخت كوره    454-4- تغذيه كوره    465-4- متغيرهاي راهبري كوره    466-4- مكانيك كوره    487-4- شرايط خاص راهبري كوره    511-7-4- كليات    512-7-4- تجزيه شيميايي گاز خروجي كوره    513-7-4- حجم هواي اوليه    524-7-4- درجه حرارت گاز خروجي پيش گرم‌كن    525-7-4- درجه حرارت ياتاقانها    526-7-4- الكتروفيلترها    527-7-4- گرفتگي سيكلونها    538-7-4- گرفتگي در رايزر پايپ و ورودي كوره    539-7-4- نسوزكاري كوره    538-4- چرخاندن كوره با موتور كمكي    549-4- تحليل گزارشات ساعتي سيستم پخت    54فصل 5: رعايت اصول كوره باني    591-5- مشخصه‌هايي از سيستم پخت    601-5-1- جلو شعله    601-5-2- هواي ثانويه    632-5- كوره بان وكوتينگ(استر كوره)    653-5- عقب كوره    681-3-5- درجه حرارت عقب كوره    692-3-5- مكش عقب كوره    713-3-5- اكسيژن عقب كوره    724-5- كنترل مقدار سوخت    735-5- كنترل مقدار خوراك كوره و دور كوره    746-5- كنترل متغيرهاي خنك كن گريت    761-6-5- كنترل مكش درب كوره    772-6-5- فشار زير صفحات خنك كن    783-6-5- كنترل درجه حرارت هواي ثانويه    787-5- بيست و هفت حالت اساسي كوره    791-7-5- سه متغير و كنترل كننده اساسي    812-7-5- شرح بيست و هفت حالت- راه‌حلها و دلايل    853-7-5- حالات اضطراري    92فصل 6: اولين گرم كردن سيستم پخت    1021-6- خشك كردن پيش گرم‌كن    1032-6- خشك كردن درب كوره و كانال هواي سوم و خنك كن    1061-2-6- مشعل كمكي براي خشك كردن درب كوره    1082-2-6- مشعل كمكي براي خشك كردن كانال هواي سوم    1083-2-6- مشعل كمكي براي خشك كردن خنك كن    1083-6- گرم كردن كوره دوار    1131-3-6- آماده سازي    1132-3-6- گرم كردن تمام سيستم پخت    1133-3-6- كنترل درجه حرارت    1154-3-6- چرخاندن كوره در مرحله گرم كردن    1165-3-6- وقفه در گرم كردن    1164-6- خواباندن كوره    1175-6- نكات مهم    117فصل 7: اولين راه‌اندازي سيستم پخت    1191-7- اولين باردهي كوره    1202-7- مقدمات تغذيه كوره    1203-7- راه‌اندازي موتور كوره    1204-7- فراهم كردن شرايط توليد عادي    1215-7- راه‌اندازي خنك كن    1226-7- آماده شدن براي راه‌اندازي كلساينر    1257-7- رسيدن به باردهي عادي    1258-7- حالات غيرعادي خنك كن    126فصل 8: گرفتگي‌هاي سيستم پخت    1301-8- قليائي‌ها    1312-8- پاك كردن پيش گرم‌كن    1343-8- عوامل گرفتگي عقب كوره    1341-3-8- توازن چسبندگي و فرسايش    1342-3-8- چسبندگي چيست؟    1363-3-8- چسبندگي جامد به جامد    1374-3-8- جذب سطحي    1375-3-8- نتيجه‌گيري    1384-8- ماهيت جرم گرفتگي عقب كوره    1381-4-8- مشخصات ظاهري گرفتگي    1382-4-8- تركيب شيميايي    1383-4-8- تركيب مينرالوژيكي    1444-4-8- مكانيزم تشكيل    1445-8- عوارض گرفتگي عقب كوره    1451-5-8- عقب كوره    1452-5-8- عوارض گرفتگي    147فصل 9: نسوزكاري سيستم پخت سيمان    1491-9- مواد نسوز در نقاط مختلف سيستم پخت    150فصل 10: فرسايش مواد نسوز در سيستم پخت    1601-10- مقدمه    1612-10- عوامل مختلف فرسايش آجر منطقه پخت    1621-2-10- زياد داغ شدن آجر    1632-2-10- نفوذ املاح قليائي    1673-2-10- فرسايش ناشي از احياء    1724-2-10- فرسايش مكانيكي    1753-10- سيكل قليائي در سيستم پخت سيمان    1804-10- شكفتگي قليائي    1835-10- فرسايش بدنه كوره    185فصل 11: رعايت نكات ايمني سيستم پخت    1861-11- كوره    1872-11- سيكلونها    1873-11- الكتروفيلتر    188فصل 12: عوامل موثر بر راندمان كوره‌هاي دوار سيمان از ديدگاه آناليز شيميايي خوراك كوره    1911-12- مقدمه    1921-1-12- مسئوليت آزمايشگاه كارخانه سيمان    1922-1-12- سيمان    1922-12- مشخصات شيميائي و فيزيكي سيمان    1951-2-12- آليت    1962-2-12- بليت    1983-2-12- فاز الومينات    1984-2-12- فاز فريت    1985-2-12- تركيبات فرعي    1986-2-12- سنگ گچ    2023-12- محاسبه فازهاي سيمان    2034-12- مشخصات از انواع سيمان    2035-12- چگونگي پخت مواد    2061-5-12- فعل و انفعالات مواد در پيش گرمكن    2062-5-12- فعل و انفعالات مواد در داخل كوره    2086-12- عوامل موثر در پختن مواد    2111-6-12- تركيب شيميايي مواد اوليه    2112-6-12- تركيب مينرالي مواد اوليه و خوراك كوره    2173-6-12- دانه‌بندي خوراك كوره    2184-6-12- همگن بودن مواد خام    2185-6-12- شرايط پخت    2197-12- ميكروسكوپي كلينكر    2191-7-12- كلينكر نرمال    2192-7-12- كلينكر آهسته خنك شده    2198-12- مراحل فيزيكي و شيميائي مواد در حين پخت    2231-8-12- خشك شدن    2232-8-12- دهيدراته شدن مواد رسي    2233-8-12- تجزيه كربناتها    2234-8-12- واكنش‌هاي جامد    2235-8-12- واكنش‌هايي كه در حضور فاز مايع رخ مي‌دهد    2249-12- تاثير نوسانات كيفيت خوراك كوره بر راندمان كوره    22410-12- اقدامات موردنياز در جهت كاهش نوسان كيفيت خوراك كوره    2261-10-12- تدوين استراتژي نمونه‌گيري    2262-10-12- مطالعات تفصيلي معادن    2273-10-12- جلوگيري از عوامل نوسان كاذب در سيستم كنترل كيفي    227منابع و مراجع    229چكيده انگليسي     230 فهرست اشكال1-1- فلودياگرام خط توليد سيمان    62-1- مشخصات پخت سيمان    73-1- خط توليد سيمان به روش خشك    104-1- سيستم پخت سيمان    115-1- سيستم پخت سيمان با سيكلون 5 مرحله‌اي    121-2- كوره دوار سيمان    142-2- بدنه كوره    153-2- غلطك مستقر روي پايه‌هاي كوره سيمان    154-2- سيستم حركت كوره    165-2- نسوزكاري بخشهايي از سيستم پخت    177-2- تغييرات حرارت ويژه مصرفي نسبت به ظرفيت كوره    208-2- نمونه‌اي از طرح مسير فرعي    2111-2- خنك كن دوار به همراه كوره داراي كلساينر طرح همبولت    2612-2- خنك كن سياره‌اي    2613-2- خنك كن مشبك    2814-2- اتاق كنترل سيمان اكباتان    3015-2- مقطع انتهاي خروجي كوره سيمان    3424-2- يكي از آخرين طرحهاي مشعل و موقعيت آن در سيستم پخت سيمان    391-4- محاسبه مقدار هواي نشتي در بخشهاي مختلف سيستم پخت و آسياب مواد    502-4- نقاط سنجش متغيرهاي مختلف سيستم پخت    553-4- نقاط سنجش متغيرهاي مختلف خنك كن كلينكر    564-4- گزارش ساعتي كاركرد كوره سيمان هگمتان    575-4- گزارش ساعتي كاركرد خنك كن كلينكر سيمان هگمتان    581-5- موقعيت نقطه تاريك نسبت به شعله    612-5- جهت انتقال حرارت از مركز كوره به بدنه    643-5- حالات مختلف منطقه پخت    651-6- محل تعبيه حرارت سنج‌ها در نقاط مختلف پيش گرمكن    1052-6- چگونگي تعبيه سوراخهايي در سقف سيكلونها براي خروج بخار آب    1073-6- محل تعبيه مشعل براي خشك و گرم كردن كانال هواي سوم    1094-6- محل تعبيه براي خشك و گرم كردن درب كوره    1105-6- مشعل كمكي براي خشك كردن خنك كن    1111-7- موتور كوره    1213-8- جريان گاز و مواد    1364-8- جريان گاز و مواد    1365-8- گرفتگي‌هاي سيستم پخت    1461-9- تغييرات درجه حرارت در بخشهاي مختلف سيستم پخت    1512-9- نسوزكاري قسمتهاي مختلف سيستم پخت    1533-9- جنس مواد نسوز مورد استفاده در قسمتهاي مختلف سيستم پخت    1544-9- سيكلون پايين پيش گرمكن و نسوزكاري سقف    1565-9- انتهاي پيش گرمكن و ورودي    1566-9- مناطق مختلف ابتدا تا انتهاي كوره    1571-10- عوامل فرسايش مختلف شيميايي- مكانيكي و حرارتي موثر روي آجر    1622-10- الي 24-10- اشكال مختلف آجرهاي كوره كه دچار فرسايش شده‌اند صفحه 164الي صفحه18025-10- سيكل كلر در سيستم پخت    18126-10- سيكل قليائي در سيستم پخت    18227-10- سيكل سولفور در سيستم پخت    18228-10- شكفتگي قليائي    18430-10- فرسايش بدنه كوره    1851-12- دياگرام سه تائي نشان‌دهنده تركيبات اكسيدي و مينرالي سيمان پرتلند و موقعيت آن در مقايسه با ساير مصالح و مواد معدني    1932-12- تقسيم‌بندي مناطق مختلف كوره    2073-12- تغييرات شيميائي و حرارتي خوراك كوره از ورود به سيستم پخت تا خروج از آن    2104-12- بلورهاي كلينكر عادي    2215-12- بلورهاي كلينكر آهسته خنك شده    2216-12- توده بلورهاي آهك آزاد كه توسط اليتها احاطه شده‌اند    2218-12- كلينگر آزمايشگاهي با سولفات زياد    222 فهرست جداول1-2- موازنه حرارتي پيش گرمكن اس- اف    222-3- موازنه حرارتي خنك كن فولر داراي اندازه‌هاي 1050/825    293-2- مشخصات فيزيكي شيميايي انواع سوخت(مأخذ: المان)    314-2- مشخصات نفت كوره پالايشگاهي ايران    321-4- مشخصه‌اي از سوختهاي مصرفي در كوره سيمان    461-5- شرح بيست و هفت حالت اساسي- راه‌حلها و دلايل    851-8- مشخصات ظاهري و شيميايي جرم گرفتگي‌هاي عقب تعدادي از كوره‌هاي متعلق به كمپاني holcim    1402-8- آناليز شيميايي نمونه‌هايي از سيلكون 4    1423-8- آناليز شيميايي نمونه‌هاي از كوتينگ‌هاي مزاحم رايز پايپ ورودي كوره    1431-9- چرا سيستم پخت سيمان را نسوزكاري مي‌كنيم؟    15229-10- واكنش‌هاي مرتبط با تركيب Na20 و مولايت موجود در آجر آلومينيومي و تركيبات آلومينو سيليكات موجود در آجر شاموتي    1841-12- تركيب شيميايي مواد اوليه كارخانجات سيمان ايران    1942-12- علائم اختصاري براي اجزاء تشكيل دهنده سيمان    1973-12- تركيب شيميائي فازهاي يك نمونه كلينگر سيمان پرتلند(برحسب درصد وزني)    2004-12- فازهاي كلينكر و مشخصات آنها(درصدها وزني است)    2015-12- انواع سيمان پرتلند براساس تقسيم‌بندي انجمن سيمان اروپا    2046-12- استانداردهاي آمريكا(ASTM-C 150) براي سيمان    2057-12- خلاصه عمليات شيميائي- حرارتي و نام مناطق كوره    2098-12- روابط و نسبت مدولهاي مورد استفاده براي تنظيم مواد و پختن كلينكر    2139-12- نمونه‌اي از مشخصات سنگ آهك- خاك رس و كلينكر    214 فهرست منحني‌ها و نمودارها7-2- منحني تغييرات حرارت ويژه مصرفي نسبت به ظرفيت كوره    209-2- منحني قابليت خرد شدن كلينكر و ارتباط آن با نحوه سرد كردن    2410-2- منحني درصد انبساط كلينكر و ارتباط آن با چگونگي سرد شدن    2416-2- منحني تغييرات درجه حرارت و طول شعله نسبت به نوع سوخت    3517-2- منحني اثر نسبت هوا روي درجه حرارت شعله    3518-2- منحني طول نسبي شعله به صورت تابعي از نسبت هوا    3619-2- منحني رابطه بين نسبت هوا و فاصله نقطه حداكثر حرارت شعله تا سرمشعل    3620-2- منحني تغييرات درجه حرارت نسبي شعله- نسبت هواي اوليه به ثانويه    3721-2- نمودار تغييرات درجه حرارت شعله- درصد هواي اضافي- درجه حرارت هواي ثانويه براي سوخت    3722-2- اثر سرعت جريان سوخت روي درجه حرارت شعله و فاصله حداكثر درجه حرارت    3823-2- اثر سرعت جريان سوخت روي گسترش شعله    394-5- رابطه بين درصد هواي اضافي و اكسيژن عقب كوره    725-5- سه نمونه از افزايش دور كوره نسبت به زمان    755-6- نمودار بيست و هفت حالت اساسي كوره    846-6- منحني ارتباط درجه حرارت بدنه با درجه حرارت سطح داغ آجر و ضخامت آجر    1127-6- منحني گرم كردن كوره    1142-7- منحني گرم كردن كوره    1241-8- Relation between removal ratio of volative component and by pass ratio      1322-8- منحني‌هاي فشار جزئي تركيبات مختلف موجود در سيكل قليائي    133سيستم پخت سيمان مهمترين و اساسي‌ترين بخش يك واحد توليدي سيمان مي‌باشد، به طوريكه ظرفيت اسمي كارخانه‌هاي سيمان براساس ميزان توليد روزانه(24 ساعته) كوره بنا نهاده شده و ظرفيت دپارتمانها- تجهيزات و ماشين آلات- سيلوهاي ذخيره مواد خام- كلينكر و سيمان نيز بر پايه ظرفيت توليد كوره طراحي و ساخته مي‌شود.لذا راندمان كوره يكي از پارامترهاي مهم در بخش توليد بوده و تلاش در جهت به ظرفيت رساندن و سپس بالا بردن راندمان توليد كوره از مهمترين اهداف تيم مديريتي و پرسنل فني كارخانه‌هاي سيمان مي‌باشد. در اين پروژه سعي بر اين است كه پس از ارائه شناخت كلي از خط توليد سيمان دو فاكتور بسيار مهم و ارزشمند يعني عوامل موثر بر راندمان كوره‌هاي دوار سيمان از ديدگاه بهره‌برداري و آناليز شيميائي خوراك كوره ارزيابي شده و مورد تاثير هر كدام از دو عامل مذكور پس از شناخت موضوعات و مسائل مطروحه به بررسي مشكلات موجود پرداخته و راه‌حلهايي صحيح جهت برخورد با اين گونه مسائل ارائه شود تا انشاءالله بدين وسيله هدف اصلي از ارائه اين پروژه محقق شود.تعداد صفحات:250

 
من می خواهم این فایل را خریداری کنم

برچسب ها:
فازهاي سيمان مشخصات شيميائي و فيزيكي سيمان الكتروفيلتر نسوزكاري سيستم پخت سيمان راه‌اندازي سيستم پخت سيستم پخت رعايت اصول كوره باني سیمان شناخت متغيرهاي كنترل سيستم پخت اجزاء سيستم پخت طرحي كارخانه سيمان تحقیق تحقیق پیرامون دانلود تحقیق

 • تحقیق کلام خدا و کتاب خدا

  تحقیق کلام خدا و کتاب خدا کلام خدا رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع کلام خدا و کتاب خدا،در قالب word و در 13 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق:كلام خدا يكى از مسائل اساسى علم كلام، فلسفه، عرفان،…

 • پاورپوینت اکستروژن ضربه ای

  اکستروژن ضربه ای,پروژه پیرامون اکستروژن ضربه ای,تحقیق اکستروژن ضربه ای,تحقیق پیرامون اکستروژن ضربه ای,تحقیق رشته متالورژی,دانلود مقاله اکستروژن ضربه ای,مقاله اکستروژن ضربه ای دانلود پاورپوینت اکستروژن ضربه ای دانلود فایل در این فایل  power pointجامع و کاربردی  که در قالب …

 • پاورپوینت کتاب معاني و بيان 1 دكتر سيروس شميسا

  خلاصه کتاب معاني و بيان 1 دكتر سيروس شميسا,دانلود کتاب معاني و بيان 1 دكتر سيروس شميسا,کتاب معاني و بيان 1 دكتر سيروس شميسا,کتاب معاني و بيان 1 دكتر شميسا,کتاب معاني و بيان 1 سيروس شميسا,کتاب معاني و بيان 1…

 • تحقیق ارائه مدل یکپارچه برای مدیریت فرآیند کسب و کار با رویکرد معماری سرویس‌ گرا

  ارائه مدل یکپارچه برای مدیریت فرآیند,تحقیق رویکرد معماری سرویس‌ گرا,تحقیق مدیریت فرآیند کسب و کار,رویکرد معماری سرویس‌ گرا,مدل مدیریت فرآیند کسب و کار,مدل یکپارچه برای مدیریت فرآیند,مدیریت فرآیند کسب و کار,مقاله مدیریت فرآیند کسب و کار دانلود تحقیق ارائه مدل…

 • تحقیق بررسي آلودگي صوتي در صنعت نساجي

  آلودگی صدا,انسان,صنعت نساجی,کنترل عملی تحقیق بررسي آلودگي صوتي در صنعت نساجي رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع بررسي آلودگي صوتي در صنعت نساجي ،در قالب word و در 60 صفحه، قابل ویرایش، شامل:مقدمه۲چکیده تئوریک اصوات ۳خواص فیزیکی صوت۵انواع…

 • تحقیق کودکان بیش فعال

  پایان نامه پیرامون کودکان بیش فعال,پروژه کودکان بیش فعال,تحقیق در مورد کودکان بیش فعال,تحقیق روانشناسی,تحقیق روانشناسی کودکان بیش فعال,تحقیق کودکان بیش فعال,دانلود تحقیق کودکان بیش فعال,مقاله کودکان بیش فعال تحقیق کودکان بیش فعال رفتن به سایت اصلی بخشی از متن…

 • پاورپوینت نقش مصالح و بازیافت مصالح در پایداری ساختمان

  پاورپوینت نقش مصالح و بازیافت مصالح در پایداری ساختمان نقش مصالح در پایداری ساختمان رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع نقش مصالح و بازیافت مصالح در پایداری ساختمان،در قالب ppt و در 30 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:چکیدهمقدمهانرژي پايدار…

 • طرح توجیهی تولید ظروف شیشه ای اپال و پیرکس

  تولید ظروف شیشه ای,دانلود طرح توجیهی تولید ظروف شیشه ای اپال و پیرکس,طرح توجیهی تولید ظروف شیشه ای اپال و پیرکس,طرح کارآفرینی تولید ظروف شیشه ای اپال و پیرکس,طرح کسب و کار تولید ظروف شیشه ای اپال و پیرکس,کارآفرینی تولید…

 • تحقیق چشم چراني مردان

  پاورپوینت علل چشم چرانی مردان,تحقیق علل چشم چرانی,تحقیق علل چشم چرانی مردان,دلیل چشم چرانی مردان,علل چشم چرانی زنان,علل چشم چرانی مردان,علل چشم چرانی مردان متاهل,علل چشم چرانی مردها,مقاله علل چشم چرانی,مقاله علل چشم چرانی مردان دانلود تحقیق چشم چراني مردان…

 • تحقیق شاه اسماعيل صفوي

  پایان نامه شاه اسما,پروژه در مورد شاه اسماعيل صفوي,پروژه شاه اسماعيل صفوي,تحقیق در مورد شاه اسماعيل صفوي,دانلود تحقیق شاه اسماعيل صفوي,دانلود رایگان تحقیق شاه اسماعيل صفوي,شاه اسماعيل صفوي,مقاله در مورد شاه اسماعيل صفوي,مقاله شاه اسماعيل صفوي تحقیق شاه اسماعيل صفوي…

 • پلان آماده اتوکد-پلان ساختمان 6 طبقه

  پلان آماده اتوکد,پلان ساختمان 6 طبقه,همراه با تمام جزییات اجرایی دانلود پلان آماده اتوکد-پلان ساختمان 6 طبقه دانلود فایل پلان آماده اتوکد-پلان ساختمان 6 طبقههمراه با تمام جزییات اجرایی   من می خواهم این فایل را خریداری کنم برچسب ها:…

 • طراحی یک وب سایت با ASP

  پروژه,پروژه Asp,پروژه آماده برنامه نویسی,پروژه ای اس پی,پروژه برنامه نویسی سایت,پروژه دانشجویی رایگان,پروژه رایگان طراحی وب سایت,پروژه طراحی سایت با داکیومنت,دانلود پروژه با مستندات,دانلود پروژه ساخت سایت,دانلود پروژه وب سایت,طراحی وب سایت طراحی یک وب سایت با ASP رفتن به…

 • تحقيق گذری بر ساخت تار و سه تار

  انواع سه تار,تار,تحقيق هنر,تحقیق پیرامون ساخت تار,تحقیق پیرامون ساخت سه تار,دانلود تحقيق,ساخت انواع تار,ساخت انواع سه تار,ساخت تار و سه تار,سه تار,كار تحقيقي هنر,گذري بر ساخت انواع تار دانلود تحقيق گذری بر ساخت تار و سه تار دانلود فایل بخشی…

 • تحقیق ورزش و برنامه ریزی شهری

  پایان نامه پیرامون ورزش,پروژه ورزش,تحقیق در مورد ورزش,تحقیق روانشناسی,تحقیق روانشناسی ورزش,تحقیق ورزش,دانلود تحقیق ورزش,مقاله ورزش تحقیق ورزش و برنامه ریزی شهری رفتن به سایت اصلی در این فایل  ورزش  و برنامه ریزی شهری مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است…

 • تحقیق بررسی قاره اروپا

  wor,پایان نامه قاره اروپا,پروژه در مورد قاره اروپا,پروژه قاره اروپا,تحقیق آماده در مورد قاره اروپا,تحقیق در مورد قاره اروپا,دانلود تحقیق قاره اروپا,دانلود رایگان تحقیق قاره اروپا,رایگان,قاره اروپا,مقاله در مورد قاره اروپا,مقاله قاره اروپا تحقیق بررسی قاره اروپا رفتن به سایت…

 • گزارش کارآموزی شرکت نوید آبگستر تهران

  دانلود گزارش کارآموزی شرکت نوید آبگستر,دانلود گزارش کاراموزی شرکت نوید آبگستر,دانلود گزارش کارورزی شرکت نوید آبگستر,شرکت نوید آبگستر تهران,گزارش کارآموزی شرکت نوید,گزارش کاراموزی شرکت نوید آبگستر تهران,گزارش کارورزی شرکت نوید آبگستر تهران دانلود گزارش کارآموزی شرکت نوید آبگستر تهران دانلود…

 • پاورپوینت اخلاق در معاشرت

  پاورپوینت اخلاق در معاشرت تحقیق اخلاق معاشرت رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع اخلاق در معاشرت،در قالب ppt و در 29 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:مقدمهشناخت روحیات مردم و مطابق آن برخورد کردن تفاوت انسانها با یکدیگر انسان موجودی…

 • پاورپوینت عوامل موثر بر نفوذپذیری بتن و ساخت بتن های توانمند

  بتن های توانمند,بتن های توانمند نسل جدید,بتن های توانمند و ویژه,بتن های فوق توانمند,تحقیق بتن های توانمند,ردلایل نفوذپذیری بتن,عوامل موثربر نفوذپذیری بتن,نفوذپذیری بتن,نفوذپذیری بتن پلاستیک,نفوذپذیری بتن در برابر آب,نفوذپذیری بتن معمولی دانلود پاورپوینت عوامل موثر بر نفوذپذیری بتن و ساخت…

 • معرفی اوليه VB.NET

  net,آي تي,تحقيق,دانلود تحقيق,كار تحقيقي,كار تحقيقي كامپيوتر,كامپيوتر,معرفی اوليه VB دانلود معرفی اوليه VB.NET دانلود فایل يک برنامه کامپيوتری ، از مجموعه ای دستورالعمل که نوع و نحوه انجام يک فعاليت را برای کامپيوتر مشخص می نمايند ، تشکيل می گردد. دستورالعمل…

 • گزارش کارآموزی در آزمایشگاه متالوگرافی

  پروژه گزارش کارآموزی در آزمایشگاه متالو,تحقیق در مورد گزارش کارآموزی در آزمایشگاه متالوگرافی,دانلود تحقیق گزارش کارآموزی در آزمایشگاه متالوگرافی,دانلود رایگان تحقیق گزارش کارآموزی در آزمایشگاه متالوگرافی,گزارش کارآموزی در آزمایشگاه متالوگرافی گزارش کارآموزی در آزمایشگاه متالوگرافی رفتن به سایت اصلی مشخصات…

 • پاورپوینت شناخت دستگاه فلورسانس پرتو ایکس XRF

  اجزای دستگاه XRF,اساس کار دستگاه XRF,انواع دستگاه های XRF,پروژه XRF,تحقیق XRF,دانلود پروژه XRF,دانلود تحقیق XRF,دانلود مقاله XRF,دستگاه XRF,شناخت دستگاه فلورسانس پرتو ایکس XRF,معرفی دستگاه XRF,مقاله XRF دانلود پاورپوینت شناخت دستگاه فلورسانس پرتو ایکس XRF دانلود فایل دانلود پاورپوینت با موضوع…

 • جزوه مجموعه تست رشته تغذیه

  جزوه مجموعه تست رشته تغذیه,جزوه مجموعه تست رشته تغذیه ارشد,جزوه مجموعه تست رشته تغذیه برای کنکور,جزوه مجموعه تست رشته تغذیه کنکور,دانلود جزوه مجموعه تست رشته تغذیه,دانلود جزوه مجموعه تست رشته تغذیه ارشد,دانلود جزوه مجموعه تست رشته تغذیه کنکور جزوه مجموعه…

 • جزوه معرفی کسب و کار خانگی هماهنگ کننده مراسم عروسی

  آشنایی با کسب کار خانگی مراسم عروسی,جزوه کسب کار خانگی مراسم عروسی,کارافرینی کسب کار خانگی مراسم عروسی,کسب کار خانگی مراسم عروسی,کسب کار خانگی هماهنگ کننده مراسم عروسی,کسب و کار خانگی مراسم عروسی,یادگیری کسب کار خانگی مراسم عروسی جزوه معرفی کسب…

 • پاورپوینت پخش بار در شبكه هاي توزيع

  انواع پخش بار,پخش بار به روش پسرو پیشرو,پخش بار به روش نیوتن رافسون,پخش بار چیست,پخش بار در سیستم های قدرت,پخش بار شبکه شعاعی,پخش بار شبکه های شعاعی به روش پسرو,کد متلب پخش بار پسرو پیشرو پاورپوینت پخش بار در شبكه…

 • پاورپوینت انواع فولاد ها

  پاورپوینت انواع فولاد ها,پروژه پیرامون پاورپوینت انواع فولاد ها,تحقیق پاورپوینت انواع فولاد ها,تحقیق پیرامون پاورپوینت انواع فولاد ها,تحقیق رشته متالورژی,دانلود مقاله پاورپوینت انواع فولاد ها,مقاله پاورپوینت انواع فولاد ها دانلود پاورپوینت انواع فولاد ها دانلود فایل طبقه بندی فولادها1.طبقه بندی…

 • تحقیق اختلالات شبه جسمی، ساختگی، تمارض، تجزیه ای، انطباقی و روان تنی

  اختلالات انطباقی,اختلالات تجزیه ای,اختلالات تمارض,اختلالات روان تنی,اختلالات ساختگی,اختلالات شبه جسمی,تحقیق اختلالات انطباقی,تحقیق اختلالات تجزیه ای,تحقیق اختلالات تمارض,تحقیق اختلالات روان تنی,تحقیق اختلالات ساختگی,تحقیق اختلالات شبه جسمی تحقیق اختلالات شبه جسمی، ساختگی، تمارض، تجزیه ای، انطباقی و روان تنی رفتن به سایت…

 • پروژه منابع تغذیه سوئیچینگ با کنترل جریان

  دانلود پروژه منابع تغذیه سوئیچینگ با کنترل جریان دانلود پروژه منابع تغذیه سوئیچینگ با کنترل جریان دانلود فایل چکیده پروژه:این پروژه در مورد منابع تغذیه سوئیچینگ با کنترل جریان می باشد. این نوع کنترل در نسل جدید منابع تغذیه سوئیچینگ…

 • پاورپوینت سيستمهاي دودويي

  آشنایی با سیستم های دودویی,انواع سیستم های دودویی,پاورپوینت سیستم های دودویی,پایان نامه سیستم های دودویی,پروژه سیستم های دودویی,تحقیق سیستم های دودویی,سیستم های دودویی,سیستمهای دودویی,معرفی سیستم های دودویی,مقاله سیستم های دودویی دانلود پاورپوینت سيستمهاي دودويي دانلود فایل دانلود پاورپوینت با موضوع…

 • فایل حل تمرینات صفحه و پوسته در نرم افزار انسیس

  پروژه مدلسازی در نرم افزار انسیس,پروژه نرم افزار انسیس,پروژه های نرم افزار انسیس,تمارین در در نرم افزار انسیس,دانلود پروژه مدلسازی در نرم افزار انسیس,روشهای مدلسازی در نرم افزار انسیس,مدلسازی در نرم افزار انسیس,نمونه مدلسازی در نرم افزار انسیس دانلود فایل…

 • گزارش کارآموزی آشنايي با ليزر و بررسي دستگاههاي ليزر در پزشكي

  آشنايي,بررسي,پزشكي,دستگاههاي,کارآموزی,گزارش,ليزر گزارش کارآموزی آشنايي با ليزر و بررسي دستگاههاي ليزر در پزشكي رفتن به سایت اصلی دانلود گزارش کارآموزی با موضوع آشنايي با ليزر و بررسي دستگاههاي ليزر در پزشكي،در قالب word و در 143 صفحه، قابل ویرایش، شامل:چكيده فصل اولمقدمه…

 • تحقيق راهنماي سنجش رواني

  تحقيق روانشناسي,تحقيق سنجش رواني,دانلود تحقيق,راههاي سنجش رواني,سنجش دروغ پردازی,سنجش روانشناسی,سنجش رواني,سنجش مقياس L,كار تحقيقي روانشناسي,مقياس L,مقياس L در روانشناسی دانلود تحقيق راهنماي سنجش رواني دانلود فایل بخشی از متن:مقياس L (دروغ پردازي) شامل 15 سوال است كه مشخص كننده ميزان…

 • پاورپوینت فصل ششم کتاب بازاریابی بین المللی تألیف میرزا حسن حسینی

  پاورپوینت فصل ششم کتاب بازاریابی بین المللی تألیف میرزا حسن حسینی کتاب بازاریابی بین المللی تألیف دکتر میرزا حسن حسینی رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت فصل ششم کتاب بازاریابی بین المللی تألیف میرزا حسن حسینی با موضوع استراتژي‌ هاي…

 • نقشه ی رستری جهت شیب شهرستان کازرون (واقع در استان فارس)

  استان فارس,جهت شیب,جهت شیب استان ها,دانلود نقشه جهت شیب,نقشه جهت جغرافیایی,نقشه جهت شیب,نقشه جهت شیب استان ها,نقشه رستری جهت شیب,نقشه ی جهت شیب شهرستان کازرون,نقشه ی جهت شیب شهرستان ها دانلود نقشه ی رستری جهت شیب شهرستان کازرون (واقع در…

 • شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان تایباد (واقع در استان خراسان رضوی)

  استان خراسان رضوی,شیپ فایل محدوده سیاسی,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان تایباد,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ها,شیپ فایل مرز شهرستان ها,نقشه محدوده سیاسی شهرستان ها,نقشه مرز شهرستان ها,نقشه ی محدوده سیاسی دانلود شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان تایباد (واقع در استان…

 • پاورپوینت خلاصه کتاب اصول اساسی برنامه نویسی به زبان اسمبلی تالیف Richard C. Detmer ترجمه هاشمی اصل

  پاورپوینت خلاصه کتاب اصول اساسی برنامه نویسی به زبان اسمبلی تالیف Richard C. Detmer ترجمه هاشمی اصل کتاب اصول اساسی برنامه نویسی به زبان اسمبلی هاشمی اصل رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت خلاصه کتاب اصول اساسی برنامه نویسی به زبان…