تحقیق بررسي بيوگرافي خاندان ابي وقاص و نقش آن ها در تحولات مهم تاريخ اسلام در مقاطع مختلف

پایان نامه خاندان ا,پروژه خاندان ابي وقاص,پروژه در مورد خاندان ابي وقاص,تحقیق در مورد خاندان ابي وقاص,خاندان ابي وقاص,دانلود تحقیق خاندان ابي وقاص,دانلود رایگان تحقیق خاندان ابي وقاص,مقاله خاندان ابي وقاص,مقاله در مورد خاندان ابي وقاص
تحقیق بررسي بيوگرافي خاندان ابي وقاص و نقش آن ها در تحولات مهم تاريخ اسلام در مقاطع مختلف

رفتن به سایت اصلی

بخشی از متن تحقیق:1ـ طرح‌ موضوع‌ يكي‌
از دوران‌هاي‌ حساس‌ تاريخ‌ جهان‌، عصر بعثت‌ و نبوت‌ آخرين‌ پيامبر خدا
حضرت محمد بن عبدالله (ص) است. مردي كه‌ توانست‌ انسان‌ هايي‌ را پرورش‌
داده‌، بر روند تاريخ‌ تأثير گذارد و مسير آن‌ راتغيير دهد. در راستا
بررسي‌ زندگاني‌ برخي‌ از اين‌ كارگزاران‌ و همراهان خواندني‌ و قابل‌
بررسي‌است‌ كه‌‌ از ميان آن‌ها سعد ابي‌ وقّاص‌، فرزندش‌ عمربن سعد و پسر
برادرش‌ هاشم‌ بن‌ عتبه‌ ابن‌ابي‌ وقّاص‌ هستند كه زندگي پرفراز و نشيبي
دارند. از آنجايي‌ كه‌ پدر در زمان‌ رسول خدا(ص) از مسلمانان‌ اوليه‌ بوده‌
و يكي از اصحاب بشمار مي‌رود و پس‌ ازرحلت‌ آن حضرت تغييراتي‌ هر چند به‌
مرور در اين خانواده بوجود آمده‌ تا جايي‌ كه‌ فرزندش‌عمربن‌ سعد فرمانده‌
سپاهي‌ است‌ كه‌ امام حسين‌(ع‌) نوه‌ همان‌ پيامبر(ص) را با وضع‌فجيعي‌ به‌
شهادت‌ مي‌رسانند اما از سوئي ديگر و پسربرادرش‌ هاشم‌ كه‌ از پدري‌ كافر
بوده‌ از شيعيان‌مخلص‌ علي‌ (ع‌) مي‌شود. پژوهش‌ حاضر بررسي‌ فراز و
فرودهاي‌ اين‌ خانواده‌ درتحولات‌ قرن‌ اول‌ هجري‌ است‌. 2ـ اهميت‌ موضوع‌ و علت انتخاب آن بررسي
بيوگرافي خاندان ابي وقاص كه در تحولات مهم تاريخ اسلام و مقاطع مختلف آن
نقش ايفا نمودند باعث شده است كه براي فهم اين تحولات پژوهشي  ترتيب داده
شده  و ضمن بررسي بيوگرافي اين خاندان و نقش و جايگاه آنان را در تاريخ
اسلام مشخص شود.3ـ سابقه‌ي‌ پژوهش‌ با توجه‌ به‌ دوره‌ زندگاني‌
اين‌ اشخاص‌ كه‌ با صدر اسلام‌ همزمان‌ است‌  در منابع‌اصلي‌ تاريخ‌ اسلام‌
به‌ صورت‌ پراكنده‌ مطالبي‌ ياد مي‌شود و پژوهش‌ هايي‌ صورت‌ گرفته‌ اما
به نظر مي‌رسد تاكنون به‌ طور مستقل‌ اين‌ موضوع‌ با چنين‌ طرح‌ سوالي‌
مورد تحقيق‌ و بررسي‌ قرار نگرفته‌است‌. به‌ همين‌ علت تلاش‌ مي‌شود اين‌
پژوهش‌ با استفاده‌ از منابع‌ اصلي‌ و بررسي پژوهش‌‌هاي پراكنده‌ي‌ كه‌
موجود است‌، سعي شده كه به‌ اين‌ سوال‌ پاسخ‌ داده‌ شود. 4ـ سؤال‌ اصلي‌ پژوهش‌ به
طور قطع همه صحابه‌ و كارگزاران‌ بزرگ‌ رسول خدا(ص) يكسان نبوده‌اند بلكه
برخي از آنها تأثيرات‌ و نقش‌ مثبت‌ و احياناًبعضي‌ از آنها نيز نقش‌ منفي‌
ايفا نموده‌اند. در اين‌ پژوهش‌ سوال‌ اصلي‌ اين‌ است‌: نقش‌ خاندان‌ ابي‌ وقّاص‌ در تحولات سياسي، اجتماعي تاريخ‌ اسلام‌ چه‌ بوده است‌؟ 5ـ فرضيه‌ پژوهش‌ فرضيه‌ اصلي‌: اين
خاندان با دارا بودن روحية نظامي در يكي از بزرگترين صحنه‌هاي نظامي تاريخ
اسلام يعني قادسيه راه ورود فيزيكي اعراب و انديشه اسلامي را در شرق كشور
گشود. پس از فتوحات در شرق سرزمين‌هاي خلافت به نوعي دوري از نظامي‌گري روي
آورد، با اين همه همواره در مسايل مهم تأثيرگذار بوده، خصوصاً در روي كار
آمدن خليفه سوم و همچنين در خلافت علي (ع) كه خود را كنار كشيده، با آن
حضرت همراهي نكردند و نسل دوم اين خاندان نقش متفاوتي را ايفا نمودند يكي
همراه علي (ع) و يكي قاتل فرزند آن حضرت و در زمرة آل ابي‌سفيان درآمد.فرضيه‌
رقيب‌: سعد و خانواده‌ وي‌ از خاندان مهم نبوده و در جريان خلافت علي(ع)
زمانه مشحون فتنه بوده و سعد كار خبطي انجام نداده و كناره‌گيري از خليفه
كار خطايي نبوده است. 6ـ مفاهيم‌ و متغيرهاالف‌) مفاهيم‌ خاندان‌
ابي‌ وقّاص‌: منظور سعدبن‌ ابي‌ وقّاص‌ و پسرش عمربن‌ سعد ابي‌ وقّاص‌ و
پسر برادر سعديعني‌ هاشم‌ بن‌ عتبه‌ ابن‌ ابي‌ وقّاص‌ است‌. حيات‌
سياسي‌ نظامي‌: زندگاني‌ سياسي‌ سعدابي‌ وقّاص،‌ هاشم‌ بن‌ عتبه‌ و عمر بن‌
سعد وهمچنين‌ سمت‌هاي‌ نظامي‌ كه‌ اين‌ افراد به‌ آن‌ دست‌ يافتند. تحولات‌ تاريخ‌ اسلام‌ منظور قرن‌ اول‌ هجري‌ قمري است‌. ب‌) متغيرها متغير مستقل‌: حيات‌ سياسي‌ نظامي‌ خانواده‌ ابي‌ وقّاص‌ متغير وابسته‌: تأثيرات‌ اين‌ خانواده‌ در تحولات نظامي  سياسي‌ جامعه‌ي‌ قرن‌ اول‌  هجري قمري.7ـ سوالات فرعي‌ 1) خاندان‌ ابي‌ وقّاص‌ از چه‌ طائفه‌اي‌ بودند و نسبتشان با پيامبر(ص)؟ 2)چگونگي اسلام آوردن‌ سعد ابي‌ وقّاص‌ و چگونگي‌ زندگاني‌ وي‌ در زمان‌ رسول خدا(ص)؟3) چگونگي‌ دست‌ يابي‌ به‌ مقامات‌ نظامي‌ و سياسي‌؟ 4) اعتقادات‌ آنان‌ پس‌ از رحلت‌ پيامبر(ص)؟ 5) زندگي‌ آنان‌ در زمان‌ خلفاي‌ سه‌ گانه‌؟ 6) زندگي‌ و حيات‌ سياسي‌ آنان‌ در زمان‌ خلافت‌ اميرالمؤمنين(ع)؟‌ 7) زندگي‌ و حيات‌ سياسي‌ آنان‌ پس‌ از شهادت‌ اميرالمؤمنين‌(ع)؟ 8) چگونگي‌ ورود عمربن‌ سعد به‌ واقعه‌ي‌ كربلا؟ 9) عاقبت‌ زندگاني‌ سعدابي‌ وقّاص‌؟ 10) عاقبت‌ زندگاني‌ هاشم‌ بن‌ عتبه‌ بن‌ ابي‌ وقّاص‌؟11) عاقبت‌ زندگاني‌ عمر بن‌ سعد؟ 8ـ مفروضات‌ تحقيق‌ 1) براساس‌ نقل منابع ‌ و پژوهش‌ها سعد ابي‌ وقّاص‌ از صحابه‌ پيامبر(ص) و مسلمانان‌ اوليه‌ است‌. 2) در زندگاني‌ سعد بن‌ ابي‌ وقّاص‌ فراز و فرود وجود دارد.3) هاشم‌ بن‌ عتبه‌ يكي‌ از شيعيان‌ علي‌ (ع‌) بوده‌ و در جنگ‌ صفين‌ به‌ شهادت‌ رسيد. 4)
عمربن‌ سعد از طرف‌ عبيداله‌ بن‌ زياد فرمانده‌ي‌ لشگري‌ است‌ كه‌ به جنگ‌
با امام‌حسين‌ (ع‌) پرداخت و نتيجه آن به شهادت‌ رسيدن امام (ع) و يارانش
در عاشوراي‌ سال‌ 61 هجري‌ بود.9ـ روش‌ پژوهش‌ روش‌ اين‌ پژوهش‌ تاريخي است كه با بررسي و نقد وقايع به توصيف و تحليل موضوع مي‌پردازد‌ و بصورت‌ كتابخانه‌اي‌ مي‌باشد. 10ـ سازماندهي‌ پژوهش‌ اين‌
پژوهش‌ به‌ بررسي‌ نقش‌ سياسي‌، نظامي‌ خاندان‌ ابي‌ وقّاص‌ مي‌پردازد. در
مقدمه‌به‌ طرح‌ تحقيق‌ و معرفي‌ و نقد منابع‌ پرداخته‌ مي‌شود و در فصل‌
مقدماتي‌ به بيان كليات‌ و مفاهيم ‌نظري‌ كه‌ همان تبيين نقش‌ شخصيت‌ در
تاريخ‌ باشد، اشاره‌ خواهد شد. اين‌ پژوهش‌ علاوه‌ بر مقدمه‌ و فصل‌
مقدماتي‌ دو بخش‌ مستقل نيز دارد، كه‌ در بخش‌ اول‌ به‌ زندگاني‌ ونقش‌ سعد
بن‌ ابي‌ وقّاص‌ خواهد پرداخت‌ كه‌ نسل‌ اول‌ اين‌ خانواده‌ است‌ و آن‌
نيز چند فصل‌دارد. فصل‌ اول‌ زندگاني‌ وي‌ در دوران‌ مكه‌، فصل‌ دوم‌
زندگي‌ و نقش‌ وي‌ در دوران‌ مدينه‌ وفصل‌ سوم‌ سعد در دوران‌ خلفاي‌
راشدين‌ و فصل‌ چهارم‌ نيز به عزلت‌ گزيني‌ سعد اشاره‌خواهد‌ شد، و‌ ضمن‌
اين‌ فصول‌ نقش‌ هائي‌ كه‌ وي در دوره‌هاي مختلف ايفا نموده‌ است‌، آشكار
خواهد شد. در بخش‌ دوم‌ به‌ زندگاني‌ و نقش‌ نسل‌ دومي‌هاي‌ اين‌
خاندان‌ يعني‌ هاشم‌ بن‌ عتبه‌ بن‌ ابي‌وقّاص‌ و عمربن‌ سعد بن‌ ابي‌
وقّاص‌ پرداخته خواهد شد. در اين‌ بخش‌، كه‌ دو فصل‌ دارد و طي‌چند گفتار
حيات‌ سياسي‌ نظامي‌ و نقش‌ آنان‌ روشن‌ مي‌شود. و نيز طي‌ اين دو بخش‌
خبط‌ و خطاهاي‌ اين‌ خاندان‌ و نيز نقش‌ مثبتي‌ كه‌ در تاريخ‌ اسلام‌ ايفا
نمودند بيان‌ مي‌شود و در پايان‌ جمع‌ بندي‌ ارائه‌ خواهد شد. معرفي‌ و نقد منابع‌در
اين‌ قسمت‌ از پژوهش‌ به‌ معرفي‌ و نقد كوتاه‌ چند منبع‌ و مولف‌ آنان‌
پرداخته شده است‌، كه ‌استفاده عمده‌ از آنها صورت‌ گرفته‌ و نظم‌ آن‌ نيز
به‌ ترتيب‌ تاريخ‌ وفات‌ مولف‌ مي‌باشد. 1ـ ابن‌ اسحق؛‌ سيره‌ النبي‌ (ص‌) (متوفي‌ ـ 151 ه‍‌‍‍) اصل‌
اين‌ اثر مربوط‌ مي‌شود به‌ ابن‌ اسحق‌ كه‌ در سال‌ 151 هجري‌ در گذشته
است اين‌ اثر مشتمل‌ بر اخبار زندگاني‌ پيامبر(ص) درمكه‌، هجرت‌، مدينه‌ و
جنگها و احوال‌ آن‌ حضرت‌و يارانش‌ در اين‌ دوره‌ مي‌باشد. ابن‌ هشام‌ كه‌
متوفي‌ سال‌ 218 هـ. ق مي‌باشد، اين‌ كتاب‌ را تهذيب‌ نموده و‌ آن‌ را با
يك‌ واسطه‌ كه‌ زياد بن‌ عبدالله‌ البكائي‌ باشد نقل‌ مي‌كند و آن‌ را
سيره‌ رسول الله(ص) نام‌ نهاده است.عبدالملك‌ بن‌ هشام‌ كه‌ در واقع‌
يكي‌ از راويان‌ طبقه‌ دوم‌ سيره‌ ابن‌ اسحق‌ است‌، به‌ زعم‌ خوداخبار و
اشعاري‌ كه‌ ارتباطي‌ با حيات‌ پيامبر(ص) نداشت‌ را حذف‌ نموده‌ است‌.
نكته‌ جالب‌توجه‌ اينكه‌ اخبار مربوط‌ به‌ امام‌ علي‌ بن‌ ابي‌ طالب‌(ع‌)
نيز حذف‌ شده‌ است‌.  كتابي‌ كه‌ مورد استفاده در اين پايان نامه قرار
گرفته است دو مجلد‌ فارسي‌ آن‌ است كه‌ بدست‌ رفيع‌الدين‌ اسحق‌ بن‌محمد
همداني‌ قاضي‌ ابرقوه‌ در قرن‌ هفتم‌ به‌ فارسي‌ برگردانده‌ شده و ‌
توسط‌اصغر محمودي‌ تحقيق‌ و انتشار يافته است.2ـ واقدي؛‌ مغازي‌ (متوفي‌ 207ه‍)محمد
بن‌ عمر بن‌ واقد معروف‌ به‌ واقدي‌ مورخ‌ معروفي‌ است‌ كه‌ حدود بيست‌
اثر درتاريخ‌ اسلام‌ اعم‌ از مغازي‌، سيره‌ و طبقات‌ را به‌ او نسبت‌
داده‌اند. گويا كتاب‌ مغازي‌  جزئي‌ از كتاب‌ بزرگ‌ وي‌ يعني‌ كتاب‌
التاريخ‌ و المبعث‌ والمغازي‌باشد واقدي‌ دست‌ به‌ تحقيق‌ مفصلي‌ راجع‌ به‌
مغازي‌ پيامبر(ص) زده‌ است و با رفتن‌ به‌ مناطقي‌ كه‌ در آنها نبرد صورت‌
گرفته بود، آن مكانها را از نزديك مشاهده‌ نموده است.  و با توجه به اخبار
و روايات موجود، به بررسي غزوات و سراياي پيامبر(ص) پرداخته است. از
آنجائي كه‌ كتاب‌ وي‌ در بردارنده‌ مطالب نقادانه‌ دربارة جنگهاي‌
پيامبر(ص) است و  سعد نيز يكي‌ از افراد نظامي بوده و در اين‌ جنگها
حضورداشت، مطالب اين كتاب در اين تحقيق به‌ كرات‌ مورد استفاده‌ قرار
گرفته‌ و در مقايسه با ديگر كتب، تخصصي‌تر به نظر مي‌رسد. دراين كتاب
ابتدا با اشاره‌ به‌ سراياي رسول خدا (ص) به‌ تفصيل‌ به‌ بحث‌ درباره‌
غزوات‌، خاصه‌ بدر، احد و خندق‌ و فتح‌مكه‌ و حنين‌ پرداخته‌ است‌. اين‌
كتاب‌ توسط‌ دكتر محمود مهدوي‌ دامغاني‌ در سه‌ جلد به فارسي ترجمه‌ و
منتشر شده‌ است‌. 3ـ نصر بن‌ مزاحم‌ منقري؛‌ وقعه‌ الصّفين‌ (متوفي‌.212ه‍) اين‌
كتاب‌ يكي‌ از تك‌ نگاريهايي‌ است‌ كه‌ توسط‌ نصربن‌ مزاحم‌ نگاشته‌ شده‌
وبصورت‌ اختصاصي به‌ جنگ‌ صفين‌ پرداخته است. در اين كتاب‌ به‌ زمينه‌هاي‌
جنگ،‌ اصل‌ ماجراي‌جنگ‌ و رايزني‌ها و داستان‌ حكميّت‌ و پيامدهاي‌ آن‌ و
موضع‌ اصحاب‌ پيامبر(ص) در اين‌رابطه‌ اشاره‌ شده‌ است‌، خصوصاً نقش‌ فعال‌
هاشم‌ بن‌ عتبه‌ و موضع‌ سعدبن‌ ابي‌ وقّاص‌ درآن‌ كاملاً پرداخته‌ شده‌
است‌ و مي‌توان‌ از عمربن‌ سعد هم‌ كه‌ به‌ سراغ‌ پدر رفته‌، تا او
راترغيب‌ به‌ ورود به‌ ماجرا كند، ردّپائي‌ يافت‌. البته‌ در سلسله‌ روات‌
اين‌ كتاب‌ عمربن‌ سعدنامي‌ است‌ كه‌ غير از عمربن‌ سعد بن‌ ابي‌ وقّاص‌
است‌ و آن‌ شخص‌ عمربن‌ سعد بن‌ ابي‌الصيد است‌.اين‌ كتاب‌ توسط‌
عبدالسلام‌ محمد‌ هارون‌ تصحيح‌ و شرح‌ شده‌ است‌ و آقاي‌ پرويز اتابكي‌آن‌
را ترجمه‌ نموده و تحت عنوان پيكار صفين‌ چاپ‌ شده‌ است‌. 4ـ محمد بن‌ سعد كاتب‌ واقدي‌؛ طبقات‌ الكبري‌ (متوفي‌ 230ه‍‌)اين‌
كتاب‌ به‌ سبك‌ حديثي‌ تدوين شده است وي  در اين كتاب‌‌ ابتدا به‌ سيره‌
پيامبر(ص) اشاره كرده‌ و پس‌ از آن‌ به‌ صحابه‌ پرداخته و آن‌ را در پنج‌
طبقه‌ دسته‌ بندي‌ نموده است و از آنجائيكه‌سعد بن‌ ابي‌ وقّاص‌ و خانواده‌
وي‌ از جمله‌ كساني‌ بودند كه از روزهاي‌ نخستين‌ مطرح‌ هستند بصورت‌
وافي‌ به‌ آنها اشاره‌ شده‌ است‌ و ما نيز در موضوعات مختلف در ارتباط با
عملكرد سعد از اين كتاب بهره برديم. اين‌ كتاب‌ نيز توسط‌ مهدوي‌ دامغاني‌ ترجمه‌ و انتشارات‌ فرهنگ‌ و انديشه‌ آنرا به چاپ‌ رساند.5ـ ابن‌ اعثم‌ كوفي‌؛ الفتوح‌(متوفي نيمه اول قرن چهارم) اين‌
كتاب‌ در دو بخش‌ تنظيم‌ شده‌ است‌. در بخش‌ اول‌ به‌ دوره‌خلافت‌ ابوبكر و
عمر و عثمان‌ مي‌پردازد و فتوحات‌ اين‌ دوره‌ مثل‌ فتوحات‌ ايران‌ و نبرد
قادسيه و فتح آن مناطق به سرداري ‌سعد و نقش هاشم‌ بن‌ عتبه در اين نبرد
را‌ شرح‌ مي‌دهد   و در بخش‌ دوم‌ به‌ آغاز خلافت‌ علي‌ (ع‌) تا
شهادت‌امام‌ حسين‌ (ع‌) در واقعه‌ عاشوراي‌ سال‌ 61 هجري‌ اشاره‌ مي‌كند  و
به‌ وقايعي‌ چون‌  قتل‌عثمان‌ و خلافت‌ علي‌ (ع‌) و جنگ‌هاي‌ اين‌ دوره‌
اشاره‌ كامل‌ دارد و به كرّات در اين پژوهش مورد استفاده قرار گرفت، اين‌
كتاب‌ توسط‌ محمد بن‌احمد مستوفي‌ هروي‌ از محققان‌ قرن‌ ششم‌ ه‍‌. ق‌.
ترجمه‌ و توسط‌ طباطبائي‌ مجد تصحيح‌ وانتشارات‌ علمي‌ فرهنگي‌ آنرا چاپ‌
نموده است.6ـ ابوحنيفه‌ احمدبن‌ داوود دينوري؛‌ اخبار الطّوال‌ (متوفي‌. 282 ه‍‌)  اين
كتاب از كهن‌ترين‌ تاريخنامه‌هاي‌ عمومي‌ است كه‌ ضمن‌ بيان‌  روابط‌
ايرانيان‌ و اعراب‌ به‌جنگ‌هاي‌ قادسيه‌ و نهاوند‌ و نيز به‌ جريان‌ بيعت‌
با علي‌ (ع‌) و جنگهاي‌ اين‌ دوره‌ وضمن‌ آن‌ نقش‌ هاشم‌ بن‌ عتبه‌ و
شهادت‌ وي‌ اشاره‌ دارد. اين‌ كتاب‌ نيز توسط‌ احمد مهدوي‌ دامغاني‌ به‌ فارسي‌ برگردانده‌ وتوسط‌ نشر ني  منتشر شده است.7ـ تاريخ‌ يعقوبي‌ (متوفي. 284 ه‍‌) يكي‌
ديگر از كتابهاي‌ عمومي‌ تاريخ يعقوبي در دو جلد است‌، در جلد اول‌ اين
كتاب عمدتا به‌ تاريخ جهان پرداخته است.‌ در جلد دوم‌ به‌ اخبار، احوال‌ و
روزگار رسول خدا(ص) و خلفا اشاره‌دارد. نكته‌ قابل‌ توجه‌ گرايش‌هاي‌ شيعي‌
او مي‌باشد، چرا كه‌ ضمن‌ بيان‌ تاريخ‌ خلفاي‌راشدين‌ و اموي‌ و عباسي‌
مطالبي نيز درباره ائمه(ع)‌ دارد و به‌ ماجراي‌ صلح‌ امام‌ حسن‌(ع‌)،
واقعه‌ كربلاي‌ امام‌ حسين‌ (ع‌)، ذكر احوال‌ و سيرت‌ امامان شيعه‌ 
پرداخته‌ است‌ و بااحترام‌ از آنها ياد مي‌كند و در اين پژوهش به‌صورت
عمومي در قسمت‌هاي مختلف از آن استفاده شد.اين‌ كتاب‌ توسط‌ مرحوم‌
ابراهيم‌ آيتي‌ به‌ فارسي‌ ترجمه‌ و توسط‌ انتشارات‌ علمي‌ و فرهنگي‌به‌
چاپ‌ رسيده‌ است‌. يعقوبي‌ كتاب‌ ديگري‌ دارد به نام‌ «البلدان‌» كه‌
شهرهاست‌ و در اين پژوهش‌ براي تبيين تاريخ بناي‌ كوفه‌ و بصره‌ و
محله‌هاي‌ آن‌ از اين‌ كتاب‌ نيز استفاده‌ شده‌ است‌. 8ـ محمدبن‌ جرير طبري‌؛ تاريخ‌ الرسل‌ والملوك‌ (متوفي. 310 ه‍) طبري‌،
مورخ‌، محدث‌، فقيه‌ و مفسر بزرگ‌ جهان‌ اسلام‌ است‌. كتاب‌ تاريخ‌
وي‌بصورت‌ سالشمار اسلامي‌ نگاشته‌ شده‌ است‌. گويا وي منابع فراواني را در
اختيار داشت و از آنها استفاده‌ كافي‌ برده است. اگرچه‌ در اين‌ كتاب‌
اخبار متناقض‌ فراوان‌ يافت‌ مي‌شود اما با كتابهاي‌ ديگري‌ كه‌ وجود دارد و
معاصر وي‌ مي‌باشند مي‌توان‌ تاريخ‌ را بازسازي‌ و بازنويسي‌ نمود و خود
وي‌ نيز پاسخ‌ چنين‌ اشكالي‌ را داده‌ و متذكر شده‌ كه‌ براي‌ حفظ‌ امانت‌
آنچه‌ را شنيده‌ يا خوانده‌ عيناً ذكر مي‌كند و داوري‌ را بر عهده‌ پژوهشگر
نهاده است.  در مورد واقعه‌ عاشوراي‌ سال‌ 61 نيزعين‌ كتاب‌ مقتل‌ ابي‌
مخنف‌ را ذكر كرده‌ كه‌ يكي‌ از منابع‌ مهم‌ واقعه‌ كربلاست‌.   شيوه‌ وي‌
به‌ صورت‌ حديث‌ است. اين اثر از منابع مهمي است كه درباره غزوات دورة رسول
خدا(ص)، فتوحات زمان خلفاء و نبرد قادسيه و نيز جنگ صفين و واقعة كربلا در
اين تحقيق بهره برده شده است.اين كتاب ترجمه‌هاي‌ گوناگون‌ دارد. در
اين‌ تحقيق‌ هم‌ از اصل‌ نسخه‌ عربي‌ استفاده‌ شد، و هم  از نسخه ‌ترجمه‌
ابوالقاسم‌ پاينده‌. اين‌ كتاب‌ در قرن‌ هفتم‌ توسط‌ ابن‌ اثير پالايش‌ شد
چراكه‌ منبع‌ مهم‌ ابن‌ اثير تا اواخر قرن‌ سوم‌ تاريخ‌ طبري‌ بوده‌ است‌ و
يك ترجمه منسوب به بلعمي وجود دارد به‌نام «تاريخ‌نامه» كه در اين تحقيق
از آن كتاب نيز استفاده برده شده است …این تحقیق با فرمت word قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.تعداد صفحات تحقیق: 243

 

خاندان ابي وقاص تحقیق در مورد خاندان ابي وقاص دانلود تحقیق خاندان ابي وقاص دانلود رایگان تحقیق خاندان ابي وقاص پروژه خاندان ابي وقاص مقاله خاندان ابي وقاص مقاله در مورد خاندان ابي وقاص پروژه در مورد خاندان ابي وقاص پایان نامه خاندان ا

 • تحقیق عایق کاری

  پایان نامه در مورد عایق کاری,پایان نامه عایق کاری,تحقیق در مورد عایق کاری,تحقیق عایق کاری,دانلود تحقیق عایق کاری,دانلود مقاله عایق کاری,عایق کاری,عایق کاری استخر,عایق کاری رطوبتی,عایق کاری موتورخانه,مقاله در مورد عایق کاری,مقاله عایق کاری دانلود تحقیق عایق کاری دانلود فایل…

 • چالشها و مشکلات پیاده سازی دوركاري در ایران

  ایران,پیاده سازی دوركاري,چالشها,دولت الکترونیکی,مشکلات دانلود چالشها و مشکلات پیاده سازی دوركاري در ایران دانلود فایل این مقاله دارای 21 صفحه با فرمت word می باشد که به چالش ها و مشکلات پیاده سازی دورکاری در ایران می پردازد.چکیده: با ورود…

 • تحقیق بررسی ماده 128 و تبصره آن از ق.آ.د.ک (وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی)

  بررسی ماده 128 و تبصره آن,پایان نامه حقوق,تحقیق بررسی ماده 128,حقوق تطبیقی,دانلود پایان نامه حقوق,دانلود تحقیق بررسی ماده 128,نظام هاي كيفري,وكالت در امور كيفري,وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی,وکیل مدافع متهم در قوانين موضوعه دانلود تحقیق بررسی ماده 128 و…

 • پاورپوینت تصویر ذهنی سازمانی

  پاورپوینت تصویر ذهنی سازمانی پاورپوینت تصویر ذهنی سازمانی رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع تصویر ذهنی سازمانی، در قالب ppt و در 31 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:مقدمهتاریخچه و تعریف تصویر ذهنیاهمیت تصویر ذهنیعوامل موثر در ایجاد خودانگارهچرخه تصویر…

 • پاورپوینت قالبهای دایکست (die casting) و عیوب آنها

  پروژه پیرامون قالبهای دایکست,تحقیق پیرامون قالبهای دایکست وعیوب,تحقیق رشته قالبهای دایکست متالورژی,تحقیق قالبهای دایکست وعیوب,دانلود مقاله,عیوب,عیوب قالب,قالبهای دایکست,متالورژی,مواد دانلود پاورپوینت قالبهای دایکست (die casting) و عیوب آنها دانلود فایل در این فایل  power pointجامع و کاربردی  که در غالب  27  …

 • دانلود طرح توجیهی پرورش و نگهداری زنبورعسل

  امکان سنجی پرورش و نگهداري زنبور عسل,دانلود طرح توجیهی پرورش و نگهداري زنبور عسل,طرح توجیهی پرورش و نگهداري زنبور عسل,طرح کارآفرینی پرورش و نگهداري زنبور عسل,طرح کسب و کار پرورش و نگهداري زنبور عسل,کارآفرینی پرورش و نگهداري زنبور عسل دانلود…

 • تحقیق اهميت‌ پژوهش هاي‌ حقوقي‌ تطبيقي‌ درتوسعه‌ و تكامل‌ علوم جزايي

  حقوق تطبیقی,حقوق تطبیقی pdf,حقوق تطبیقی ارث,حقوق تطبیقی ایران,حقوق تطبیقی ایران و فرانسه,حقوق تطبیقی ,حقوق تطبیقی چیست,حقوق تطبیقی دکتر عبدالحسین شیروی,حقوق تطبیقی رنه داوید,حقوق تطبیقی شیروی,مقاله حقوق تطبیقی,مقاله حقوق جزای تطبیق دانلود تحقیق اهميت‌ پژوهش هاي‌ حقوقي‌ تطبيقي‌ درتوسعه‌ و تكامل‌…

 • نقشه ی زمین شناسی شهرستان نجف آباد

  سازند های شهرستان نجف آباد,شیپ فایل زمین شناسی شهرستان نجف آباد,شیپ فایل سازندهای زمین شناسی شهرستان نیکشهر,شیپ فایل سازندهای شهرستان نجف آباد,شیپ فایل لیتولوژی شهرستان نجف آباد,نقشه زمین شناسی شهرستان نجف آباد,نقشه لیتولوژی شهرستان نجف آباد دانلود نقشه ی زمین…

 • تحقیق انسان‌ شناسي و مردم‌ شناسي

  پایان نامه پیرامون مردم‌ شناسي,پروژه مردم‌ شناسي,تحقیق در مورد مردم‌ شناسي,تحقیق روانشناسی,تحقیق روانشناسی مردم‌ شناسي,تحقیق مردم‌ شناسي,دانلود تحقیق مردم‌ شناسي,مقاله مردم‌ شناسي تحقیق انسان‌ شناسي و مردم‌ شناسي رفتن به سایت اصلی بخشی از متن تحقیق:دنيايي كه ما در آن…

 • تحقیق پيوستن علم قاضى به بيّنه يا اقرار

  پایان نامه پیرامون پ,پروژه پيوستن علم قاضى به بيّنه,تحقیق پيوستن علم قاضى به بيّنه,تحقیق در مورد پيوستن علم قاضى به بيّنه,حقوق جزایی,دانلود تحقیق پيوستن علم قاضى به بيّنه,کار تحقیقی پيوستن علم قاضى به بيّنه,مقاله پيوستن علم قاضى به بيّنه تحقیق…

 • تحقیق اماکن دیدنی کرمانشاه

  تحقیق اماکن دیدنی کرمانشاه اماکن دیدنی کرمانشاه رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق اماکن دیدنی کرمانشاه، در قالب word قابل ویرایش و در50 صفحه.توضیحات:غار شکارچیان بر دامنه کوه بیستون و برفراز سر تندیس هرکول ، غاری دیده می شود که به «…

 • پاورپوینت خلاصه کتاب مبانی جمعيت شناسی تالیف سعید تمنا

  پاورپوینت مبانی جمعیت شناسی,تحقیق مبانی جمعیت شناسی,جامعه شناسی,مبانی جمعیت,مبانی جمعیت شناسی پاورپوینت خلاصه کتاب مبانی جمعيت شناسی تالیف سعید تمنا رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت خلاصه کتاب مبانی جمعيت شناسی تالیف سعید تمنا،در قالب ppt و در 279 اسلاید، قابل…

 • پاورپوینت و تحقیق با موضوع بیش فعالی

  پاورپوینت و تحقیق با موضوع بیش فعالی بیش فعالی رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت و تحقیق با موضوع بیش فعالی،در قالب ppt و در 54 اسلاید، در قالب word و در 40 صفحه، قابل ویرایش، شامل:مقدمهبيش فعالي دركودكان كودك‌…

 • پاورپوینت هوش تجاری

  پاورپوینت هوش تجاری,پایان نامه هوش تجاری,پروژه هوش تجاری,تحقیق هوش تجاری,دانلود پروژه هوش تجاری,دانلود تحقیق هوش تجاری,دانلود مقاله هوش تجاری,مقاله هوش تجاری,هوش تجاری,هوش تجاری pdf,هوش تجاری ppt,هوش تجاری چیست دانلود پاورپوینت هوش تجاری دانلود فایل دانلود پاورپوینت در مورد هوش تجاری،در…

 • پاورپوینت سيستم هاي مديريت ارتباط با مشتري

  انواع سيستم هاي مديريت ارتباط با مشتري,پروژه CRM,پروژه سیستم های ارتباط با مشتری,دانلود پروژه CRM,دانلود پروژه سیستم های ارتباط با مش,سيستم هاي اطلاعاتی مديريت ارتباط با مشتري,سيستم هاي مديريت ارتباط با مشتري,سيستم هاي مديريت ارتباط با مشتريان دانلود پاورپوینت سيستم…

 • پرسشنامه سنجش نگرش هاي مذهبي

  پرسشنامه استاندارد سنجش نگرش هاي مذهبي,پرسشنامه رایگان سنجش نگرش هاي مذهبي,پرسشنامه سنجش نگرش هاي مذهبي,دانلود پرسشنامه سنجش نگرش هاي مذهبي,دانلود رایگان پرسشنامه سنجش نگرش هاي مذهبي,نمونه پرسشنامه سنجش نگرش هاي مذهبي دانلود پرسشنامه سنجش نگرش هاي مذهبي دانلود فایل دانلود…

 • گزارش کارآموزی مکانیک در شرکت ماشين سازي پیله وران

  دانلود گزارش کارآموزی شرکت ماشین سازی,گزارش کارآموزی در شرکت ماشین سازی,گزارش کارآموزی مکانیک,گزارش کارآموزی مکانیک ایران خودرو,گزارش کارآموزی مکانیک خودرو,گزارش کارآموزی مکانیک رایگان,گزارش کارآموزی مکانیکی دانلود گزارش کارآموزی مکانیک در شرکت ماشين سازي پیله وران دانلود فایل دانلود گزارش کارآموزی…

 • تحقیق مالکیت فکری و اهمیت آن

  پایان نامه حقوق مالکیت فکری,پایان نامه مالکیت فکری,تحقیق درباره مالکیت فکری,تحقیق مالکیت فکری,مالکیت فکری,مالکیت فکری ایران,مالکیت فکری چیست,مالکیت فکری در ایران,مالکیت فکری و ثبت اختراع,مالکیت فکری و معنوی,مقاله مالکیت فکری دانلود تحقیق مالکیت فکری و اهمیت آن دانلود فایل دانلود…

 • تحقیق جرایم رایانه ای

  انواع جرائم,تاریخچه جرائم رایانه ای,جرائم,جرائم رایانه ای تحقیق جرایم رایانه ای رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع جرایم رایانه ای،در قالب word و در 65 صفحه، قابل ویرایش، شامل:چكيده.مقدمه.فصل اول:تاريخچه جرايم رايانه ايفصل دوم:تعريف جرايم رايانه ايفصل سوم: انواع…

 • تحقیق بررسي عوامل تأثيرگذار بر تعلق خاطر دانشجويان دانشگاه يزد نسبت به تيم هاي فوتبال ليگ برترايران

  تحقیق بررسي عوامل تأثيرگذار بر تعلق خاطر دانشجويان دانشگاه يزد نسبت به تيم هاي فوتبال ليگ برترايران بررسي عوامل تأثيرگذار بر تعلق خاطر دانشجويان دانشگاه يزد نسبت به تيم هاي فوتبال ليگ برتر ايران در سال تحصيلي 87 رفتن به…

 • نقشه ی زمین شناسی شهرستان سردشت

  شیپ فایل زمین شناسی شهرستان سردشت,شیپ فایل سازندهای زمین شناسی شهرستان سراوان,شیپ فایل سازندهای شهرستان سردشت,شیپ فایل لیتولوژی شهرستان سردشت,نقشه زمین شناسی شهرستان سردشت,نقشه لیتولوژی شهرستان سردشت,نقشه ی سازند های شهرستان سردشت دانلود نقشه ی زمین شناسی شهرستان سردشت دانلود…

 • پاورپوینت نارسایی قلبی

  انواع نارسایی قلبی,برای نارسایی قلبی چه کنیم,درمان گیاهی نارسایی قلبی,طول عمر بیماران نارسایی قلبی,نارسایی قلبی pdf,نارسایی قلبی در جوانان,نارسایی قلبی مادرزادی,نارسایی قلبی مادرزادی چیست پاورپوینت نارسایی قلبی رفتن به سایت اصلی دنلود پاورپوینت با موضوع نارسایی قلبی،در قالب ppt و…

 • طرح پره پمپ

  پره,پمپ,طرح دانلود طرح پره پمپ دانلود فایل طراحی شده در سالیدورک قابل مشاهده در SOLIDWORKS 2012 همراه فایل سه بعدی آماده جهت رندرگیری .   من می خواهم این فایل را خریداری کنم برچسب ها: طرح پره پمپ

 • پاورپوینت تاریخ تحلیلی صدر اسلام

  آشنایی با تاریخ صدر اسلام,پاورپوینت تاریخ صدر اسلام,پایان نامه تاریخ صدر اسلام,تاریخ تحلیلی صدر اسلام,تاریخ صدر اسلام,تحقیق تاریخ صدر اسلام,دانلود تحقیق تاریخ صدر اسلام,دانلود مقاله تاریخ صدر اسلام,معرفی تاریخ صدر اسلام,مقاله تاریخ صدر اسلام دانلود پاورپوینت تاریخ تحلیلی صدر اسلام…

 • تحقیق امواج اولتراسوند

  امواج,امواج فراصوت,اولتراسوند,سنسور تحقیق امواج اولتراسوند رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع امواج اولتراسوند،در قالب word و در 15 صفحه، قابل ویرایش، شامل: امواج اولتراسوند   تعریف امواج فراصوت   سنسورهاي اولتراسونيك   تاریخچه   جزئيات سنسورهاي التراسونيك   روشهای…

 • افترا ، نشر اکاذیب و قذف

  افترا در قانون مجازات عمومی,تکرار و تعدد جرم در قذف,نشراکاذیب دانلود افترا ، نشر اکاذیب و قذف دانلود فایل فهرست مطالب : نشراکاذیب افترای عملی افترا در سایر قوانین افترا در قانون مجازات عمومی افترا در قانون مجازات مرتکبین قاچاق…

 • تحقیق تيرچه هاي پيش ساخته خرپايي

  اجزای تيرچه هاي پيش ساخته خرپايي,انواع تيرچه هاي پيش ساخته خرپايي,تيرچه هاي پيش ساخته خرپايي,تيرچه هاي پيش ساخته خرپايي (نشریه 94),تیرچه نشریه 94,ساخت تيرچه هاي پيش ساخته خرپايي,نشریه 94 تحقیق تيرچه هاي پيش ساخته خرپايي رفتن به سایت اصلی دانلود…

 • راهنمای تعمیر BM34 و جعبه فیوز در پژو 206

  تعمیر خودرو پژو 206,تعمیرات خودرو پژو 206,تعمیرات ماشین پژو 206,دانلود رایگان آموزش تعمیرات پژو 206,دانلود فیلم آموزش تعمیرات پژو 206,دفترچه راهنمای پژو 206 تیپ 2,سیستم برق 206,عیب یابی 206,قیمت جعبه فیوز داخل موتور 206,نقشه جعبه فیوز 206 دانلود راهنمای تعمیر…

 • تحقیق حقوق دریاها

  تحقیق حقوق دریاها,تحقیق در مورد حقوق دریاها,تحقیق درباره حقوق دریاها,حقوق دریاها,حقوق دریاها 1982,حقوق دریاها pdf,حقوق دریاها چیست,حقوق دریاها در ایران,حقوق دریاهای آزاد,حقوق دریاهای سرزمینی,مقاله حقوق دریاها,موضوع تحقیق حقوق دریاها دانلود تحقیق حقوق دریاها دانلود فایل دانلود تحقيق در مورد حقوق دریاها،در قالب…

 • پاورپوینت فصل دوم کتاب درآمدی به جامعه شناسی تألیف بروس کوِئن ترجمه محسن ثلاثی

  پاورپوینت فصل دوم کتاب درآمدی به جامعه شناسی تألیف بروس کوِئن ترجمه محسن ثلاثی کتاب درآمدی به جامعه شناسی تألیف بروس کوئن ترجمه محسن ثلاثی رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت فصل دوم کتاب درآمدی به جامعه شناسی تألیف بروس…

 • نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان تنکابن (واقع در استان مازندران)

  استان مازندران,لایه مدل رقومی ارتفاعی,مدل رقومی ارتفاعی رایگان,نقشه DEM,نقشه DEM شهرستان تنکابن,نقشه رایگان DEM,نقشه رستری DEM,نقشه مدل رقومی ارتفاعی,نقشه مدل رقومی ارتفاعی شهرستان تنکابن دانلود نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان تنکابن (واقع در استان مازندران) دانلود فایل - نقشه…

 • تحقیق برآورد هزینه تأسیس گلخانه به همراه لیست هزینه ها

  ادوات گلخانه,برآورد هزینه تاسیس گلخانه,تأسیس گلخانه,تجهیزات گلخانه,تحقیق ساخت گلخانه,ساخت گلخانه,سرمایه ساخت گلخانه,سرمایه لازم برای ساخت گلخانه,قیمت اجرای گلخانه,هزینه ساخت گلخانه,هزینه گلخانه دانلود تحقیق برآورد هزینه تأسیس گلخانه به همراه لیست هزینه ها دانلود فایل دانلود تحقیق با موضوع برآورد هزینه…

 • پاورپوینت آشنایی با انواع پله

  انواع پله,انواع پله از نظر پاگرد,انواع پله از نظر فرم,پاورپوینت آشنایی با انواع پله,پاورپوینت انواع پله,پله بتنی,پله فرار,پله فلزی,تحقیق انواع پله,جزئیات راه پله فلزی مارپیچ,نکات طراحی پله پاورپوینت آشنایی با انواع پله رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:عنوان: پاورپوینت آشنایی…

 • پاورپوینت آموزش درس نهم کتاب مطالعات اجتماعی پایه هشتم (ظهور اسلام در شبه جزیره عربستان)

  دانلود رایگان کتاب مطالعات اجتماعی پایه هشتم,دانلود کتاب مطالعات اجتماعی پایه هشتم,دانلود کتاب مطالعات اجتماعی هشتم,درس مطالعات اجتماعی پایه هشتم,درس مطالعات اجتماعی هشتم,کتاب مطالعات اجتماعی پایه هشتم,کتاب مطالعات اجتماعی هشتم دانلود پاورپوینت آموزش درس نهم کتاب مطالعات اجتماعی پایه هشتم…

 • تحقیق نگهداري و پشتيباني، حمل و نقل و طراحي شهري

  حمل و نقل و طراحي شهري,مقاله ای تخصصی در مورد نگهداری و پشتیبانی,مقاله تخصصی در مورد حمل ونقل و طراحی شهری,نگهداري و پشتيباني تحقیق نگهداري و پشتيباني، حمل و نقل و طراحي شهري رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع…