تحقیق تاريخ نگاري در دوره پهلوي

پروژه تاريخ نگاري در دوره پهلوي,تاريخ نگاري در دوره پهلوي,تحقیق در مورد تاريخ نگاري در دوره پهلوي,دانلود تحقیق تاريخ نگاري در دوره پهلوي,دانلود رایگان تحقیق تاريخ نگاري در دوره پهلوي,مقاله تاريخ نگاري در دوره پهلوي,مقاله در مورد تاريخ نگاري در
تحقیق تاريخ نگاري در دوره پهلوي

رفتن به سایت اصلی

بخشی از متن تحقیق:بخش اولكليات« مختصري از تاريخ نگاري در ايران تا عصر پهلوي »نتيجه
مي گويد: «نخستين بار ايرانيان تاريخ را درك كردند و آن را به دورانهاي
مختلف تقسيم كردند» و هرودوت تاريخ خويش را چنين آغاز مي كند: «به روايات
ايرانيان بهترين تاريخ شناسان هستند….».غرض از نقل دو قول مذكور اين
بود كه در آغاز، علم تاريخ در بيشتر كشورهاي شرق و غرب، علمي ناشناخته بود و
فقط در ايران وقايع روزانه در بار و رويدادهاي كشور را در روزنامه ها،
آيين نامه ها، خداينامه ها، تاج نامه ها، سالنامه ها و شاهنامه ها مي
نوشتند. اما اين بدان مفهوم نيست كه در آن دوره، تاريخنگاري به مفهوم
امروزين رواج داشته است، بلكه بر عكس در ايران عصر باستان تاريخنگاري اهميت
زيادي نداشت و حتي يك اثر تاريخي واقعي كه متعلق به اين دوره باشد در دست
نيست.اشپولر مي گويد: «در ميان نوشته هاي جوامع زردشتي بعد از اسلام و
در ميان آثار فارسيان هند(پناهندگان زردشتي سال 98/717) هيچ اثر واقعي
تاريخي، چه از ريشه قبل از اسلامي و چه بعد از اسلامي ديده نمي شود.»وي
پس از ذكر تاريخچه اي از تاريخنگاري اعراب قبل و بعد از ظهور اسلام، نتيجه
مي گيرد كه بنابر اين در بان عربي نوعي تاريخنگاري وجود داشت كه در زبان
فارسي ديده نمي شده است و همين امر دليلي بوده براي اينكه ايرانيان، آثار
تاريخي شان را به زبان عربي بنويسند همچنانكه تاثير زبان عربي در جهان
اسلام و ضرورتي كه ايرانيان براي حفظ تماس خودشان با دنياي عرب احساس مي
كردندن، مي تواند دلايل ديگر اين رويكرد در عرصه تاريخنگاري باشد.درست
است كه شعر و تاريخ در اعراب، عمري ديرينه داشته ولي نوشته هرودوت، پدر
تاريخ را كه بي شك با تاريخ ايران و ملل مختلف آشنايي كامل داشته است را
نيز نبايد با بي اعتنايي برگزار كرد.به هر حال با ورود اعراب به ايران
نيز تاريخنگاري ايراني دستخوش دگرگوني چدي نشد و رشدي كيفي نكرد. با ظهور
سلسله هاي ايراني نژاد كه گسترش زبان فارسي و تكامل فرهنگي را در پي داشت،
تاريخنگاري ايراني نيز ايجاد شد و تاريخ طبري در عصر سامانيان كه يك «سلسله
ايراني نژاد» بود به فارسي ترجمه شد. بلافاصله بعد از ترجمه تاريخ طبري به
فارسي(در حدود سال 352/963) سلسله هاي ترك نژاد در اكثر ولايات ايران به
حكومت رسيدند. آنها كه سرسپردگان مذهب تسنن به شمار مي رفتند و ارثان
فرهنگي سلسله هاي ايراني نژاد شدند. بزرگترين سلطان سلسله غزنوي يعني سلطان
محمود، حامي فردوسي و از جمله طرفتداران واقعي تسنن اسلامي در دره سند
محسوب مي شد. مقارن روي كار آمدن سلجوقيان در قرن پنجم، سه نوع تاريخنگاري
در ايران قابل شناسايي است. تاريخنگاري اسلام شمولي، تاريخنگاري محلي و
تاريخنگاري سلسله اي.سلجوقيان علاقمند بودند كه فرهنگ ايراني را اقتباس
نمايند و سعي مي كردند كه نژاد توراني خود را فراموش كرده و در عمق
ايرانيت فرو روند. تركان پيروز زبان فارسي را به صورت دومين زبان فرهنگي
جهان اسلام مسجل كردند ولي در عرصه تاريخنگاري جز تعداد زيادي از ترجمه هاي
متون تاريخي كه در واقع رواياتي از شرايط زندگي ايرانيان بودند، چيز
چنداني توليد نكردند، دامنه تاريخنگاري اين عصر محدود و تنگ و محصولات
تاريخنگاري فارسي در زمان حكومت سلاجقه و خوارزمشاهيان، بي نهايت كمتر است.تحولات
تاريخنگاري فارسي اما در  حوالي ايلغار مغول در سال 616/1220 و بعدها در
سال 654/1256 رخ نمود. اين لشكر كشي براي مردم شرق يعني ماورءالنهر خراسان
مصيبت بار بود، اكثر دهقانهاي ايراني از بين رفتند و طبقه دهقان هم نفوذ
خود را از دست داد.مغولان با تاكيد بر مذهب و فرهنگ خود، چندين دهه
سنتهاي ملي و فرهنگي شان را حفظ كردند و اين در حالي بود كه ايرانيان نيز
براي احياء زبان و فرهنگ ايراني بيكار ننشستند. در عرصه تاريخنگاري اين
دوره، دو مورخ برجسته يعني عطاملك جويني و رشيد الدين فضل الله همداني ظهور
كردند كه اولي به سبك پيچيده و مصنوع و دومي به سبك ساده و صريح مي نوشت،
هر دو مورخ مذكور به روش تاريخنگاري اعراب آشنا بودند و در آثار آنان مي
توان درك عميق، فهم تاريخي و توجه به مسايل اجتماعي و اقتصادي را مشاهده
كرد.در يك جمع بندي كلي مي توان گفت كه علي رغم ضعف هايي كه تاريخنگاري
ايراني از سده سوم تا هشتم، دچار آن بود، فن تاريخنويسي به طور كلي پيشرفت
كرد و در بعضي زمينه ها آثار نوي را عرضه نمود و حتي جهش هاي بسيار مترقي
داشت. از لحاظ وقعه يابي و واقع بيني، برخي از مورخين روش نقد علمي درست را
به كار بردند، برخي به تحليل و تعليل حوادث پرداخته، نتيجه گيري تاريخي
نمودند و مورخان ديگري به موضوعات اجتماعي و اقتصادي توجه داشته اند، اما
به جريانهاي اصلي تاريخ پي نبرده اند. در هر حال در آن دوره تاريخ نويسان
ايراني از همقطاران فرنگي خود كه غرق در جهالت نصرانيت بودند، فرسنگ ها جلو
بودند.به لحاظ روش شناسي نيز تا اين زمان دو رويكرد قابل شناسايي است،
نخست رويكرد جزء گرايانه يا تجزيه اي كه ويژگي اصلي آن تجزيه زماني و
مكاني پيكر تاريخ بشر به اتم هاي حوادث، انديشه ها، اختراعات و غيره است.
در اين مشرب، گذشته ، با پلوي هم قرار دادن اين واحدهاي تاريخي و از تجمع
آنها تشكيل مي گردد. تواريخي مثل تاريخ طبري از اين دست است. در اين تاريخ
يكايك وقايع به يكديگر پيوند داده شده اند. اما در آنها، نويسنده به ترسيم
نقش كلي و چشم انداز عمومي تاريخ خويش نپرداخته است. دوم، نگرش كل گرايانه
كه در آن اقوام و ملتها، پيكر هاي زنده اي هستند كه مثل هر ارگانيسم زنده
ديگري داراي مراحل پيايي، رشد، پيري و زوال مي باشند. در اين زمينه تاريخ
كساني چون ابن مسكويه، فيلسوف و مورخ ايراني سده چهارم هجري را مي توان از
تاريخ نگاران كل گراي به شمار آورد. وي مانند اخوان الصفا، از انديشمندان
دانشنامه نويس سده چهارم هجري، گونه اي قانونمدي براي جوامع و دولتها قايل
شده است. ابن مسكويه در چشم انداز تاريخي جوامع به جستجوي علل رفتار جوامع
(ظهور – ترقي – انحطاط و فتور) مي رود.ابن خلدون نيز مانند اخوان
الصفا، ابن مسكويه، فارابي و بسياري از پيشينيان ديگر جوامع و دولتها را
ارگانيسم زنده اي مي پندارد و براي آنها مراحل پيدايي – رشد، پيري و زوال
قائل مي شود. نظر وي بر آن است كه دولتها (عوامل كنترل كننده جوامع) همانند
مردم عمر طبيعي دارند كه پس از طي آن دوره به پيري مي رسند و دچار انحطاط و
نيستي مي گردند.به طور كلي تا اين زمان دو جريان متمايز در تاريخ
نويسي ايران مي توان تشخيص داد كه پابه پاي هم رشد كردند 1- تاريخنگاري
ملي- باستاني 2- تاريخنگاري اسلامي. در نوع اول تاريخ از پادشاهي كيومرث و
در جريان دوم از  هبوط آدم شروع مي شده است. آنچه از تاريخ ايران باستان
وجود داشته آشفته، در هم و بر هم و آميخته به افسانه بوده است مگر درباره
عصر ساساني كه به عهد اسلامي نزديك است. جريان دوم تاريخنگاري يعني
تاريخنگاري اسلامي – اشكال مختلف زير را داشته است : 1-    تاريخ عمومي كه از آفرينش انسان شروع مي شده و تا زمان مولف ادامه مي يافته است.2-    تواريخ محلي كه بر اثر توصيه امراي يك ولايت پس از غلبه بر ولايت ديگر به رشته تحرير در مي آمد.و
شامل سالشماري و تاريخ رجال و تراجم احوال بوده است. «اين تاريخ با تاكيد
عمده بر شرح حال خاندانها و مامورين محلي نوشته مي شد. در واقع مي توان گفت
مناسبات مريد و مراد و وابستگي ويژه ايالتي دو نماد از تلقياتي بوده است
كه در حيات اجتماعي سده هاي ميانه ايران نقش چشمگيري داشته است. دليل
پيشرفت تواريخ محلي اين بوده كه شهرها، واحدهاي مستقلي بوده اند كه در
مواقع آشوب، منحصراً تحت رهبري قاضي يا شيخ محل عمل مي كرده اند و اين امر
زمينه اي بوده است تا تواريخي پديد آيد كه در آن شرح حال مردان معروف شهر
در آن نگاشته شود مانند تاريخ گزيده اثر حمد الله مستوفي كه شرح خاندانهاي
عمده قزوين است و محاسن اصفهان فروخي (مكتوب به عربي در سال 421/1030) كه
شرح حال مردان معروف اصفهان است.3- تك نگاري در مورد افراد ، مثل النوادر ابن شداد راجع به صلاح الدين ايوبي.4- نوعي كتاب اداري كه تحت عنوان قوانين الدواوين تاليف مي شده است.موضوع
تاريخ تا اين زمان، شامل تاريخ انبياء ، تاريخ امم و قرون، تاريخ مغازي
رسول، تاريخ فتوح، تاريخ خلفا و سلاطين و وزراء ، تاريخ بلاد، تاريخ مذاهب و
فرق، تاريخ طبقات و رجال، تاريخ حوادث و رفيات، تاريخ مقابر مزارات و
تاريخ حوادث طبيعي بوده است. موادي كه مورخين به كار مي برده اند بيشتر به
روش سينه به سينه (سماع) به دست مي آمده است، به طور مثال ابن اثير مي
گويد، كه در مورد اتابكان، اكثر مواد كتاب خود را از پدرش شنيده است. در
اينگونه موارد، مورخ  بعد از اتمام پژوهش، اثرش را پيش يكي از شيوخ مي برد
تا به قول ابن عساكر صحت نسخ خطي خود را با سماع بيازمايد. اكثر مورخين
دوره هاي مورد بحث مشاغلي غير از تاريخنويسي هم داشتند و قريب به اتفاقشان،
داراي پست هاي درباري بودند. چنانكه بلاذري در دستگاه متوكل، نديم بود.
ابوعلي مسكويه در دربار آل بويه كتابداري مي كرد و عطاملك جويني و عبدالله و
صاف و حمد الله مستوفي نيز در دستگاه مغول وظايف اداري داشتند. از آنجا كه
بيشتر سلاطين و خلفا باي امور جاري كشورشان از تاريخ پيشينيان سر مشق مي
گرفتند، لذا صاحب منصبان دربار به ظبط و نقل تاريخ گرويده مي شدند. مي
گيوند كه منصور دوانيقي در كشتن ابومسلم ترديد داشت، از نديم خويش حكايت
شاپور ساساني را سئوال كرد كه چگونه وزير خود را كشت؟مورخين ايراني تا اين زمان اكثراً علاقه داشتند كه آثار تاريخي خودشان را به زبان عربي بنويسند مثل طبري و دينوري.در
اين مقطع موضوع تاريخنگاري هميشه شامل ثبت وقايع نبوده، بلكه كساني مانند
ابن اثير به تعليم حوادث هم مي پرداختند و نتايج آنها  را مي سنجيددند.
همچنين تاريخنگاراني مثل بيهقي و رشيد الدين فضل الله نسبت به موضوعهاي
اجتماعي و اقتصادي نيز آگاهي هايي داشته اند. رشيد الدين فضل الله، افق
تاريخي اش وسيع بود. وي حيطه تاريخنويسي را از مرزهاي اسلامي گذراند و به
هندوستان، چين و مغولستان رساند. اما از قرن هشتم تا قرن سيزدهم، فن تارخي
نويسي به پستي گرائي تا حدي كه مي توان آن را دوره فترت عقلي و تنزل
تاريخنويسي نام نهاد،در اين مدت نه سنجش تاريخي در كار بود و نه نقد و
ارزشيابي منابع و نه نتيجه گيري تاريخي، وقايع را بدون ارتباط علت و معلول
سر هم مي كردند و حتي از ذكر حقايق به دليل مصلحت، ترس و يا عدم درك، چشم
مي پوشيدند. در عصر صفوي جنگ بين شيعه و سني و استيلاي خرافه پرستي عامل
مهم ديگري در تنزل فن تاريخ بود. معايب اين شيوه تاريخنگاري، اغراق گويي
هاي فراوان، مغلق نويسي، پرحرفي و فضل فروشي هاي جاهلانه است.در عصر
قاچار نيز همان سنت تاريخ نويسي ادامه يافت. از آغاز قرن سيزدهم/ نوزدهم،
مورخين باز هم از نوع سبك مصنوع و مطلول استفاده مي كردند كه ميراث گذشته
آنها بود. اين سبك واقعيتها را منعكس نمي كرد و به همين دليل تاريخ واقعي
مردم محسوب نمي شد. بلكه تاريخچه هاي شاهزادگان و وزراي آنها بود، از
معروفترين آنها مي توان از ماثر السلطانيه دنبلي، ذيل روضه الصفاي هدايت و
ناسخ التواريخ سپهر را نام برد با اين تاكيد كه در عده معدودي از اين آثار
واقعيات  مهمي عرضه شده كه نمي توان از آنها چشم پوشيد. در اين دوره ،
مورخين، بي نهايت كثير التاليف بودند و براي اينكه با هم رقابت كنند بر
اساس شعار «يا بنويس و يا بمير» به نوشتن مي  پرداختند و صد البته، هر يك
از آنان، حاميان ولخرجي در دربار داشتند. حكام قاجار، علاوه بر حمايت از
تاريخچه نويسان سنتي، توسعه فن ترجمه را نيز وجهه همت خود قرار دادند و اين
امر در واقع يكي از مظاهر تلاش براي غربي كردن كشور بود. از اين دوه ترجمه
آثاري در زمنيه علوم، تاريخ، تراجم احوال، سياحتنامه و ادبيات از زبانهاي
عربي به فارسي وجود دارد كه داراي اهميت است. مسئله ترجمه با حمايت عباس
ميرزا شروع و توسط شاهان بعد حمايت و با تاسيس دارالترجمه اي تحت نظارت
ناصر الدين شاه به باروري رسيد.از ميان آثاري كه ترجمه مي شد، كتابهاي
تاريخي و تراجم احوال در صدر قرار داشت و اين خود دو دليل مشخص داشت: 1-
حكام قاجار هر چند كه با بدبختي هاي تاريخي احاطه شده بودن ولي احساس مي
كردند كه جايي درتاريخ دارند. آنان خود را با حكام برجسته زمانها و مكانهاي
ديگر مقايسه مي كردند تا خودخواهي هايشان ارضا شود ، ضمن اينكه ضرورت دست و
پا كردن نوعي تاريخ ملي را نيز احساس كرده بودند. 2- مدير دارالترجمه ،
محمد حسن اعتماد السلطنه بود كه به آثار تاريخي علاقه زيادي داشت و خود نيز
مورخ بود. آثاري هم كه منتشر مي شد يا ترجمه خود او بود و يا به دستور وي
ترجمه مي شد كه آثار نويسندگان اروپايي نيز از آن جمله بود.علي رغم
تداوم حمايت اشرافيت قاچار از مورخين سنتي، ترجمه آثار نويسندگان اروپايي ،
منجر به نوعي توسعه تاريخنگاري فارسي شد. اين تاثير كه به نحوي بطئي و كند
رخ نمود در اواخر قرن نوزدهم خود را در آئينه اسكندري ميرزا آقا خان
كرماني نشان داد و در اوايل قرن بيستم، يعني در دوره مشروطيت به اوج خود
رسيد …این تحقیق با فرمت word قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.تعداد صفحات تحقیق: 203

 

تاريخ نگاري در دوره پهلوي تحقیق در مورد تاريخ نگاري در دوره پهلوي دانلود تحقیق تاريخ نگاري در دوره پهلوي دانلود رایگان تحقیق تاريخ نگاري در دوره پهلوي پروژه تاريخ نگاري در دوره پهلوي مقاله تاريخ نگاري در دوره پهلوي مقاله در مورد تاريخ نگاري در

 • نقشه ی زمین شناسی شهرستان اسکو

  استان آذربایج,شیپ فایل زمین شناسی شهرستان اسکو,شیپ فایل سازندهای زمین شناسی شهرستان املش,شیپ فایل سازندهای شهرستان اسکو,شیپ فایل لیتولوژی شهرستان اسکو,نقشه زمین شناسی شهرستان اسکو,نقشه لیتولوژی شهرستان اسکو,نقشه ی سازند های شهرستان اسکو دانلود نقشه ی زمین شناسی شهرستان اسکو…

 • طرح توجیهی تولید قطعات و صفحات گچ

  امکان سنجی تولید قطعات و صفحات گچ,دانلود طرح توجیهی تولید قطعات و صفحات گچ,طرح توجیهی تولید قطعات و صفحات گچ,طرح کارآفرینی تولید قطعات و صفحات گچ,طرح کسب و کار تولید قطعات و صفحات گچ,کارآفرینی تولید قطعات و صفحات گچ,هزینه تولید…

 • پاورپوینت فصل یازدهم کتاب مبانی رفتار سازمانی استیفن رابینز ترجمه پارسائیان و اعرابی

  پاورپوینت کتاب مبانی رفتار سازمانی استی,فصل یازدهم کتاب مبانی رفتار سازمانی استیفن رابینز ترجمه پارسائیان و اعرابی,فصل یازدهم کتاب مبانی رفتار سازمانی رابینز,کتاب مبانی رفتار سازمانی استیفن رابینز ترجمه پارسائیان و اعرابی دانلود پاورپوینت فصل یازدهم کتاب مبانی رفتار سازمانی…

 • پاورپوینت عناصر معماری همساز با اقلیم

  ارتباط اقلیم و,اقلیم و معماری,اقلیم و معماری کاشان,اقلیم و معماری مرتضی کسمایی,اقلیم و معماری یزد,پاورپوینت اقلیم و معماری,پایان نامه اقلیم و معماری,پروژه اقلیم و معماری,تحقیق اقلیم و معماری,عناصر معماری همساز با اقلیم,مقاله اقلیم و معماری دانلود پاورپوینت عناصر معماری همساز…

 • تحقیق بازی بدمینتون

  آشنایی با بدمینتون,اصول بدمینتون,بازی بدمینتو,بدمینتون,بدمینتون ایران,بدمینتون بانوان,بدمینتون به انگلیسی,بدمینتون تهران,بدمینتون چیست,بدمینتون و لاغری,پاورپوینت بدمینتون,پایان نامه بدمینتون,تحقیق بدمینتون,قوانین بدمینتون,مقاله بدمینتون دانلود تحقیق بازی بدمینتون دانلود فایل دانلود تحقیق با موضوع بازی بدمینتون،در قالب word و در 53 صفحه، قابل ویرایش، شامل:تاریخچه…

 • شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان خرم آباد (واقع در استان لرستان)

  استان لرستان,شیپ فایل محدوده سیاسی,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان خرم آباد,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ها,شیپ فایل مرز شهرستان ها,نقشه محدوده سیاسی شهرستان ها,نقشه مرز شهرستان ها,نقشه ی محدوده سیاسی دانلود شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان خرم آباد (واقع در…

 • گزارش کار آموزي در شرکت ميسان

  گزارش کار آموزي در شرکت ميسان کار آموزي و شرکت ميسان رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق کار آموزي در شرکت ميسان،در قالب word قابل ویرایش و در 120 صفحه .توضیحات:  شركت ميسان در تاريخ 16/9/1364 تحت شماره 58306 به…

 • تحقیق قفقاز و ديرينه سياسي و تاريخي آن و نقش عوامل پان‌ تركسيم و ماركسيسم در تحريف تاريخ

  پروژه قفقاز سياسي تاريخي پان‌تركسيم,تحقیق در مورد قفقاز سياسي تاريخي پان‌تركسيم ماركسيسم,دانلود تحقیق قفقاز سياسي تاريخي پان‌تركسيم ماركسيسم,دانلود رایگان تحقیق قفقاز سياسي تاريخي پان‌تركسيم ماركسيسم,قفقاز سياسي تاريخي پان‌تركسيم ماركسيسم تحقیق قفقاز و ديرينه سياسي و تاريخي آن و نقش عوامل…

 • تحقیق بازی بیلیارد

  تحقیق بازی بیلیارد بیلیارد رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق بازی بیلیارد، در قالب word قابل ویرایش و در 32 صفحه.توضیحات:تاریخچه بازی بیلیارد مفصل و بسیار غنی است. این بازی توسط پادشاهان، افراد عادی، روسا، بیماران روحی، بانوان، آقایان و قهرمانان…

 • پاورپوینت تغذيه نوزاد با شير مادر

  پاورپوینت تغذيه نوزاد با شير مادر راهنمای تغذیه با شیر مادر وزارت بهداشت رفتن به سایت اصلی توضیحات:دانلود پاورپوینت با موضوع تغذيه نوزاد با شير مادر ،در قالب ppt و در 90 اسلاید، قابل ویرایش.بخشی از متن پاورپوینت:ارزش غذايي متناسب…

 • پاورپوینت مدیریت عملیات (ارزيابي کار و زمان)

  پاورپوینت مدیریت عملیات (ارزيابي کار و زمان) مدیریت عملیات رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع مدیریت عملیات (ارزيابي کار و زمان)،در قالب ppt و در 145 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:مقدمهجايگاه درس در رشته مهندسي صنايعکاربردهاي ارزيابي کار و زمانموضوع…

 • تحقیق صندوق های مشترک سرمایه گذاری

  انواع صندوق های سرمایه گذاری,تحقیق صندوق سرمایه گذاری مشترک,ریسک سرمایه گذاری در صندوق,صندوق های مشترک سرمایه گذاری,مزایا و معایب صندوق های سرمایه گذاری,مقاله صندوق سرمایه گذاری مشترک,نحوه سرمايه‌ گذاري در صندوق‌ ها دانلود تحقیق صندوق های مشترک سرمایه گذاری دانلود…

 • بوش طراحی شده در سالیدورک و کتیا

  Catia,SOLIDWORKS,پروژه سالیدورک,پروژه نقشه کشی صنعتی,دانلود پروژه سالیدورک,دانلود پروژه کتیا,دانلود پروژه نقشه کشی صنعتی,نقشه های اجرایی بوش,نقشه های اجرایی بوش طراحی شده در سالیدورک دانلود بوش طراحی شده در سالیدورک و کتیا دانلود فایل بوش طراحی شده در سالیدورک و کتیاقابل…

 • تحقیق گويش ها و لهجه ها در فارس

  پایان نامه پیرامون گويش,پروژه گويش,تحقیق در مورد گويش,تحقیق روانشناسی,تحقیق گويش,دانلود تحقیق گويش,گويش,لهجه فارسی,مقاله گويش دانلود تحقیق گويش ها و لهجه ها در فارس دانلود فایل دانلود تحقیق در مورد گويش ها و لهجه ها در فارس،در قالب word و در…

 • شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان زاهدان (واقع در استان سیستان و بلوچستان)

  استان سیستان و بلوچستان,شیپ فایل محدوده سیاسی,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان زاهدان,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ها,شیپ فایل مرز شهرستان ها,نقشه محدوده سیاسی شهرستان ها,نقشه مرز شهرستان ها,نقشه ی محدوده سیاسی دانلود شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان زاهدان (واقع در…

 • تحقیق مراحل طراحی و ساخت یک واحد دستگاه بیوگاز و آزمایش آن با کود حیوانی

  بیوگاز,بیوگاز کود حیوانی,بیومس,تحقیق بیوگاز,تحقیق دستگاه بیوگاز,تحقیق راکتور بیوگاز,تحقیق ساخت دستگاه بیوگاز,تحقیق طراحی دستگاه بیوگاز,تولید بیوگاز,دستگاه بیوگاز,راکتور بیوگاز,ساخت دستگاه بیوگاز,طراحی دستگاه بیوگاز,مقاله بیوگاز دانلود تحقیق مراحل طراحی و ساخت یک واحد دستگاه بیوگاز و آزمایش آن با کود حیوانی دانلود فایل…

 • جزوه برنامه ریزی استرتژیک، دکتر لشکر بلوکی دانشگاه شریف

  برنامه ریزی استراتژیک,جزوه استراتژیک,جزوه برنامه ریزی استراتژیک,جزوه برنامه ریزی استرتژیک دکتر مشایخی,جزوه دانشگاه شریف,جزوه درس برنامه ریزی استرتژیک,جزوه دکتر لشکر بلوکی,دانلود جزوه برنامه ریزی استرتژیک,دانلود رایگان جزوه برنامه ریزی استرتژی دانلود جزوه برنامه ریزی استرتژیک، دکتر لشکر بلوکی دانشگاه شریف…

 • گزارش تخصصی مرتبط با شغل ویژه معلمان و دبیران

  دانلود گزارش تخصصی دبیران,دانلود گزارش تخصصی معلمان,گزارش تخصصی دبیران,گزارش تخصصی ریاضی,گزارش تخصصی معلمان,گزارش تخصصی معلمان تربیت بدنی,گزارش تخصصی معلمان دبیرستان,نمونه گزارش تخصصی معلمان دانلود گزارش تخصصی مرتبط با شغل ویژه معلمان و دبیران دانلود فایل دانلود گزارش تخصصی مرتبط با…

 • پاورپوینت فصل بیستم کتاب مدیریت سرمایه گذاری جونز ترجمه تهرانی و نوربخش با موضوع پیمانهای آتی

  پاورپوینت فصل بیستم کتاب مدیریت سرمایه گذاری جونز ترجمه تهرانی و نوربخش با موضوع پیمانهای آتی پاورپوینت فصل بیستم کتاب مدیریت سرمایه گذاری جونز ترجمه تهرانی و نوربخش با موضوع پیمانهای آتی رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:عنوان: پاورپوینت فصل…

 • تحقیق امام زمان (ع)

  تحقیق امام زمان (ع) امام زمان رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق امام زمان (ع)، در قالب word قابل ویرایش و در 174 صفحه.توضیحات:  پيشگفتار:  ( يا صاحب الزّمان ادركنا )   سخن از «مهدى» (عليه السلام)، سخن از «هدايت» است. سخن از…

 • تحقیق حسابداری مدیریت به عنوان یک فرآیند رفتاری

  حسابداری,حسابداری مدیریت,فرایند رفتاری تحقیق حسابداری مدیریت به عنوان یک فرآیند رفتاری رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع حسابداری مدیریت به عنوان یک فرآیند رفتاری،در قالب word و در 14 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق:در سال‌های اخیر، رشته حسابداری…

 • تحقیق شناسایی و تحلیل ریسک های سيستم هاي يكپارچه سازماني ERP بر اساس روش تصميم گيري چند معياره فازی

  ارزﯾﺎﺑﯽ کمی و ﮐﯿﻔﯽ رﯾﺴﮏ,ﺗﺌﻮري ﻓﺎزي,ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي ﭼﻨﺪ ﻣﻌﯿﺎره ﻓﺎزي,ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي ﭼﻨﺪﻣﻌﯿﺎره ﻓﺎزي,زنجيره ارزش,زنجيره فرآيند,سيستم هاي يكپارچه سازماني ERP,شناسایی و تحلیل ریسک,ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ ﻓﺎزي,مدیریت ریسک,ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ در ERP دانلود تحقیق شناسایی و تحلیل ریسک های سيستم هاي يكپارچه…

 • پاورپوینت طرح درس ریاضی پایه دوم ابتدایی (اعداد سه رقمی)

  پاورپوینت طرح درس اعداد سه رقمی,پاورپوینت طرح درس ریاضی پایه دوم ابتدایی,طراحی آموزشی ریاضی پایه دوم,طرح درس روزانه ریاضی ابتدایی,طرح درس ریاضی ابتدایی,طرح درس ریاضی پایه دوم ابتدایی,طرح درس ریاضی دبستان,طرح درس ریاضی دوم ابتدایی پاورپوینت طرح درس ریاضی پایه…

 • پاورپوینت انرژی خورشیدی و شبکه متصل به الکترونیک خورشیدی

  انرژی خورشیدی,انرژی خورشیدی pdf,انرژی خورشیدی word,انرژی خورشیدی به زبان ساده,انرژی خورشیدی چیست,انرژی خورشیدی خانگی,انرژی خورشیدی در ایران,انرژی خورشیدی در ساختمان,انرژی خورشیدی عربستان,انرژی خورشیدی مقاله پاورپوینت انرژی خورشیدی و شبکه متصل به الکترونیک خورشیدی رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با…

 • پاورپوینت زبان علم

  آیا مطالعه زبان یک علم است,چگونه انگلیسی,زبان دین و زبان علم,زبان علم شد,زبان فارسی پاورپوینت زبان علم رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:پاورپوینت زبان علمقالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 21بخشی از پاورپوینت:■ زبان و واژگان علمي نقشي پويا دارد و الفاظ…

 • تحقیق طرح تولیدی لباس کار

  طرح تولید,لباس کار,نظام مديريت مشاركتي تحقیق طرح تولیدی لباس کار رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع طرح تولیدی لباس کار،در قالب word و در 41 صفحه، قابل ویرایش، شامل:پيشگفتار بيان موضوع پروژهفصل اول:مديريت مديريت يا سرپرستيمديريت پروژهتعيين هيأت مؤسسرضايت هيأت مؤسستهيه…

 • تحقیق فلسفه ریاضیات

  پایان نامه فلسفه ریاضیات,پایان نامه فلسفه ریاضیات چیست,تحقیق در مورد فلسفه ریاضیات,تحقیق فلسفه ریاضیات,تحقیق فلسفه ریاضیات چیست,فلسفه ریاضیات,فلسفه ریاضیات چیست,مقاله فلسفه ریاضیات,مقاله فلسفه ریاضیات چیست دانلود تحقیق فلسفه ریاضیات دانلود فایل دانلود تحقیق در مورد فلسفه ریاضیات،در قالب word و…

 • نقشه معماری ساختمان 7 طبقه

  پروژه ساختمان 7 طبقه فولادی,پلان اتوکد ساختمان 7 طبقه,پلان ساختمان 7 طبقه,پلان ساختمان 7 طبقه رایگان,پلان معماری ساختمان 7 طبقه,دانلود پلان ساختمان 7 طبقه,دانلود نقشه ساختمان 7 طبقه,ساختمان 7 طبقه,ساختمان 7 طبقه فولادی,نمای ساختمان 7 طبقه دانلود نقشه معماری ساختمان…

 • مقاله ترجمه شده با عنوان یافتن اطلاعات در حسابرسی: منابع ارزش افزوده و زمینه های کاربردی و اجرائی

  ترجمه مقاله حسابرسی,دانلود ترجمه مقاله حسابرسی,دانلود مقاله ترجمه شده حسابداری,دانلود مقاله حسابرسی با ترجمه,مقالات ترجمه شده حسابداری,مقاله ترجمه شده حسابداری با عنوان تخصص حسابداری کمیته حسابرسی، مدیریت انتظارات و شگفتی های درآمد..,مقاله ترجمه شده حسابرسی,مقاله حسابرسی با ترجمه دانلود مقاله…

 • تحقیق بررسي تحول مفهوم محله در محلات شهرهاي دوران معاصر در ايران

  پایان نامه در مورد محله,تحقیق تحول مفهوم محله,تحقیق شهرهای دوران معاصر,تحقیق محلات در ایران,تحقیق محله,تحقیق مفهوم محله,تحول مفهوم محله,خصوصیات محلات در ایران,خصوصیات محله,محلات شهرهاي دوران معاصر,مفهوم محله در ايران,مقاله در مورد محله دانلود تحقیق بررسي تحول مفهوم محله در محلات…

 • پاورپوینت کتاب طرح ريزي واحدهاي صنعتي عبدالرسول انتظاری هروی

  دانلود کتاب طرح ريزي واحدهاي صنعتي عبدالرسول انتظاری هروی,کتاب طرح ريزي واحدهاي صنعتي انتظاری هروی,کتاب طرح ريزي واحدهاي صنعتي رسول انتظاری هروی,کتاب طرح ريزي واحدهاي صنعتي عبدالرسول انتظاری هروی,کتاب طرح ريزي واحدهاي صنعتي هروی دانلود پاورپوینت کتاب طرح ريزي واحدهاي…

 • مقاله ترجمه شده با عنوان تسهیل کننده های یادگیری سازمانی در طراحی

  رهبری,سازمان یادگیرنده,صنعت ساخت و ساز,عملکرد سازمانی,فرهنگ سازمانی,ویتنام مقاله ترجمه شده با عنوان تسهیل کننده های یادگیری سازمانی در طراحی رفتن به سایت اصلی دانلود مقاله ترجمه شده با عنوان تسهیل کننده های یادگیری سازمانی در طراحی،به همراه اصل مقاله،جزئیات بیشتر این…

 • مقاله بررسي رابطه منبع كنترل (دروني- بروني) با عزت نفس

  بررسي رابطه منبع كنترل (دروني,بروني) با عزت نفس,رابطه عزت نفس,عزت نفس,مقاله عزت نفس,نظريه مزلو,نظریه آدلر,نظریه آلپورت,نظریه جیمز,نظریه دیگر روانشناسان,نظریه راجرز,نظریه روزنبرگ,نظریه سالیوان,نظریه کولی,نظریه مید,نظریه هورنای دانلود مقاله بررسي رابطه منبع كنترل (دروني- بروني) با عزت نفس دانلود فایل بررسي رابطه…

 • تحقیق ثبت اختراعات ايران

  تحقیق ثبت اختراعات ايران ثبت اختراعات ايران رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق ثبت اختراعات ايران، در قالب word قابل ویرایش و در 57 صفحه.توضیحات:فصل اول وظايف اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي• نظارت بر اجراي صحيح قانون و مقررات مربوط…

 • پاورپوینت آسیب شناسی خانواده و اختلالات عملکرد جنسی

  پاورپوینت آسیب شناسی خانواده و اختلالات عملکرد جنسی آسیب شناسی خانواده و اختلالات عملکرد جنسی رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع آسیب شناسی خانواده و اختلالات عملکرد جنسی،در قالب pptx و در 115 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:سلامت جامعه…