تحقیق زكات در حكومت اسلامي

تحقیق زكات در حكومت اسلامي
زكات در حكومت اسلامي

رفتن به سایت اصلی

مشخصات فایل:تحقیق زكات در حكومت اسلاميقالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 46 بخشی از متن تحقیق:اساساً
اصل زكات يك امر تشريعي است؛ اما موارد و متعلقات آن و بلكه منابع حد نصاب
و مقدار آن از اموري است كه در هر زمان مربوط به امام و ولي امر است كه
هرگونه صلاح بداند، تعيين كند. پس طبق اين برداشت، منابع زكات و ساير شرايط
در هر زماني دچار نوسان است. آنچه در پي مي آيد، يكي از جديدترين آثار
حضرت آيت الله موسوي بجنوردي است كه از نظر خوانندگان گرامي مي گذرد. زكات
همچون نماز پيوسته جزء فرايض مهم به شمار مي رفته است. همان گونه كه
انبياي الهي وظيفه داشتند مردم را به اقامه نماز دعوت كنند،سخن مي گويد، به
اقامه صلات و ايتاي زكات، آن هم مقارن با يكديگر اشاره مي كند.1 خداوند
درباره حضرت اسماعيل(ع) مي فرمايد: <و اذكُر في الكتاب اسماعيل انهُ كان
صادق الوعد و كان رسُولاً نبيّاً و كان يأمُرُ اهلهُ بالصلوه و الزّكاه و
كان عند ربّه مرضيّاً> (مريم، 54، 55). همان طور كه ملاحظه مي شود،
ايتاي زكات نه تنها متوجه خود آن حضرت، بلكه به عنوان يك تشريع الهي براي
عموم افراد و اهل و قوم ايشان نيز بوده است. در جاي ديگر وقتي به ميثاق با
بني اسرائيل مي پردازد، عنوان مي كند: <و اذ اخذنا ميثاق بني اسرائيل
… و اقيمُوا الصلوه و اتُوا الزّكوه` > (بقره، 83) از زبان حضرت
مسيح(ع) نيز در گهواره مي فرمايد: <و اوصاني بالصلوه و الزّكوه مادُمتُ
حيّاً…> (مريم، 31)؛ يعني از نماز و زكات به عنوان دو فريضه ثابت و
تغييرناپذير مادام كه آن حضرت زنده است، ياد مي كند. يا آنجا كه درباره اهل
كتاب مي گويد: <و ما امرُوا الّا ليعبُدُوا الله مُخلصين لهُ الدّين
حُنفاء، و يُقيموُا الصّلوه و يُؤتُوا الزّكوه و ذلك دينُ القيمه…>
(بينه، 5) درواقع وجود نماز و زكات را از جمله شروط دين مي شمارد. بدين
ترتيب معلوم مي شود كه جاودانگي زكات به اندازه نماز است يعني به قدمت
تاريخ اديان الهي از اولين تا آخرين. بايد اذعان كرد كه نماز و زكات از
مشخصات دين حنيف است كه خود فصل مشترك جميع اديان سماوي و حنفاي مرسل مي
باشد. واژه زكات در قرآن از نظر لفظي و معنايي متجاوز از يكصد مرتبه تكرار
شده است. در اين ميان واژه زكات به صورت معرفه 30 بار آمده كه 27 بار آن
مقارن با كلمه صلات و حتي در يك آيه آورده شده است. از همين رو زكات به
عنوان ركن دين مبين اسلام شناخته شده است و اساساً سنت قرآن است كه اين دو
را مقارن همديگر عنوان مي كند. بر همين مبنا ابوبكر گفت: <لا افرق بين
شيئين جمعها الله”: بين آن دو چيزي كه خداوند آنها (نماز و زكات) را با
يكديگر مقارن كرده است، فاصله نمي اندازم. حال به نمونه هايي ديگر از اين
آيات اشاره مي شود. 1- <تلك آياتُ القُرآن و كتابٍ مُبينٍ هُديً و
بُشري للمؤمنين الّذين يُقيموُن الصّلوه و يؤُتوُن الزكوه`> (نمل، 3-1)
در اينجا زكات به عنوان شرط ايمان و قرين و عدل نماز مطرح شده است. 2- <و اقيمُوا الصّلوه و آتُو الزّكوه و اقرضُوا الله قرضاً حُسناً> (مزمل، 20). 3-
<فان تابُوا و اقامُوا الصّلوه و آتُوا الزّكوه فاخوانُكُم في
الدّين> (توبه، 11) در اين آيه توبه، نماز و زكات، شروط ورود به دين
اسلام معرفي شده اند. تشريع زكات در دين مبين اسلام در اولين آيات
الهام شده به مهبط وحي آمده است. مثل آيه فوق الذكر از سوره مزمّل و نيز
آيه 6 و7 از سوره فصلت كه مي گويد: <و ويل للمُشركين الذّين لايُؤتُون
الزّكوه و هُم بالاخره هُم كافروُن>، كه درواقع ندادن زكات را شرط شرك و
كفر دانسته است. هرچند در اجراي اين دستور گرانبهاي اسلامي تا سال هشتم يا
نهم مماطله شد يا حتي پس از نزول آيه شريفه: <خُذ من اموالُهُم
صدقه> كه دستور صريح قرآن در اخذ زكات مي باشد. رسول اكرم(ص) تا يكسال
در امر جبايه و جمع آوري زكات امهال كردند، <حتي حال عليهم الحول> و
در پايان سال عاملان زكات را براي جمع آوري و اخذ زكات اعزام نمودند. البته
قول مشهور آن است كه زكات در مدينه تشريع شده است و آيات مكي مشعر به زكات
را از نوع زكات نفس تفسير و تأويل كرده اند. برخي اقتران زكات به ايتاء را
بر زكات مال تفسير نموده اند، چون ايتاء به معناي اعطا مي باشد، لذا دلالت
بر مال مي كند.اما گفته اند كه زكات در آيات مكي به صورت مطلق و مستقل
از حدود، قيود، نصاب و مقادير و نيز جبايه و جمع آوري مي باشد و زكات با
تعيين نصاب، برنامه جمع آوري و اخذ آن در سال دوم هجري قمري و در مدينه
واجب شده است زيرا در مدينه بود كه جماعت مسلمانان توانستند كيان مستقل و
حكومت داشته باشند.سپس تكاليف و احكام اسلامي و از جمله زكات صورت
جديدي به خود گرفت و از حالت مطلق و عموميت خود خارج و به شكل قوانين
الزامي و اجرايي و عيني تبيين شد. در تأييد اين قول گاه اظهار مي شود كه
آيات مكي به صورت وصفي يا اخباري است همچون: <الذين يؤُتوُن
الزكوه…> يا <ايتاء الزكوه و…> اما در آيات مدني به صورت امر و
دستور صريح آمده است مثل: <اقيموا الصلوه و آتُوا الزكوه`>. در
اهميت زكات همين بس كه از جمله فصول مميز شرك و اسلام و مرز بين كفر و
ايمان معرفي شده است: <فان تابُوا و اقامُوا الصلاه و آتُوا الزكوه
فاخوانكُم في الدين> كه ايتاي زكات را شرط ورود به دين و جماعت مسلمانان
دانسته يا در آيه: <ويل للمُشركين الذين لايؤُتوُن الزكوه`> ندادن
زكات را شرط كفر و شرك قلمداد كرده و از اولين علامات آن شمرده است. همچنين
مي بينيم كه در قرآن دستور اجتناب و دست كشيدن از قتال با مشركان منوط به
تحقق سه شرط است كه سومين آن ايتاي زكات مي باشد: <فاذا انسلخ الاشهُرُ
الحُرُمُ فاقتُلُوا المشركين حيثُ وجدتُموُهُم و خُذُوهُم و احصُروُهُم
واقعُدوُا لهُم كُلّ مرصدٍ فان تابُوا و اقامُوا الصّلوه و آتُوا الزّكوه
فخلُّوا سبيلُهُم انّ الله غفُور رحيم > (توبه، 5). بدين ترتيب سه شرط:
توبه از شرك، اقامه نماز و ايتاي زكات، مي تواند موجبات كف مسلمانان از
قتال با مشركان را فراهم سازد. درواقع تقارن هميشگي بين نماز و زكات در
آيات كريمه قرآن، خود دلالت بر اهميت و جايگاه پرمنزلت و اساسي آن داشته و
به عنوان اصل و ركن دين و احكام اسلامي مشخص شده است. در روايات بسياري نيز
آمده است كه زكات از اركان خمسه اسلامي است و اساس اسلام بر آن استوار مي
باشد، همچون رواياتي كه بيان مي دارند: <بني الاسلام علي خمس، علي
الصلوه و الزكوه` و الصوم و الحج و الولايه`>. در آياتي از قرآن كريم،
پيامبر(ص) به جهاد با كساني دعوت مي شود كه حاضر به پرداخت زكات نيستند.
همچنين در قصص و روايات متعدد، پيامبر(ص) پس از امتناع قوم يا قبيله اي از
ايتاي زكات، دستور آماده شدن لشكر وتجهيز قوا براي جنگ را صادر فرمودند. در
زير بعضي از اين موارد آورده مي شود كه در كتابهاي معتبر تاريخ و سيره
رسول الله(ص) نمونه هاي مشابه آنها قابل پيگيري است …

 
من می خواهم این فایل را خریداری کنم

برچسب ها:
زكات در حكومت اسلامي تحقیق در مورد زكات در حكومت اسلامي دانلود تحقیق زكات در حكومت اسلامي دانلود رایگان تحقیق زكات در حكومت اسلامي پروژه زكات در حكومت اسلامي کار تحقیقی زكات در حكومت اسلامي مقاله زكات در حكومت اسلامي تحقیق معارف اسلامی در مورد

 • تحقیق زن در فرهنگ غرب و اجتماع

  پایان نامه پیرامون زن در فرهنگ غرب,پروژه زن در فرهنگ غرب,تحقیق در مورد زن در فرهنگ غرب,تحقیق روانشناسی,تحقیق روانشناسی زن در فرهنگ غرب,تحقیق زن در فرهنگ غرب,دانلود تحقیق زن در فرهنگ غرب,مقاله زن در فرهنگ غرب تحقیق زن در فرهنگ…

 • پاورپوینت اجراي سازه های فولادی

  انواع فولاد,پاورپوینت اجراي سازه های فولادی,پروفیل های فولادی,تهیه فولاد,کلیات طراحی سازه های فولادی,مشخصات مکانیکی پروفیل های فولادی,مقادیر هندسی پروفیل های فولادی پاورپوینت اجراي سازه های فولادی رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:عنوان: پاورپوینت اجراي سازه های فولادیقالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید:41فهرست…

 • کشاب درب طراحی شده در سالیدورک و کتیا

  Catia,SOLIDWORKS,پروژه سالیدورک,پروژه کتیا,پروژه نقشه کشی صنعتی,دانلود پروژه سالیدورک,دانلود پروژه کتیا,دانلود پروژه نقشه کشی صنعتی,نقشه های اجرایی کشاب درب,نقشه های اجرایی کشاب درب طراحی شده در سالیدورک دانلود کشاب درب طراحی شده در سالیدورک و کتیا دانلود فایل کشاب درب طراحی…

 • تحقیق افت تحصیلی

  تحقیق افت تحصیلی عوامل اجتماعی موثر بر افت تحصیلی رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع افت تحصیلی،در قالب word و در 64 صفحه، قابل ویرایش، شامل:فصل اول: معرفی تحقیق تعریف موضوع تحقیق ضرورت تحقیقفایده تحقیقاهداف کلی و ویژه…

 • تحقیق مدیریت بر پایه شایستگی

  اصول مدیریت بر پایه شایستگی,پایان نامه مدیریت بر پایه شایستگی,تحقیق مدیریت بر پایه شایستگی,مدیریت بر پایه شایستگی,مدیریت بر مبنای شایستگی,مدیریت شایستگی,مدیریت مبتنی بر شایستگی,مقاله مدیریت بر پایه شایستگی دانلود تحقیق مدیریت بر پایه شایستگی دانلود فایل دانلود تحقیق با موضوع مدیریت بر…

 • گزارش امكان سنجي مقدماتي طرح توليد نوار چسب (مخصوص برق)

  امكان سنجي طرح توليد نوار چسب برق,دانلود امكان سنجي طرح توليد نوار چسب برق,دانلود رایگان امكان سنجي طرح توليد نوار چسب برق,دانلود طرح توجیهی توليد نوار چسب برق,طرح توجیهی توليد نوار چسب برق,طرح توليد نوار چسب برق دانلود گزارش امكان…

 • نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان بابل (واقع در استان مازندران)

  استان مازندران,لایه مدل رقومی ارتفاعی,مدل رقومی ارتفاعی رایگان,نقشه DEM,نقشه DEM شهرستان بابل,نقشه رایگان DEM,نقشه رستری DEM,نقشه مدل رقومی ارتفاعی,نقشه مدل رقومی ارتفاعی شهرستان بابل دانلود نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان بابل (واقع در استان مازندران) دانلود فایل - نقشه…

 • پاورپوینت با موضوع هدف های آموزش و منابع تعیین آن ها

  آموزش,اسلاید,پاورپوینت,تعیین,منابع,موضوع,هدف دانلود پاورپوینت با موضوع هدف های آموزش و منابع تعیین آن ها دانلود فایل پاورپوینت با موضوع هدف های آموزش و منابع تعیین آن ها زیبا و کاربردی در 23 اسلاید   من می خواهم این فایل را خریداری…

 • تحقیق بررسی آب از نظر شیمیایی

  pdf,word,پاورپوینت,پایان نامه آب,پروژه آب,پروژه در مورد آب,تحقیق آماده جغرافی,تحقیق آماده در مورد آب,تحقیق در مورد آب,جغرافیا,دانلود تحقیق آب,دانلود رایگان تحقیق آب,رایگان,مقاله آب,مقاله در مورد آب,ورد تحقیق بررسی آب از نظر شیمیایی رفتن به سایت اصلی بخشی از متن تحقیق:كيفيت آبهاي…

 • پاورپوینت مفهوم بهره وری در سازمان ها

  بهره وری در سازمانها,بهره وری در سازمانها در ایران,بهره وری در سازمانها دولتی و خصوصی,بهره وری در سازمانهای خدماتی,بهره وری در سازمانهای دولتی,بهره وری در سازمانهای مجازی,تحقیق مدیریت بهره وری در سازمانها,مدیریت بهره وری در سازمانها دانلود پاورپوینت مفهوم بهره…

 • پاورپوینت کتاب حسابداري پيشرفته 2 دكتر حسين كرباسي يزدي

  پاورپوینت کتاب حسابداري پيشرفته دكتر حسين كرباسي يزدي,دانلود کتاب حسابداري پيشرفته دكتر حسين كرباسي يزدي,کتاب حسابداري پيشرفته حسين كرباسي يزدي,کتاب حسابداري پيشرفته دكتر حسين كرباسي يزدي,کتاب حسابداري پيشرفته دكتر كرباسي يزدي دانلود پاورپوینت کتاب حسابداري پيشرفته 2 دكتر حسين كرباسي…

 • پاورپوینت متكديان و ولگردان حرفه ای

  ارائه,اسلاید,پاورپوینت,پروژه,تحقیق,جزوه,حرفه ای,خرید,دانشجویی,دانشگاهی,فروش,گزارش,متكديان,مقاله,مهندسی,ولگردان دانلود پاورپوینت متكديان و ولگردان حرفه ای دانلود فایل پاورپوینت متكديان و ولگردان حرفه ای زیبا و کاربردی در 38 اسلاید   من می خواهم این فایل را خریداری کنم برچسب ها: پاورپوینت متكديان ولگردان حرفه ای اسلاید…

 • بسته آموزشی "انرژی مکانیکی در حضور و عدم حضور نیروهای مقاوم" (فصل دوم فیزیک 10 - فصل چهارم فیزیک 2)

  جزوه انرژی مکانیکی,جزوه انرژی مکانیکی در حضور نیروهای مقاوم,جزوه انرژی مکانیکی در عدم حضور نیروهای مقاوم,جزوه پایستگی انرژی مکانیکی,جزوه فیزیک دهم,جزوه مسائل انرژی مکانیکی,فیزیک 10,فیزیک دهم,فیلم های آموزشی مربوط به انرژی مکانیکی دانلود بسته آموزشی "انرژی مکانیکی در حضور و…

 • پاورپوینت معماری گرمابه (حمام عمومی)

  پاورپوینت معماری گرمابه,پایان نامه معماری گرمابه,پروژه معماری گرمابه,تحقیق معماری حمام,تحقیق معماری گرمابه,گرمابه در معماری اسلامی,معماری اسلامی گرمابه,معماری حمامها,معماری حمامهای قدیمی,معماری گرمابه,مقاله معماری گرمابه دانلود پاورپوینت معماری گرمابه (حمام عمومی) دانلود فایل دانلود پاورپوینت با موضوع معماری گرمابه (حمام عمومی)،در قالب…

 • تحقیق بررسي طرح توليد دو شاخ و پريز صنعتي

  پریز,دوشاخ,صنعتی,طرح تولید تحقیق بررسي طرح توليد دو شاخ و پريز صنعتي رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع بررسي طرح توليد دو شاخ و پريز صنعتي ،در قالب word و در 55 صفحه، قابل ویرایش، شامل:پيشگفتار 1مقدمه 2فصل اول:‌کليات و…

 • دانلود طرح توجیهی فنر تخت اتومبيل

  امکان سنجی فنر تخت اتومبيل,برآورد هزینه فنر تخت اتومبيل,دانلود طرح توجیهی فنر تخت اتومبيل,طرح تاسی,طرح توجیهی پیرامون فنر تخت اتومبيل,طرح توجیهی فنر تخت اتومبيل,طرح کارآفرینی فنر تخت اتومبيل,طرح کسب و کار فنر تخت اتومبيل,کارآفرینی فنر تخت اتومبيل دانلود دانلود طرح…

 • پاورپوینت مطالعات مجتمع مسکونی در مالمو سوئد و مونترال کانادا

  پروژه مطالعات مجتمع مسکونی,دانلود پروژه مطالعات مجتمع مسکونی,دانلود مطالعات مجتمع مسکونی,مطالعات مجتمع مسکونی,مطالعات مجتمع مسکونی pdf,مطالعات مجتمع مسکونی طرح 5,مطالعات مجتمع مسکونی معماری دانلود پاورپوینت مطالعات مجتمع مسکونی در مالمو سوئد و مونترال کانادا دانلود فایل دانلود پاورپوینت با موضوع…

 • نقشه ی بخش های شهرستان جاسک

  استان هرمزگان,بخش های شهرستان جاسک,شیپ فایل بخش های شهرستان جاسک,شیپ فایل بخش های شهرستانها,فایل جی آی اس بخشهای شهرستان جاسک,نقشه ی بخش ها,نقشه ی بخش های شهرستان جاسک,نقشه ی بخش های شهرستانها,نقشه ی جی آی اس بخش های شهرستان جاسک…

 • نقشه های کامل اتوکد ساختمان پنج طبقه مسکونی

  پلان ساختمان 5 طبقه,پلان ساختمان پنج طبقه,نقشه اتوکد ساختمان,نقشه اتوکد ساختمان 5 طبقه,نقشه اتوکد ساختمان بتنی,نقشه اتوکد ساختمان بتنی مسکونی,نقشه اتوکد ساختمان پنج طبقه,نقشه اتوکد ساختمان مسکونی,نقشه اتوکد ساختمان مسکونی بتنی دانلود نقشه های کامل اتوکد ساختمان پنج طبقه مسکونی…

 • توسعه پایدار و تأمین مالی، چالش های رسیدن به یک چشم انداز

  پاورپوینت توسعه پایدار,پایان نامه توسعه پایدار,تأمین مالی,تامین مالی,تامین مالی پروژه,تامین مالی چیست,تحقیق توسعه پایدار,توسعه پایدار,توسعه پایدار pdf,توسعه پایدار چیست,توسعه پایدار شهری,توسعه پایدار و تأمین مالی,مقاله توسعه پایدار دانلود توسعه پایدار و تأمین مالی، چالش های رسیدن به یک چشم انداز…

 • پاورپوینت مدیریت پروژه در RUP

  پاورپوینت مدیریت پروژه در RUP نمونه پروژه rup رفتن به سایت اصلی توضیحات:دانلود پاورپوینت با موضوع مدیریت پروژه در RUP،در قالب ppt و در 63 اسلاید، قابل ویرایش.بخشی از متن پاورپوینت:مقدمه اي بر مديريت پروژه:مهمترين ديسيپلين در RUP و هر…

 • تحقیق بیکاری، معضلی روزافزون در دنیای امروز

  پایان نامه پیرامون بیکاری,پروژه بیکاری,تحقیق بیکاری,تحقیق در مورد بیکاری,تحقیق روانشناسی,تحقیق روانشناسی بیکاری,دانلود تحقیق بیکاری,مقاله بیکاری تحقیق بیکاری، معضلی روزافزون در دنیای امروز رفتن به سایت اصلی بخشی از متن تحقیق:بیکاری یکی از مشکلاتی است که امروزه در بسیاری از کشورهای…

 • راهنمای تعمیر و نگهداری خودروی پژو 206

  راهنمای تعمیر و نگهداری خودروی پژو 206 آموزش تعمیر و سرویس پژو 206 رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:راهنمای تعمیر و نگهداری خودروی پژو 206قالب بندی: فایل PDF تعداد صفحات: 126بخشی از متن تحقیق: راهنمای تعمیر و نگهداری خودروی پژو 206راهنمای…

 • تحقیق استفاده از فناوری اطلاعات درحسابداری

  تحقیق استفاده از فناوری اطلاعات درحسابداری استفاده از فناوری اطلاعات درحسابداری رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:تحقیق استفاده از فناوری اطلاعات درحسابداری قالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 11بخشی از متن تحقیق:مقدمهامروزه تحولات شگرفی در زمینه فناوری‌اطلاعات رخ…

 • شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان زرین دشت (واقع در استان فارس)

  استان فارس,شهرستان زرین دشت,شیپ فایل محدوده سیاسی,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ها,شیپ فایل مرز شهرستان ها,نقشه محدوده سیاسی شهرستان ها,نقشه مرز شهرستان ها,نقشه ی محدوده سیاسی دانلود شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان زرین دشت (واقع در استان فارس) دانلود فایل…

 • پاورپوینت نیروگاه بخار

  پاورپوینت آماده نیروگاه بخار,پاورپوینت نیروگاه بخار,تحقیق نیروگاه بخار,دانلود power point نیروگاه,دانلود پاورپوینت در مورد نیروگاه بخار,دانلود پاورپوینت نیروگاه بخار,دانلود تحقیق نیروگاه بخار,دانلود رایگان پاورپوینت نیروگاه بخار,نیروگاه بخار پاورپوینت نیروگاه بخار رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:پاورپوینت نیروگاه بخارقالب بندی: پاورپوینتتعداد…

 • كتاب جزيره

  كتاب جزيره دانلود كتاب جزيره دانلود فایل كتاب جزيره   من می خواهم این فایل را خریداری کنم برچسب ها: كتاب جزيره

 • گزارش کارآموزی در شرکت کامپیوتری و ISP خط E1

  دانلود گزارش کارآموزی شرکت کامپیوتری,گزارش کارآموزی در شرکت کامپیوتری,گزارش کارآموزی در شرکت کامپیوتری رایگان,گزارش کارآموزی در یک شرکت شبکه کامپیوتری,گزارش کارآموزی در یک شرکت کامپیوتری,گزارش کارآموزی شرکت کامپیوتری گزارش کارآموزی در شرکت کامپیوتری و ISP خط E1 رفتن به سایت…

 • تحقیق اضطراب چیست؟

  تحقیق اضطراب چیست؟ اضطراب چیست رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق اضطراب چیست؟، در قالب word قابل ویرایش و در 52 صفحه.توضیحات:همه انسانها اضطراب را در زندگى خود تجربه می‌کنند و طبیعى است که مردم هنگام مواجهه با موقعیتهاى تهدیدکننده و…

 • پاورپوینت پیامدهای مثبت و منفی خصوصی سازی

  پیامدهای اجتماعی خصوصی سازی,پیامدهای خصوصی سازی,پیامدهای خصوصی سازی صنعت بیمه,تحقیق خصوصی سازی,خصوصی سازی,خصوصی سازی در ایران,خصوصی سازی در اینستاگرام,خصوصی سازی فیس بوک,مقاله خصوصی سازی دانلود پاورپوینت پیامدهای مثبت و منفی خصوصی سازی دانلود فایل دانلود پاورپوینت با موضوع پیامدهای مثبت…

 • پاورپوینت نگاهی به معماری و شهرسازی جهان در اسلام

  پاورپوینت نگاهی به معماری و شهرسازی جهان در اسلام اصول شهرسازی اسلامی رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع نگاهی به معماری و شهرسازی جهان در اسلام،در قالب ppt و در 24 اسلاید، قابل ویرایش.بخشی از متن پاورپوینت:   با…

 • تحقیق اعتياد به مواد مخدر،روان شناسی معتاد و دارودرمانی اعتیاد

  تحقیق اعتياد به مواد مخدر،روان شناسی معتاد و دارودرمانی اعتیاد اعتياد به مواد مخدر رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع اعتياد به مواد مخدر، روان شناسی معتاد و دارودرمانی اعتیاد،در قالب word و در 170 صفحه، قابل ویرایش،…

 • كات اوت فيوزهاي 11و 20 و 33 كيلو ولت

  تحقيق برق,تحقيق كات اوت فيوزهاي 11و 20 و 33 كيلو ولت,تحقیق برق و الكترونيك,فيوز 11 كيلو ولت,فيوز 20 كيلو ولت,فيوز 33 كيلو ولت,كات اوت,كات اوت فيوزهاي 11و 20 و 33 كيلو ولت دانلود كات اوت فيوزهاي 11و 20 و 33…

 • تحقیق ترمز مغناطیسی

  ترمز,ترمز خروجی,ترمز موتور,ریناردر هیدرودینامیکی,مغناطیسی تحقیق ترمز مغناطیسی رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع  ترمز مغناطیسی ،در قالبword و در 22 صفحه، قابل ویرایش، شامل:ترمز مغناطیسی.. ۱- ترمز‌موتور. ۲- ترمز‌خروجی.. ۳- ریتاردر‌ الکترومغناطیسی.. قابلیت‌های این سیستم: ۴- ریتاردر هیدرودینامیکی.. اصول هیدرودینامیکی.. مکانیزم متوقف شدن پاندول. اثر مقدار رسانایی.. راه…

 • تحقیق جهاني شدن مديريت و تجارت الكترونيک

  الکترونیک,تجارت,جهانی شدن,مدیریت تحقیق جهاني شدن مديريت و تجارت الكترونيک رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع جهاني شدن مديريت و تجارت الكترونيک،در قالب word و در 20 صفحه، قابل ویرایش، شامل:تجارت الكترونيكمديريت و تجارت الكترونيك   جهانی شدن مدیریت تجارت…