تحقیق زكات در حكومت اسلامي

تحقیق زكات در حكومت اسلامي
زكات در حكومت اسلامي

رفتن به سایت اصلی

مشخصات فایل:تحقیق زكات در حكومت اسلاميقالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 46 بخشی از متن تحقیق:اساساً
اصل زكات يك امر تشريعي است؛ اما موارد و متعلقات آن و بلكه منابع حد نصاب
و مقدار آن از اموري است كه در هر زمان مربوط به امام و ولي امر است كه
هرگونه صلاح بداند، تعيين كند. پس طبق اين برداشت، منابع زكات و ساير شرايط
در هر زماني دچار نوسان است. آنچه در پي مي آيد، يكي از جديدترين آثار
حضرت آيت الله موسوي بجنوردي است كه از نظر خوانندگان گرامي مي گذرد. زكات
همچون نماز پيوسته جزء فرايض مهم به شمار مي رفته است. همان گونه كه
انبياي الهي وظيفه داشتند مردم را به اقامه نماز دعوت كنند،سخن مي گويد، به
اقامه صلات و ايتاي زكات، آن هم مقارن با يكديگر اشاره مي كند.1 خداوند
درباره حضرت اسماعيل(ع) مي فرمايد: <و اذكُر في الكتاب اسماعيل انهُ كان
صادق الوعد و كان رسُولاً نبيّاً و كان يأمُرُ اهلهُ بالصلوه و الزّكاه و
كان عند ربّه مرضيّاً> (مريم، 54، 55). همان طور كه ملاحظه مي شود،
ايتاي زكات نه تنها متوجه خود آن حضرت، بلكه به عنوان يك تشريع الهي براي
عموم افراد و اهل و قوم ايشان نيز بوده است. در جاي ديگر وقتي به ميثاق با
بني اسرائيل مي پردازد، عنوان مي كند: <و اذ اخذنا ميثاق بني اسرائيل
… و اقيمُوا الصلوه و اتُوا الزّكوه` > (بقره، 83) از زبان حضرت
مسيح(ع) نيز در گهواره مي فرمايد: <و اوصاني بالصلوه و الزّكوه مادُمتُ
حيّاً…> (مريم، 31)؛ يعني از نماز و زكات به عنوان دو فريضه ثابت و
تغييرناپذير مادام كه آن حضرت زنده است، ياد مي كند. يا آنجا كه درباره اهل
كتاب مي گويد: <و ما امرُوا الّا ليعبُدُوا الله مُخلصين لهُ الدّين
حُنفاء، و يُقيموُا الصّلوه و يُؤتُوا الزّكوه و ذلك دينُ القيمه…>
(بينه، 5) درواقع وجود نماز و زكات را از جمله شروط دين مي شمارد. بدين
ترتيب معلوم مي شود كه جاودانگي زكات به اندازه نماز است يعني به قدمت
تاريخ اديان الهي از اولين تا آخرين. بايد اذعان كرد كه نماز و زكات از
مشخصات دين حنيف است كه خود فصل مشترك جميع اديان سماوي و حنفاي مرسل مي
باشد. واژه زكات در قرآن از نظر لفظي و معنايي متجاوز از يكصد مرتبه تكرار
شده است. در اين ميان واژه زكات به صورت معرفه 30 بار آمده كه 27 بار آن
مقارن با كلمه صلات و حتي در يك آيه آورده شده است. از همين رو زكات به
عنوان ركن دين مبين اسلام شناخته شده است و اساساً سنت قرآن است كه اين دو
را مقارن همديگر عنوان مي كند. بر همين مبنا ابوبكر گفت: <لا افرق بين
شيئين جمعها الله”: بين آن دو چيزي كه خداوند آنها (نماز و زكات) را با
يكديگر مقارن كرده است، فاصله نمي اندازم. حال به نمونه هايي ديگر از اين
آيات اشاره مي شود. 1- <تلك آياتُ القُرآن و كتابٍ مُبينٍ هُديً و
بُشري للمؤمنين الّذين يُقيموُن الصّلوه و يؤُتوُن الزكوه`> (نمل، 3-1)
در اينجا زكات به عنوان شرط ايمان و قرين و عدل نماز مطرح شده است. 2- <و اقيمُوا الصّلوه و آتُو الزّكوه و اقرضُوا الله قرضاً حُسناً> (مزمل، 20). 3-
<فان تابُوا و اقامُوا الصّلوه و آتُوا الزّكوه فاخوانُكُم في
الدّين> (توبه، 11) در اين آيه توبه، نماز و زكات، شروط ورود به دين
اسلام معرفي شده اند. تشريع زكات در دين مبين اسلام در اولين آيات
الهام شده به مهبط وحي آمده است. مثل آيه فوق الذكر از سوره مزمّل و نيز
آيه 6 و7 از سوره فصلت كه مي گويد: <و ويل للمُشركين الذّين لايُؤتُون
الزّكوه و هُم بالاخره هُم كافروُن>، كه درواقع ندادن زكات را شرط شرك و
كفر دانسته است. هرچند در اجراي اين دستور گرانبهاي اسلامي تا سال هشتم يا
نهم مماطله شد يا حتي پس از نزول آيه شريفه: <خُذ من اموالُهُم
صدقه> كه دستور صريح قرآن در اخذ زكات مي باشد. رسول اكرم(ص) تا يكسال
در امر جبايه و جمع آوري زكات امهال كردند، <حتي حال عليهم الحول> و
در پايان سال عاملان زكات را براي جمع آوري و اخذ زكات اعزام نمودند. البته
قول مشهور آن است كه زكات در مدينه تشريع شده است و آيات مكي مشعر به زكات
را از نوع زكات نفس تفسير و تأويل كرده اند. برخي اقتران زكات به ايتاء را
بر زكات مال تفسير نموده اند، چون ايتاء به معناي اعطا مي باشد، لذا دلالت
بر مال مي كند.اما گفته اند كه زكات در آيات مكي به صورت مطلق و مستقل
از حدود، قيود، نصاب و مقادير و نيز جبايه و جمع آوري مي باشد و زكات با
تعيين نصاب، برنامه جمع آوري و اخذ آن در سال دوم هجري قمري و در مدينه
واجب شده است زيرا در مدينه بود كه جماعت مسلمانان توانستند كيان مستقل و
حكومت داشته باشند.سپس تكاليف و احكام اسلامي و از جمله زكات صورت
جديدي به خود گرفت و از حالت مطلق و عموميت خود خارج و به شكل قوانين
الزامي و اجرايي و عيني تبيين شد. در تأييد اين قول گاه اظهار مي شود كه
آيات مكي به صورت وصفي يا اخباري است همچون: <الذين يؤُتوُن
الزكوه…> يا <ايتاء الزكوه و…> اما در آيات مدني به صورت امر و
دستور صريح آمده است مثل: <اقيموا الصلوه و آتُوا الزكوه`>. در
اهميت زكات همين بس كه از جمله فصول مميز شرك و اسلام و مرز بين كفر و
ايمان معرفي شده است: <فان تابُوا و اقامُوا الصلاه و آتُوا الزكوه
فاخوانكُم في الدين> كه ايتاي زكات را شرط ورود به دين و جماعت مسلمانان
دانسته يا در آيه: <ويل للمُشركين الذين لايؤُتوُن الزكوه`> ندادن
زكات را شرط كفر و شرك قلمداد كرده و از اولين علامات آن شمرده است. همچنين
مي بينيم كه در قرآن دستور اجتناب و دست كشيدن از قتال با مشركان منوط به
تحقق سه شرط است كه سومين آن ايتاي زكات مي باشد: <فاذا انسلخ الاشهُرُ
الحُرُمُ فاقتُلُوا المشركين حيثُ وجدتُموُهُم و خُذُوهُم و احصُروُهُم
واقعُدوُا لهُم كُلّ مرصدٍ فان تابُوا و اقامُوا الصّلوه و آتُوا الزّكوه
فخلُّوا سبيلُهُم انّ الله غفُور رحيم > (توبه، 5). بدين ترتيب سه شرط:
توبه از شرك، اقامه نماز و ايتاي زكات، مي تواند موجبات كف مسلمانان از
قتال با مشركان را فراهم سازد. درواقع تقارن هميشگي بين نماز و زكات در
آيات كريمه قرآن، خود دلالت بر اهميت و جايگاه پرمنزلت و اساسي آن داشته و
به عنوان اصل و ركن دين و احكام اسلامي مشخص شده است. در روايات بسياري نيز
آمده است كه زكات از اركان خمسه اسلامي است و اساس اسلام بر آن استوار مي
باشد، همچون رواياتي كه بيان مي دارند: <بني الاسلام علي خمس، علي
الصلوه و الزكوه` و الصوم و الحج و الولايه`>. در آياتي از قرآن كريم،
پيامبر(ص) به جهاد با كساني دعوت مي شود كه حاضر به پرداخت زكات نيستند.
همچنين در قصص و روايات متعدد، پيامبر(ص) پس از امتناع قوم يا قبيله اي از
ايتاي زكات، دستور آماده شدن لشكر وتجهيز قوا براي جنگ را صادر فرمودند. در
زير بعضي از اين موارد آورده مي شود كه در كتابهاي معتبر تاريخ و سيره
رسول الله(ص) نمونه هاي مشابه آنها قابل پيگيري است …

 
من می خواهم این فایل را خریداری کنم

برچسب ها:
زكات در حكومت اسلامي تحقیق در مورد زكات در حكومت اسلامي دانلود تحقیق زكات در حكومت اسلامي دانلود رایگان تحقیق زكات در حكومت اسلامي پروژه زكات در حكومت اسلامي کار تحقیقی زكات در حكومت اسلامي مقاله زكات در حكومت اسلامي تحقیق معارف اسلامی در مورد

 • پاورپوینت نام علمی گونه های مختلف گیاهی و درختی همراه با ویژگی آن ها

  پاورپوینت نام علمی گونه های مختلف گیاهی و درختی همراه با ویژگی آنها,تحقیق نام علمی گونه های مختلف گیاهی و درختی همراه با ویژگی آنها,نام علمی گونه های مختلف گیاهی و درختی همراه با ویژگی آنها پاورپوینت نام علمی گونه…

 • مجموعه سمپل اتوكد ترسيم سرويس بهداشتي

  اتوكد,بهداشتي,ترسيم,سرويس,سمپل,مجموعه دانلود مجموعه سمپل اتوكد ترسيم سرويس بهداشتي دانلود فایل مجموعه سمپل اتوكد ترسيم سرويس بهداشتي   من می خواهم این فایل را خریداری کنم برچسب ها: مجموعه سمپل اتوكد ترسيم سرويس بهداشتي

 • جزوه پاسخ کامل فعالیت های علوم تجربی پایه هفتم دوره اول متوسطه

  جزوه پاسخ کامل فعالیت های علوم تجربی پایه هفتم دوره اول متوسطه علوم تجربی پایه هفتم رفتن به سایت اصلی دانلود جزوه پاسخ کامل فعالیت های علوم تجربی پایه هفتم دوره اول متوسطه،در قالب pdf و در 116 صفحه، شامل:فصل…

 • تحقیق اثبات جرائم منافي عفت از نگاهي ديگر

  پایان نامه پیرامون اثبات جرائم منافي,پروژه اثبات جرائم منافي,تحقیق اثبات جرائم منافي,تحقیق در مورد اثبات جرائم منافي,حقوق جزایی,دانلود تحقیق اثبات جرائم منافي,کار تحقیقی اثبات جرائم منافي,مقاله اثبات جرائم منافي تحقیق اثبات جرائم منافي عفت از نگاهي ديگر رفتن به سایت…

 • پاورپوینت خلاصه فصول 5 تا 8 کتاب رفتار سازمانی دکتر رضاییان

  خلاصه کتاب رفتار سازمانی دکتر رضاییان,دانلود کتاب رفتار سازمانی دکتر رضاییان,کتاب رفتار سازمانی دکتر رضائیان,کتاب رفتار سازمانی دکتر رضاییان,کتاب مدیریت رفتار سازمانی دکتر رضاییان,نکات کتاب رفتار سازمانی دکتر رضاییان دانلود پاورپوینت خلاصه فصول 5 تا 8 کتاب رفتار سازمانی دکتر…

 • تحقیق ورزش تنیس

  بررسی تنیس,پایان نامه تربیت بدنی پیرامون تنیس,پروژه تنیس,تحقیق تربیت بدنی تنیس,تحقیق تنیس,تحقیق در مورد تنیس,دانلود تحقیق تربیت بدنی در مورد تنیس,دانلود تحقیق تنیس,مقاله تنیس تحقیق ورزش تنیس رفتن به سایت اصلی بخشی از متن تحقیق:ورزش تنیستا آنجاكه شواهد تاريخي در…

 • طرح توجیهی تولید کشتار گاه دام

  امکان سنجی تولید کشتار گاه دام,دانلود طرح توجیهی تولید کشتار گاه دام,طرح توجیهی تولید کشتار گاه دام,طرح تولید کشتارگاه,طرح کارآفرینی تولید کشتار گاه دام,طرح کسب و کار تولید کشتار گاه دام,کارآفرینی تولید کشتار گاه دام,هزینه تولید کشتار گاه دام دانلود…

 • شیپ فایل آبراهه های استان بوشهر

  شیپ فایل آبراهه های استان بوشهر,شیپ فایل رودخانه های استان بوشهر,لایه آبراهه های استان بوشهر,نقشه ی آبراهه های استان بوشهر,نقشه ی رودخانه های استان بوشهر دانلود شیپ فایل آبراهه های استان بوشهر دانلود فایل نقشه ی  آبراهه های استان بوشهر…

 • تحقیق جایگاه آسمان در شعر و ادب فارسی

  جایگاه آسمان در ادب,جایگاه آسمان در ادبیات,جایگاه آسمان در شعر,جایگاه آسمان در شعر پروین اعتصامی,جایگاه آسمان در شعر حافظ,جایگاه آسمان در شعر شهریار,جایگاه آسمان در شعر فارسی دانلود تحقیق جایگاه آسمان در شعر و ادب فارسی دانلود فایل دانلود تحقیق…

 • تحقیق مقام صالح در طرح دعاوي از سوي شركت‌هاي تعاوني

  پایان نامه پیرامون مقام صالح,پروژه مقام صالح,تحقیق در مورد مقام صالح,تحقیق مقام صالح,حقوق تجارت,دانلود تحقیق مقام صالح,کار تحقیقی مقام صالح,مقاله مقام صالح تحقیق مقام صالح در طرح دعاوي از سوي شركت‌هاي تعاوني رفتن به سایت اصلی بخشی از متن تحقیق:تعريف‌شركت‌هاي…

 • تحقیق حقوق شهروندی

  پایان نامه حقوق شهروندی,تحقیق حقوق شهروندی,تحقیق در مورد حقوق شهروندی,حقوق شهروندی,حقوق شهروندی چیست,حقوق شهروندی در آمریکا,حقوق شهروندی در اسلام,حقوق شهروندی در ایران,حقوق شهروندی زنان,مقاله حقوق شهروندی دانلود تحقیق حقوق شهروندی دانلود فایل دانلود تحقیق در مورد حقوق شهروندی،در قالب word…

 • پاورپوینت اخلاق کار و ارزشهای سازمانی

  پاورپوینت اخلاق کار و ارزشهای سازمانی پاورپوینت اخلاق کار و ارزشهای سازمانی رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:عنوان: پاورپوینت اخلاق کار و ارزشهای سازمانیتعداد اسلاید: 57 اسلاید قالب بندی: پاورپوینتفهرست مطالب:مقدمه اخلاقات و صفات بارز کارکنان دولتآفات و صفات ناپسند کارکنان…

 • پاورپوینت هوش تجاری

  پاورپوینت هوش تجاری,پایان نامه هوش تجاری,پروژه هوش تجاری,تحقیق هوش تجاری,دانلود پروژه هوش تجاری,دانلود تحقیق هوش تجاری,دانلود مقاله هوش تجاری,مقاله هوش تجاری,هوش تجاری,هوش تجاری pdf,هوش تجاری ppt,هوش تجاری چیست دانلود پاورپوینت هوش تجاری دانلود فایل دانلود پاورپوینت در مورد هوش تجاری،در…

 • پاورپوینت نتايج ارزيابي نظر سنجي APO در معاونت توليد خودرو سواري

  اخبار خودرو,اخبار قیمت خودرو,دنياي خودرو,روزنامه دنیای خودرو,سایت جدید ایران خودرو,فروش اینترنتی ایران خودرو,قیمت خودرو,قیمت محصولات ایران خودرو پاورپوینت نتايج ارزيابي نظر سنجي APO در معاونت توليد خودرو سواري رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:پاورپوینت نتايج ارزيابي نظر سنجي APO در…

 • مقاله ترجمه شده با عنوان مدیریت استراتژیک منابع انسانی و کارکنان دانشی یک طرح مطالعاتی از شرکت

  ترجمه مقاله مدیریت استراتژیک,دانلود رایگان مقاله ترجمه شده مدیریت استراتژیک با ترجمه,مقاله ترجمه شده مدیریت,مقاله ترجمه شده مدیریت استراتژیک,مقاله ترجمه شده مدیریت دولتی,مقاله ترجمه شده مدیریت منابع انسانی دانلود مقاله ترجمه شده با عنوان مدیریت استراتژیک منابع انسانی و کارکنان…

 • مراحل تأسيس كارخانه آسفالت و کارآفرینی آن

  تاسيس كارخانه آسفالت,تحقيق مراحل تأسيس كارخانه آسفالت,طرح كارآفريني توليد آسفالت,كارآفريني تأسیس کارخانه آسفالت,كارخانه آسفالت,مراحل تأسيس كارخانه آسفالت دانلود مراحل تأسيس كارخانه آسفالت و کارآفرینی آن دانلود فایل دانلود فایل مراحل تأسيس كارخانه آسفالت و کارآفرینی آندر قالب word و در…

 • نقشه شهرستان های استان گیلان

  دانلود رایگان نقشه شهرستان های استان گیلان,دانلود نقشه رایگان شهرستان های استان گیلان,دانلود نقشه شهرستان های استان گیلان,نقشه رایگان شهرستان های استان گیلان,نقشه شهرستان های استان گیلان,نمونه نقشه شهرستان های استان گیلان دانلود نقشه شهرستان های استان گیلان دانلود فایل…

 • پرسش نامه مقایسه نگرش مدیران ارشد و کارکنان روابط عمومی های ادارات دولتی در خصوص وظایف روابط عمومی

  پرسشنامه,پرسشنامه چالشهای روابط عمومی,پرسشنامه روابط عمومی,پرسشنامه روابط عمومی ادارات دولتی,پرسشنامه روابط عمومی کارکنان,پرسشنامه کارکنان,پرسشنامه نگرش به روابط عمومی,پرسشنامه نگرش مدیران,پرسشنامه نگرش مدیران ارشد,پرسشنامه وظایف روابط عمومی دانلود پرسش نامه مقایسه نگرش مدیران ارشد و کارکنان روابط عمومی های ادارات دولتی…

 • گزارش كارآموزي برق، شركت مخابرات

  تاريخچه مخابرات,دانلود گزارشكار,كارآموزي,كارآموزي مخابرات,كارورزي در مخابرات,گزارش كارآموزي,مخابرات دانلود گزارش كارآموزي برق، شركت مخابرات دانلود فایل چكيده:دستگاه سوئيچ ديجيتال به عنوان قلب و مركز كليه ارتباطات تلفني محسوب مي شود. با توجه به اهميتي كه ارتباطاتي نظير تلفن، اينترنت، فاكس و…

 • تحقیق راز جذب خواسته ها و آرزوها

  راز جذب آرزوها,راز جذب خواسته ها,راز جذب خواسته ها و آرزوها,راز گمشده جذب آرزوها,راز گمشده جذب خواسته ها,راز گمشده جذب خواسته ها و آرزوها,کتاب راز جذب آرزوها,کتاب راز جذب خواسته ها,کلید راز جذب آرزوها,کلید راز جذب خواسته ها دانلود تحقیق…

 • تحقیق بررسی رضایت زناشویی دربین زنان مطلقه و زنان متاهل

  پایان نامه پیرامون زناشویی,پروژه زناشویی,تحقیق در مورد زناشویی,تحقیق روانشناسی,تحقیق روانشناسی زناشویی,تحقیق زناشویی,دانلود تحقیق زناشویی,مقاله زناشویی تحقیق بررسی رضایت زناشویی دربین زنان مطلقه و زنان متاهل رفتن به سایت اصلی بخشی از متن تحقیق:چکیده :هدف از تحقیق حاضرمقایسه ضات زناشویی دربین…

 • شیپ فایل محدوده سیاسی استان خراسان رضوی

  شیپ فایل محدوده سیاسی استان خراسان رضوی,لایه GIS محدوده سیاسی استان خراسان رضوی,محدوده سیاسی استان خراسان رضوی,مرز استان خراسان رضوی,مرز استان های کشور دانلود شیپ فایل محدوده سیاسی استان خراسان رضوی دانلود فایل   من می خواهم این فایل را…

 • بررسي موانع فرهنگي و اجتماعي اشتغال زنان از ديدگاه زنان شاغل

  اشتغال زنان,بررسي موانع فرهنگي و اجتماعي اشتغال زنان از ديدگاه زنان شاغل,جامعه شناسي خانواده,ديدگاه زنان شاغل,زنان شاغل,مقاله اشتغال زنان,موانع فرهنگي و اجتماعي اشتغال زنان,موانع و مشكلات اشتغال زنان دانلود بررسي موانع فرهنگي و اجتماعي اشتغال زنان از ديدگاه زنان شاغل…

 • تحقیق چگونه از اثرات ریزگردها بر سلامت خود بکاهیم؟

  اثرات,بکاهیم؟,تحقیق,چگونه,خود,ریزگردها,سلامت دانلود تحقیق چگونه از اثرات ریزگردها بر سلامت خود بکاهیم؟ دانلود فایل دانلود تحقیق با موضوع چگونه از اثرات ریزگردها بر سلامت خود بکاهیم؟،در قالب pdf و در 4 صفحه، شامل:پدید گرد و غبار و اثرات آن بر سلامتمقدمهگرد و…

 • پاورپوینت شاخص ها و آشنایی با تعاریف آن ها

  پاورپوینت شاخص ها و آشنایی با تعاریف آن ها شاخص های مرگ و میر رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع شاخص ها و آشنایی با تعاریف آن ها،در قالب ppt و در 76 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:اندازه گیری…

 • تحقيق مباني فلسفي جاودانگي نزد كانت

  تحقيق,تحقيق مباني فلسفي جاودانگي نزد كانت,جاودانگي,دانلود تحقيق,فلسفه و منطق,كار تحقيقي,كانت,مبانب فلسفي دانلود تحقيق مباني فلسفي جاودانگي نزد كانت دانلود فایل چكيدهدر ميان فيلسوفان غربي، كساني كه به جاودانگي انسان معتقدند در حوزه عقل نظري به استدلال و اقامه براهين عقلي…

 • تحقیق تفاوت زندگی نامه دینی دو نسل (بررسی نمونه ای از فرزندان دهه شصت و والدین آن ها)

  خانواده,زندگی نامه,نسل جدید,والدین تحقیق تفاوت زندگی نامه دینی دو نسل (بررسی نمونه ای از فرزندان دهه شصت و والدین آن ها) رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع  تفاوت زندگی نامه دینی دو نسل (بررسی نمونه ای از فرزندان دهه…

 • مدیریت اسناد الکترونیکی: آرشیو رقمی، تاریخچه، مشکلات و راه کارها

  آرشیو,اسناد,الکترونیکی,تاریخچه,حفاظت,راه کارها,رقمی,شبیه سازی,مدیریت,مشکلات,میراث رقمی دانلود مدیریت اسناد الکترونیکی: آرشیو رقمی، تاریخچه، مشکلات و راه کارها دانلود فایل مدیریت اسناد الکترونیکی: آرشیو رقمی، تاریخچه، مشکلات و راه کارها در قالب پی. دی. اف و در 16 صفحه شامل:   چکیده  حفاظت…

 • ترجمه متن نفوذ: قدرتی برای ایجاد تغییرات، به همراه اصل مقاله

  ارائه,ایجاد,پروژه,تحقیق,ترجمه,تغییرات,جزوه,خرید,دانشجویی,دانشگاهی,فروش,قدرت,گزارش,مقاله,مهندسی,نفوذ دانلود ترجمه متن نفوذ: قدرتی برای ایجاد تغییرات، به همراه اصل مقاله دانلود فایل ترجمه متن نفوذ: قدرتی برای ایجاد تغییرات، به همراه اصل مقاله متن ترجمه شده با عنوان نفوذ: قدرتی برای ایجاد تغییرات، به همراه اصل مقاله…

 • تحقیق مراحل پیدایش دانش ریاضی

  پیدایش دانش ریاضی,پیدایش ریاضی,پیدایش ریاضیات,پیدایش ریاضیات برهانی,پیدایش علم ریاضیات,تاریخچه پیدایش ریاضیات,تاریخچه ی پیدایش ریاضیات,تحقیق پیدایش ریاضیات,مراحل پیدایش دانش ریاضی,مراحل پیدایش ریاضی,مقاله پیدایش ریاضیات دانلود تحقیق مراحل پیدایش دانش ریاضی دانلود فایل دانلود تحقیق با موضوع مراحل پیدایش دانش ریاضی،در قالب…

 • تمرین کششی برای افزایش انعطاف

  انعطاف ‌پذیری بدن,تربیت بدنی,تمرین کششی برای افزایش انعطاف,چرخش کمر,دانلود تمرین کشش,دانلود تمرینات کششی,دانلود کشش عضلات,کشش تاندون,کشش عضلات,کشش عضله,کشش کشاله ران,ورزش دانلود تمرین کششی برای افزایش انعطاف دانلود فایل دانلود تحقیق با موضوع تمرین کششی برای افزایش انعطاف، در قالب word…

 • اثر تأمین مالی به روش پرداخت حقوق و خصوصی سازی تأمین اجتماعی

  اثر,اجتماعی,اسلاید,پاورپوینت,پرداخت,تأمین,حقوق,خصوصی سازی,روش,مالی دانلود اثر تأمین مالی به روش پرداخت حقوق و خصوصی سازی تأمین اجتماعی دانلود فایل اثر تأمین مالی به روش پرداخت حقوق و خصوصی سازی تأمین اجتماعی در قالب پاورپوینت و در 10 اسلاید   من می خواهم…

 • پاورپوینت ساختمان LSF

  آشنایی با سازه lsf,اجزای,اصول سازه lsf,پاورپوینت سازه lsf,پایان نامه سازه lsf,تحقیق سازه lsf,سازه lsf,سازه lsf چیست,سازه lsf چیست؟,سازه lsf قیمت,سازه سبک lsf,سازه های lsf,سازه های سبک lsf,مقاله سازه lsf دانلود پاورپوینت ساختمان LSF دانلود فایل دانلود پاورپوینت با موضوع ساختمان…

 • پاورپوینت ساختار الکترونی

  آرایش الکترونی کروم,آرایش الکترونی مس,آرایش الکترونی نوشتاری,آموزش آرایش الکترونی,آموزش نوشتن آرایش الکترونی,ارایش الکترونی فشرده,رسم آرایش الکترونی عناصر,نوشتن آرایش الکترونی عناصر پاورپوینت ساختار الکترونی رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:پاورپوینت ساختار الکترونیقالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 11بخشی از پاورپوینت:ساختار الکترونیالکترون ها در…

 • تحقیق حزب الله لبنان

  تحقیق حزب الله لبنان حزب الله لبنان رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:تحقیق حزب الله لبنانقالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 231 بخشی از متن تحقیق:حزب‌الله لبنان (عربی: حزب الله، به معنای: حزب خدا) نام گروهی سیاسی-شبه‌نظامی در…